İslamda Kadınların Bilmesi Gerekenler

DeMSaL

Özel Üye
#1
Sponsorlu Bağlantılar
Mahrem Konular - Hanimlara Özel soru cevaplar - İslamda Mahrem Konular - Kadınların Özel Hallerinde Yapılmaması Gerekenler - Kadin Ilmihali
Adetli avret mahallini tirasi, tirnak kesme
Adet günleri belli olan ve olmayan kadinlar
Adetli iken uyuyup temiz kalkan kadin
Adet kani tam kesilmeden alinan boy abdesti
Hamile kadin adet görebilir mi?
Adetli Kadini Kestigi Yenilir mi?
Hayiz içinde kan gelmeyen günler
Adetli Kadin Kuran'a Bakabilir mi?
Hayiz kadinlara bir ceza mi?
Adetli Kadin Kur'an Dinliyebilir mi?
Hayiz kaninin renkleri ve....
Adetli Kadin Kur'an Meali Okuyabilir mi?
Hayiz ve nifas halinde haram olan....
Adetli Kadin Secde Ayeti Duyarsa
Kizin ergenlik belirtileri
Adet Nasil Degisir
Kizin hayiz müddetinin tesbiti
Adetten sonra yikanmadan cinsel iliski
Kizin ilk gördügü kan devamli akiyorsa
Avret Mahallindeki Killarin Temizligi
Kur'an Ögretmeni Olan Hanim ...
Temiz uyuyup adetli kalkan kadinin durumu

Adetli iken avret mahallini tıraşı, tırnak kesmek

Adetli veya lohusa durumunda bulunan bir kadının, bu durumda avret mahalli temizliği ytapması mekruhtur. Bu, yıkandıktan sonra olmalıdır. avret mahalli ve koltuk altı temizliği en az yedi gün içinde, en çok ise 40 gün içinde yapılmalıdır. Kırk günü geçmemelidir. Aynı şekilde adetli iken tırnak kesmek mekruhdur. Yıkandıktan sonra kesmek gerekir. Cünüp olan erkek ve kadın da aynı durumdadır.


Adet günleri belli olan ve olmayan kadınlarAdet günleri belli olan kadınlar :
Bazı kadınların adet günleri, sayılan belli günlerdir. Mesela, her ay beş, yedi veya dokuz gün adet görürler. Bir adet, bir kez meydana geldiği üzre kararlaşmış olabilir. Şöyle ki: Henüz edet görmeye başlayan bir kız, ilk kez sekiz gün kan görse, sonra 22 gün temiz kalsa, bu adeti kararlaşmış olur. Ondan sonra devamlı olarak kendisinden bir hastalık sebebiyle kan gelecek olsa, onun hem adet günleri, hem temizlik günleri her aya o şekilde hesap edilir.
Adet günleri değişik olan kadınlar :
Bazı kadınların adet günleri belirli değildir, devamlı değşir. Mesela, bir ay beş, diğer bir ayda altı gün adet görebilirler. bu durumda tedbirli olmak gerekir. Şöylr ki, böyle bir kadın, altıncı gün olunca yıkanır, namazlarını kılar. Ramazan-ı Şerife tesadüf ederse orocunu tutar. çünkü altıncı gündeki kanın özür kanı ihtimali vardır. Fakat altıncı gün çıkmadıkça cinsel ilişkide bulunamaz. Boşanmış ise iddeti bitmiş sayılmaz. Çünkü bu altıncı günün kadını hayız kanı olması ihtimali vardır.


Adetli iken uyuyup temiz kalkan kadının durumuKadın adetli olarak uyur da namaz vakti çıktıktan sonra temizlenmiş olarak uyanırsa, uyuyarak bıraktığı o namazı kaza etmesi gerekir. Zira uyuduğu andan itibaren temiz olduğu kabul edilir. Bu durumda o namazı kaza etmek gerekir.


Adet kanı tam kesilmeden alınan boy abdestiBir hanım adet veya lohusalık kanları tam kesilmeden abdest veya boy abdesti alırsa bu geçerli olmaz. Hayız ve nifas olan kadınların abdest almaları müstehap değildir. Çünkü bunların abdestsizlik durumlarına abdestin bir tesiri yoktur.
Kadının hayzı kesildimi cünup gibi olur.


