İnternet Sanatı (Net Art)

#1
Sponsorlu Bağlantılar
MTAA tarafında yapılan bu diyagram Internet sanatı eleştirisinin ilişkilerde başladığını özetliyor.

Internet sanatı (WWW'in araç olarak kullanıldığı durumlarda web-art, web sanatı; genel anlamda ağları kullandığında ağ sanatı, net sanatı, net-art), Internet'i temel gereç (mecra) olarak kullanan ve video sanatında olduğu gibi konusunu da kullandığı mecradan alan; dolayısıyla Internet, Internet kültürü, teknoloji-toplum ilişkileri gibi konuları irdeleyen kültürel üretim şekli, sanat çeşididir. Walker Art Center'ın eski küratörü Steve Dietz'in deyişiyle Internet sanatı projeleri, izlenmesi/ifade edilmesi/katılımının sağlanması için Internet'in hem gerekli hem de yeterli koşul olduğu projelerdir.
Internet sanatı sanatsal web sitelerinde biçimlendiği gibi, email projeleri, online video, internet bazlı yazılımlar, internet bazlı enstalasyonlar, ses ve radyo işleri, tarayıcı sanatı, spam sanatı, kod şiiri gibi uygulamaları da kapsar. Internet'in getirdiği yeniliklerle sanatçıların önünde sınırsız imkanlar açılmış, bu internet sanatı terimini biraz belirsiz ve fazla genel kıldıysa da, genel anlamda çağdaş sanatın değişmesi ve genişlemesine katkıda bulunmuştur.
Internet sanatı, oturmuş bir terminolojiye sahip değildir. 'Internet sanatı', 'web sanatı', 'ağ sanatı', 'net sanatı', 'net-art', 'net.art' gibi terimler birarada kullanılabilmektedir. Bunlardan sadece net.art çoğunlukla erken dönem internet sanatı için kullanılır.

Tarih ve Bağlam
Internet sanatı değişik sanat akım ve geleneklerine dayanır. Bazı internet sanatı projeleri kavramsal sanat, Fluxus, pop sanatı, performans sanatı ile doğrudan ilintilidir. Kökleri Avrupa, Japonya ve ABD'deki geleneksel müze ve galeri çevresinin dışında kalan disiplerarası araştırmalar yapan kuruluşlara dayanır. Bunlar arasında Linz'deki Ars Electronica Festivali, ORF'deki ilk radyo deneyleri, Kunstradio, ve Paris'teki IRCAM sayılabilir. WWW'in icadından sonra bilgisayarların ve Internet'in yaygınlaşmasıyla teknolojik imkanlar herkese açılmış, sanatçılara yeni ifade imkanları tanımıştır. Bugün internet sanatlarını teknolojik sanatlar olarak inceleme eğilimi olsa da birçok sanatçı ve eleştirmen bu sanat türünün de çağdaş sanatın ana akışı içinde incelenmesi gerektiğini savunmaktadırlar.

Sanatçılar ve Projeler

 • JODI: Joan Heemskerk (Hollanda) and Dirk Paesmans (Belçika), en tanınmış internet sanatçı grubudur. 1990'ların ortalarından beri web projeleri, absürd yazılım, oyunlar and eski moda bilgisayar imgeleri kullanan enstalasyonlar yapıp, blgisayar virüsleri, hata mesajları ve sistem çökmelerine göndermelerde bulunmuşlardır. Karışık navigasyon sistemleriyle bir anti-arayüz yaratmışlardır.
 • Londralı sanatçı grubu I/O/D 1998'de sayfaları göstermek yerine haritalarını çizen alternatif bir web tarayıcı olarak Web Stalker'ı yaratmışlardır.
 • documentaX, internet sanatına yer veren ilk uluslararası sanat etkinliği
 • Ada'Web, erken internet sanatına dair bir galeri, Walker Art Center'ın kalıcı koleksiyonundan.
 • Turbulence.org 1996'da kurulan, internet sanatı sergileyip sanatçılara destek veren site.
 • 1995'te kurulan irational.org iş dünyasının gerçekleri, sanat ve mühendislik arasındaki sınırları irdeleyen Heath Bunting, Rachel Baker, Minerva Cuevas, Daniel García Andújar and Marcus Valentine'in sürdürdüğü site.
Net-art Türkiye
Türkiye'de net-art konusu dünyada olduğu gibi kült olmamıştır. Ancak bu konuda üretim yapmış kişiler ve gruplar şunlardır:

 • xurban
 • Ali Miharbi
 • Genco Gülan
 • Evrensel Belgin
 • Net.art terimi genel olarak 1994-1999 arası internet sanatının öncülüğünü yapan grubun yaptığı işleri sınıflandırmak için kullanılır. Bunun yanında zaman zaman internet sanatı ile eşanlamlı olarak kullanıldığı da olur. İlk başlarda sadece internete özgü tüm online sanat eserleri için bu tabir kullanılırken, internet sanatının müzelere girmesiyle net.art daha çok Vuk Ćosić, Jodi.org, Alexei Shulgin, Olia Lialina, Heath Bunting and Valéry Grancher, Etoy gibi sanatçı ve sanatçı grupları için kullanılmaya başlamıştır.
  Net.art teriminin ilk defa 1995 Aralığında Slovenyalı Vuk Ćosić'in aldığı yazılım hatası nedeniyle karakterleri bozuk çıkan bir email mesajı sonrası kullanılmaya başlandığı şeklinde yaygın bir söylenti vardır. Buna göre mesajda, birçok karakter okunamamaktayken bir yerine "net. art" şeklinde okunabilir bir ifade yer alıyordu. Daha sonra Ćosić bu anektodu yalanlamış, terimin ilk defa 1995'te Pit Schultz tarafından ortaya atıldığını açıklamış, aslında Alexei Shulgin tarafından uydurulup yayılan bu hikayenin de bir çeşit net.art eseri haline geldiğini ifade etmiştir.

  Net.art Sanatçıları ve Projeleri
  • Vuk Ćosić
  • Jodi
  • Alexei Shulgin
  • Olia Lialina
  • Heath Bunting
  • Valéry Grancher
  • etoy