İnsan Kaynakları Yönetimi Sınav Soruları ve Cevapları

SeLeN

Yönetici
Editör
#1
Sponsorlu Bağlantılar
aöf eşit ağırlık bölümü - aöf genel işletme geçmiş dönem sınav soruları

1. Bir örgütte etkili insan kaynakları yönetiminden söz edilebilmesi için öncelikle aşağıdakilerden hangisinin olması gerekir.

Cevap-İ. Kaynakları bölümünün üst düzey yönetime yakın olacak şekilde örgütlenmesi

2. Bir iş tanımı, aşağıdakilerden hangisinin belirlenmesi için kullanılamaz?

Cevap- İşi yapacak personelin sahip olması gereken bilgi ve deneyim düzeyinin

3. Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin gelecekte gereksinim duyacağı işgücünü tanımlamakta kullanılır?

Cevap - İnsan kaynakları talebi

4.Performans degrlendirmelerinin personel seçimindeki rolü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap - Performans düzeyler yüksek olan personelin özeliklerinin saptanıp adayların özellikleriyle karşılaştırma yapılması

5. Bir oryantasyon programı aşağıdakilerden hangisini kapsamalıdır?

Cevap - İşletmeye yeni alınan tüm personeli

6. Aşağıdakilerden hangisi yetişkin eğitimini zorunlu yapan nedenlerden biri değildir?

Cevap - İşçi-işveren ilişkilerinin iyileştirilmesi

7. Bir personelin nitelikleriyle yaptığı işin gereklerini eşitlemek amacıyla aşağıdaki eğitimlerden hangisi yapılır?

Cevap -Hizmetiçi eğitim

8.Kariyer planlaması sürecinde personeli geliştirme sorumluluğu aşağıdakilerden hangisine aittir?

Cevap - Yöneticiye

9. Kişinin sahip olduğu özellikler ve potansiyele göre, bireysel olarak değerlendirilmesi ve işini başarma derecesinin belirlenmesi aşağıdaki kariyer planlama yöntemlerinden hangisiyle açıklanır?

Cevap - Performans değerlendirme

10. Bireysel performans planlaması aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleştirilir?

Cevap - Performans kriterleri ve standartlarıyla

11. Aşağıdakilerden hangisi performans yönetiminin amaçlarından biridir?

Cevap - Ekip çalışmasını geliştirmek

12. Aşağıdakilerden hangisi personelin gelirini artırmayan, ancak iş yaşamını daha çekici hale getirmeyi amaçlayan ödüller arasında yer alır?

Cevap - Odasını değiştirme ya da mobilyalarını yenileme

13. Bir ülkede ekonomik kriz ve piyasadaki durgunluk nedeniyle nitelikli ve niteliksiz çok sayıda işsizin bulunması aşağıdakilerden hangisini etkilemektedir?


Cevap - İşgücü piyasasındaki arz-talep dengesini

14. Kök ücret nedir?

Cevap - Bir ücrete ilave edilen sosyal yardımlar, fazla mesai, prim vb. gibi ödemeler çıkarıldıktan sonra kalan kısımdır.

15. Aşağıdakilerden hangisi işgücü piyasasının özelliklerinden biridir?

Cevap - İşgücü piyasasında ücret düzeylerinin tarafların karşılıklı anlaşmalarına dayalı olarak belirlenmesi

16.Aşağıdakilernden hangisi iş değerlemesinin eleştirilen yönlerinden biridir?

Cevap - İnsan unsuru nedeniyle subjektif yargılar içermesi

17. Aşağıdakilerden hangisi sayısal olmayan iş değerleme yöntemlerinin ortak özelliklerinden biridir?

Cevap- Bir işin diğer bir işe göre daha değerli bulunması nedeninin açıklanmasının güç olması


18. İş değerlemesiyle aşağıdakilerden hangisinin adil ve dengeli bir hale getirilmesi amaçlanır?

Cevap - Ücret yapısı

19. Personelin, işletmenin koyduğu kurallara aşağıdakilerden hangisi nedeniyle uymaması durumunda ortaya çıkan hatalı davranışı disiplin eylemi gerektirir?

Cevap - Kuralı anlmasız bulması

20. Aşağıdakilerden hangisi yapıcı disiplin sürecinde yer almaz?

Cevap - Personelin hatalı davranışını görmezden gelmek

21. Kademeli disiplin yaklaşımında aşağıdakilerden hangisi hedeflenir?

Cevap - Personelin tekrarlanan hatalı davranışlarının giderek daha şiddetli cezalarla karşılanması ve böylece süreklilik kazanmasının önlenmesi

22. İşgören sağlığı ve iş güvenliği konusunda işveren için aşağıdakilerden hangisi direkt maliyet unsurudur?

Cevap - İş kazası ve meslek hastalıkları primleri

23. Aşağıdakilerden hangisi işgören sağlığı tanımında yer alan unsurlardan biri değildir?

Cevap - Çalışanların ekonomik yönden tatminini sağlamak

24. Aşağıdakilerden hangisi strese neden olan örgütsel faktörlerden biridir?

Cevap - Fazla sorumluluk yükleme

25. İşçilerin ekonomik, sosyal hak ve çıkarlarını korumak, çalışma koşullarını iyileştirmek için kurdukları örgütlere ne ad verilir?

Cevap - Sendika

26. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye' deki yasal mevzuata göre, toplu iş uyuşmazlıklarının çözüm yolları içinde yer almaz?

Cevap - Uzlaştırma

27. Türkiye' de işveren lokavt kararını ne zaman alır?

Cevap - İşçi sendikasının grev kararından sonra

28.Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları bilgi sisteminin içerebileceği bilgiler arasında yer almaz?

Cevap - Bilanço bilgiler

29. Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları bilgi sisteminin uygulama alanlarından biridir?

Cevap - Endüstri ilişkileri

30. Aşağıdakilerden hangisi, bir işletmenin insan kaynakları bilgi sistemine sahip olmasında tercih edebileceği yollardan biri değildir?

Cevap - Rakip firmanın sistemini belirli bir süre kullanmak

alıntı