Adetli kadını kestiği yenilir mi?Helal olması için hayvanı erkeğin kesmesi şart değildir. Hayvan kesmesini bilen kadınlarda kesebilirler. Hatta adet veya lohusa durumunda olan kadınlar bile kesebilir, kestikleri yenir.


Adetli Kadın Kuran'a Bakabilir mi?Adet ve Lohusa durumunda veya cünup olan bir kimse okumadan, hecelemeden Kur'an-ı Kerime yalnız bakabilir, bu mekruh değildir.
.
1)

Adetli Kadın Kur'an Dinliyebilir mi?Adetl veya lohusa durumunda bulunan bir kadın, Kur'an-ı Kerimi tutmadan, okunan Kur'an'ı okuyarak takip etmeden, hecelemeden yalnız dinlemesi caizdir. Bu durumun sevap derecesini ancak Allah bilir.

Adetli Kadın Kur'an Meali Okuyabilir mi?

Bu durumdaki bir kadın, Kur'an'a ve ayet yazılı bir şeye el süremez.Arapça dışında Farsça, Türkçe gibi bir dile yazılmış olan Kur'an mealini, tutmak haramdır. Onda Kur'an ahkamı yazılı olduğundan Kur'an hükmündedir. Eğer içinde ayet bulunmuyorsa Türkçe kitap okumalarında bir mahzur yoktur. Eğer kadın adet durumunu öğrenmekistiyorsa zarureten fıkıh kitaplarına da bakabilir.


Adetli Kadın Secde Ayeti DuyarsaAdet veya lohusa durumunda olan bir kadın, namaz kılmakla mükellef olmadığı için secde kendisine vacip değildir. Cünup olan için bu böyle değildir. Cünup olan kimse, kadın olsun erkek olsun eğer secde ayetini duyarsa tilavet secdesi vacip olur. Temizlendikten sonra bu secfeyi yerine getirmeleri gerekir.
.
1)
Adet nasıl değişir

Kadınların belirli adet günleri bazen değişir. Bir adetin değişmiş olması için o ana kadar gördüğü adete aykırı iki adet görmelidir. Örnek: Her ay beş gün adet gören bir kadın, sonra iki kez dört gün veya iki kez altı gün kan görse onun adeti beş günden dört güne veya altı güne değişmiş olur.
sonuç: adet, bir defa ile yerleşir, iki defa ile değişebilir.


Adetten sonra yıkanmadan cinsel ilişkiHanefi alimlerine göre, adet hali olan kadının hayız süresinin en çoğu olan on gün geçerse, kan da kesilirse yıkanmadan cinsel ilişkide bulunabilinir.
Şafii ve Maliki alimlerine göre ise, yıkandıktan sonra cinsel ilişkide bulunabilinir.
Bazı alimlere göre de yıkanması gerekmez, yalnız cinsel organının yıkamakla cinsel ilişki helal olur.
Bu farklılık "Onlar temizleninceye kadar yaklaşmayınız" (Bakara Suresi 222) ayetindeki temizlik anlayışından kaynaklanmaktadır. İmam-ı azama göre buradaki temizlik hayzın kesilmesi demektir. Dolayısıyla adet bitiminden sonra yıkanmadan cinsel ilişkide bulunmak caizdir. Ancak yıkanmak müstehaptır.


Avret Mahallinin TemizliğiKadınların avret mahallerini herrhangi bir şekilde temizlemesinde mahzur yoktur. Mühim olan temizliğin yapılmasıdır. Avret mahallinin temizliğinin yaşla ilgisi yoktur, bahse geçen yerdeki kıllar uzamaya devam ettikçe temizlemek mükellifiyertide tekrarlanır. Avret mahallinin tıraşında, sadece ön tarafın temizliği kafidir. Kılların temizliği bir ay içinde tekrarlanmalıdır. Ayrıca halk arasında konuşulan kıl uzunluğunun arpa boyu kadar olması durumunda namaz caiz olmaz, yok küçük parmağı bir defa dolarsa kafir olunur şeklindeki inanışlar dinimizde bulunmayan, uydurma laflardır,bu ise ihmal edilen temizliğin vebalinden dağa ağır bir durumdur. Temizlik imandandır. Bu temizliğin yapılmasındaki hikmet sıhhat yönündendir. Temizlenmediği zaman, mesamatın tıkanması ile vücudun ter ifrazatı zorlaşır. Bu da onun sağlığına zarar verir. Kirlerle karışan terlerin meydana getireceği koku da caba... Bu temizliğin kırk günü geçmesi mekruhtur (yapılmaması istenen, günah olmayan ancak adet haline getirilirse günah olan şeyler). Cuma günü traş olmak müstehabdır (İşlenmesinde sevap olan, terkinde günah olmayan ibadetler)

Günümüz Meselelerine açıklamalı Fetvalar,
Mehmed Emre, Eskişehir, Balıkersir-Bilecik Eski Müftüsü


Adetten kesilme zamanıMenopoz = YaşdönümüTıpta biraz daha farklı anlam taşımasına rağmen, halk arasında menopoz, adetin kesilmeye yüz tuttuğu ve kesildiği zamana verilen isimdir. Hanımların hayatında önemli bir dönüm noktasıdır. Bu dönem sebep olabilieceği şikayetlerle başlıbaşına problem oılabilecek bire zaman dilimidir.
Menopoz ortalama 45 yaşlarında başlar ve 5-10 sene sürebilir. Tıp otoritelerinin kanısına göre menopoz, cinsel olgunluk çağının ihtiyarlığa dönüm noktasıdır. Sebebi kadınlık hormonlarının azalmasıdır. Bu da birçok şikayeti ortya çıkarır, cinsiyet hormonlarının uygulanması, bazende sakinleştirici verilmesiyle giderilir.

Yaşdönümünde kadının üreme kabiliyeti yok olduğu halde, cinsel istek ve aktivitesi azalmaz. Hatta bazen artabilir.
Hanefilere göre : Kadınlar en az dokuz yaşlarında buluğ çağına erer ve adet görmeye başlar. Elli veya elli beş yaşlarında adet görme devresiş biter, Bu yaştan önce de adetten kesilen kanlar vardır.
Malikilere göre : Onüç yaşını geçmiş bir kadından 70 yaşınma kadarr gelen kan da uzmanlara gösterilir ve ona göre hjüküm verilir. Yetmiş yaşından sonraki kan ise kesinlikle özür kanıdır.
Şafiilere göre : Belli bir zaman yoktur. Hayat boyu devam edebilir. Bu hususta bölgenin iklimi etkili olur. Çoğunlukla 62 yaşında kan kesilir.
Hanbeliler göre : Adetten kesilme yaşı 50'dir. Bundan sonra gelen kan kuvvetli isede adet kanıdeğildir, özür kanıdır.


Adet sayılmayan kanlarAdet görecek çağa gelmemiş kız çocuklarında görülen kan Adet halinin en az müddeti olan üç günden az gelen kan Adet halinin en çok müddeti olan on günden sonra gelen kan Hamilelik esnasında gelen kan Adetten kesimiş yaşlı kadından gelen kan


Hamile kadın adet görebilir mi?Tıp ilmine göre, gebe olunduğu halde normal adet günlerinde daha az miktarda ve daha kısa süreli kanama olur. Halk arasında buna "Üste görme" denir.
İslam'a göre bu tür kanamlar adet değil özür kanıdır. Hamile kaldıktan sonra adet görülmez.

Hamile kadın adet görebilir mi?

Tıp ilmine göre, gebe olunduğu halde normal adet günlerinde daha az miktarda ve daha kısa süreli kanama olur. Halk arasında buna "Üste görme" denir.
İslam'a göre bu tür kanamlar adet değil özür kanıdır. Hamile kaldıktan sonra adet görülmez.


Hayız içinde kan gelmeyen günlerHayzın başlaması ile görülen kan, daha sonra bir müddet kesilir, sonra yine görülür. Görülmeyen günlerde hayızlı kabul edilir.
İki kan arasına giren temizliğin hayız saayılması için, bunun temizlik müddetinde değil, hayız müdddetinde gelmesidir.
Hayız kanının renkleri ve ayırıcı nitelikleriAdet halindeki kadınlarda görülen kanların renkleri altıdır : kırmızı, sarı, toprak rengi, siyah, yeşil, kirlimsi. Bu akıntılar hepsi hayız müddetinde ise hepsi hayız kanıdır. Ta ki, safi beyaz renk görene kadar.
Kırmızılık ve Siyahlık : İttifakla hayız kanıdır. Hz.Fatıma kan görüyordu. Allah Resulu (a.s.) O'na şöyle buyurdu:
"Eğer hayız kanı ise bu belli ve siyah renkte olur, böyle olursa namaz kılma, başka türlü olursa abdest al ve namaz kıl, çünkü o bir (çatlak) damardan gelmektedir."
Sarılık : Sarısı daha çok ve irini andıran bir sudur.
Bulanıklık : Kirli su renginde görülen kan demektir.
Toprak Rengi : Toprak rengine benzer, önce sarıdır sonra bu rengi alır.
Yeşilimtırak : Bir çeşit bulanık kandır. bu kanın rengini bozuk gıdalar değiştirir. daha çok yaşlı kadınlarda görülür.
Hayız kanının ayırıcı nitelikleri : Katı olan ve pis kokan kan Sadece pis kokan, katı olmayan kan Sadece katı olan, pis kokmayan kan Hem katı olmayan hemde pis kokmnayan kanHayız ve nifas halinde haram olan sekiz şey nedir?Namaz kılmak O)ruç tutmak Kur'an-ı Kerim okumak Kur'an-ı Kerime el sürmek Kocası ile cinsel ilişkide bulunmak Yasak yerlerine kocasının çıplak dokunması Mescide girmek Kabeyi tavaf etmekKızın ergenlik belirtileri Adet Görme :Dokuz yaşındaki bir kız çocuğu ilk olarak hayız şekilde devam eden bir akıntı görürse.
Kızlarda ergenlik çağı bazan yaş ile bazan da bir kısım belirtilerle anlaşılır. Kızxlarda en az yaşı dukuz, en çoğu ise onikidir. Eğer bu belirtiler azami sınır içinde görülmezse, ergenlik çağına geldiğine hükmedilir, ona göre yükümlü sayılır.
İlk adet kanaması ülkemizde ortalama 12-13 yaşlarında olur. Kuzeye gidildikçe yaş büyür. 15 yaşına kadar kanama olmaması hali gecikme olduğunu gösterir. 17 yaşına kadar olmadığı takdirde mutlaka doktora müracaat etmelidir.
Hamile Kalmak : Erginlik çağına girmeden evlenen bir kız çocuğu hamile kalırsa, daha önce adet görmese de erginlik çağına girmiş olur.

Kızın hayız müddetinin tesbitiİlk defa adet gören bir kız çocuğu, on gün kan görse, on beş günde temiz olduğu halde sonra yine kan görmeye başlarsa,onun adeti on gündür. Temizlik günleride 20 gündür. İlk adet gören bir kız çocuğu, üç gün kan görse 15 gün temiz dursa, yine bir gün kan gelse, iki gün temiz dursa ve tekrar kan gelmeye başlarsa adeti yerleşmediğinden üç günü hayız kabul edilir. İlk defa adet gören bir kız çocuğu 24 gün kan görse, 14 günde temiz dursa, sonra kan yine devam etmeye başlasa, onun adet durumu ilk kan gördüğü günden itibaren 10 gündür. Diğer aylardaki temizlik günleride 20 gündür. Sonra 15 gün kan gelse, sonre 14 gün temiz olsada hüküm böyledir. İlk adet gören kız çocuğu, dört gün kan görse, 15 gün temiz olursa, sonra bir gün kan gelip iki gün temiz kaldıktan sonra yine kan gelmeye başlarsa, adet dört gündür.Kızın ilk gördüğü kan devamlı akıyorsaYeni hayız görmeye başlayan bir kızın adeti kararlaşmaksızın kanı devamlı akrsa, her aydan on günü adetine sayılmış olur. Diğer yirmi günü de temizlik müddetine sayılır.
Kur'an Öğretmeni Olan Hanım AdetliyseKur'an-ı Kerim öğreticiliği yapan bir kadının adet hali geldiği zaman, Kur'an-ı Kerim'e dokunmadan, harf harf, kelime kelime, hece hece öğrencilerine Kur'an öğretmesi caiz görülmüştür. Baştan başa bir ayeti okuması haramdır.
Temiz uyuyup adetli kalkan kadının durumu
Temiz uyuyup adetli kalkan kadının, ıslaklığı da kan renginde olursa, kanı gördüğü anda itibaren adetlidir. Bu durumda gece yatsı namazını kılmamışsa, kaza etmesi gerekir.KAYNAK :
Büyük Kadın İlmihali, Rauf PEHLİVAN

Cünup iken tras olmak, tirnak kesmek
Cünup olan kadin çocugunu nasil emzirir?
Gusülde cinsel organi yikamak gerekir mi?
Gusülden sonra meni çikarsa yikanmak gerekir mi?
Gusül nasil alinir ?
Kadin kocasi ile sevisirse ne zaman gusül gerekir?
Kadin ihtilam olur mu?
Kadin saç örgülerini çözmek gusülde çözmek zorunda midir?
Kari-koca yataklarinda islaklik bulurlarsa gusül gerekir mi?
Meni gelmeyen cinsi iliski için gusül gerekir mi?
Oje ve Benzeri Seyler Gusle Mani mi?Cünup iken traş olmak, tırnak kesmek

Cünup olan kimsenin bu durumda avret mahallini traş etmesi mekruhtur. Aynı şekilde tırnak kesmek de mekruhtur. Yıkandıktan sonra kesmek gerekir.


Cünup olan kadın çocuğunu nasıl emzirir?

Emzikli bir kadının çocuğu ağlarsa, gusül fırsatı da yoksa, göğsünü yıkayarak çocuğuna süt verebilir.Gusülde cinsel organı yıkamak gerekir mi?

Hayız, lohusalık veya ilişkiden sonra guslederken kadının cinsel organının dışının yıkanması vaciptir. Cinsel organın içinin değil. Kadın guslederken cinsel organının dışını yıkar, fakat içeri parmağını sokmaz.
Gusülden sonra meni çıkarsa yıkanmak gerekir mi?

Gusülden sonra kadından gelen meni kendisine değil de, kocasına aitse, guslü tekrarlamaz, yalnız abdest alması gerekir. Kadın meninin kandisine ait olduğu kanaatine varırsa, yani meni sarı ve ince olursa guslü tekrarlar.
Gusül Nasıl Alınır?

Önce besmele çekilir "Niyet ettim gusül abdesti almaya" diye niyet edilir. eller bileklere kadar yıkanır Tırnaklar arasında birikmiş veya üstlerine yapışmış birşey varsa temizlenir, Pislik olmasada avret mahalli yıkanır Sağ avuca su alınıp ağıza çekilir, boğaz ve dişlerin arasında üçkez iyice çalkalanır. Oruçlu ise, boğazdan su kaçmamasına dikkat edilir. Sağ elle buruna üç kere su çekilir. Her defasında sol elle sümkürülür. Evvela başa, sonra sağ ve sol omuzlara üç kere sol dökülür, ve her defasında beden oğuşturulur. Hiç bir kuru yer kalmaksızın bütün vücut iyice yıkanır. Göbek çukuru, küpe delikleri, oyluklar ve kaş diplerinin ıslanmasına özellikle dikkat gösterilir. Bedende yara bulunuyorsa, yaranın durumuna göre işlem yapılır. Özürsüz guslü tehir etmek günahtır.
Kaynak:
Kadın kocası ile birlikte olursa ne zaman gusül gerekir?

Cinsel ilişki dışındaki sevişme ve oynamalardan dolayı guslün farz olması için, kadında aşırı bir heyecanın meydana gelmesi, bu heyecan sonucu göğüsten aşağıya doğru meninin ayrıldığını hissetmesi yahut sarı bir suyun akması gerekir. Erkeğin menisi beyaz ve kalın, kadınınki ise ince ve sarı renklidir. Kadınlarda saarı olmayan ve göğüsten geldiği hissedilmeyen sıvılar, yıkanmayı gerektirmez.
Kadın ihtilam olur mu?
Erkek gibi kadın da ihtilam olur. Kadının menisi dışarı çıkınca gusül gerekir. Bu durum erkek için doğal olduğu gibi kadın içinde doğaldır. Ancak kadınlarda daha az görülen bir durumdur.
Peygamberimizin eşlerinden Hz.Ümmü Seleme yanında Ümmü Süleym adındaki hanım peygamberimize gelerek şöyle sorar:
-Ya Resulullah! Rüyasında kocasının kendisiyle cinsi yakınlıkta bulunduğunu görürse kadının guslewtmesi gerekir mi?
Bunun üzerine Ümmü Seleme, Ümmü Süleym'e şöyle der:
-Baltayı taşa vurdun ya Ümmü Süleym! Resulullah huzurunda kadınları küçük düşürdün. Allah iyiliğini versin."
Ümmü Süleym'de şu cevabı verir:
-Şüphe yok ki Cenab-ı Hak, gerçeği öğrenmek için utanmayı emretmez. Bizim bilemediğimiz bu durumları peygamberimize sormamız onları bilmememizden daha hayırlıdır.
Bunu üzerine peygamberimiz şöyle buyurdu:
-Çıkmaza esas giren sensin. Allah senin iyiliğini versin ya Ümmü Seleme, rüyalanan kadının menisi geldiği zaman yıkanması gerekir."
Ümmü Seleme sordu:
-Ya Resululah! kadının menisi olur mu?
Peygamberimiz:
-Eğer kadının menisi olmasaydı çocuğu kendisine nasıl benzerdi. Kadınlar erkeklerin benzeridir şüphesiz.
Kadın ihtilam olur da meninin dışarı çıktığını görmese ihtayatten güsletmesi daha iyidir. Çünkü kadından çıkan meni geri dönebilir.Kadın saç örgülerini çözmek zorundamıdır?Kadın örülmiş saçlarını gusülde çözmek zorunda değildir. Kadını örgülü saçının dibine suyun ulaşması yeterli görülür, bundan maksat güçlüğü önlemektir. Ancak örülmemiş saçların tamamını yıkamak farzdır. Eğer örgüler bir madde ile birbirine yapışmış da dibine suyun erişme imkanı yoksa, sahih görüşe göre saçını çözmesi gerekir.
Ümmü Seleme dedi ki:
"Ya Resulallah! Ben saçlarını bağlayan bir kadınım. Cünupluk ve hayızdan gusledeceğim zaman saç örgümü çözeyim mi?"
Allah Resulü şöyle buyurdu:
"Hayır, başına iki avuç dolusuüç kere su dökmen senin için yeterlidir."
Eğer erkeğin uzun ve örülmüş saçı olursa onları çözüp yıkamak mecburiyetindedir.

Karı-koca yataklarında ıslaklık bulurlarsa...

Karı-koca yataklarında meni görürler de ihtilam olduklarını hatırlamayıp herbiri diğerine ait olduğunu söylerse, ikisininde gusletmesi vacip olur.

Meni gelmeyen cinsi ilişki için gusül gerekir mi?

Erkek cinsel organını sünnet mahalline kadar uykuda veya uyanıkken, isteyerek veya istemeyerek kadını fecrine sokarsa her ikisinede gusül gerekir. Kadının sünnet mahalli ile erkeğin sünnet mahalli birbirine kavuşursa boşanma olmasa dahi gusül vaciptir.Oje ve Benzeri Şeyler Gusle Mani mi?
Guslün sahih olması için suyun deriye ve tırnağa temas etmesi gerekir. Bu temasa mani olan şey gusle manidir.Kadın guslederken tırnağının altında, üstünde veya vücudunun başka bir yerinde suyun temasına mani olan hamur, balık pulu, ruj, oje gibi şeyler olursa bunları gidermesi vaciptir. Bunlar giderilmeden gusül caiz olmaz.
Oje, gusül abdestinden sonra sürülmüş olsa bile onunla ne gusül ne de abdest olmaz. Dolayısıyle oje ile hiçbir ibadet olmaz.

Kaynak:
Büyük Kadın İlmihali, Rauf Pehlivan