İsmail Arar - Atatürk'ün İzmit Basın Toplantısı

#1
Sponsorlu Bağlantılar
İsmail Arar - Atatürk'ün İzmit Basın Toplantısı
indir

e-kitap
[FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]ÖNSÖZ[/FONT]


TBMM Reisi Başkumandan Gazi Mustafa Kemal Paşa, 1923 yılı Ocak ayının on altıncı gününü on yedisine bağlayan gece, İzmit'te,bazı İstanbul gazetelerinin baş yazarlarını kabul ederek kendileriyle beş buçuk saat süren bir görüşme yaptı.


Bu toplantı Mustafa Kemal Paşa'nın isteği ile ve İstanbul basınının başından beri Milli Mücadele'den yana olmuş temsilcilerini günün tartışma konusu olan çeşitli sorunları üzerinde aydınlatmak, duraksamalarını dağıtmak amacı ile düzenlenmişti.

Gazetecilerin sorulan,Paşa'nm cevaplan ve geniş açıklamalan TBMM'nin yeminli dört kâtibi tarafından harfiyen yazılıyordu.Fakat bu konuşmaların yayınlanmaması kararlaştırıldı.

Sonraki günlerde,gazetelerinde İzmit'e gidip Mustafa Kemal Paşa ile görüştüklerinden bahseden yazarlar onun hakkında övücü yazılar yayınlıyorlar, Türkiye'nin bir yenileşme ve ilerleme döneminin başında olduğuna inandıklannı söylüyorlar fakat, alman karara uyarak, konuşmalann aynntılanm vermiyorlardı.

20 Ocak tarihli gazetelerde ise Mustafa Kemal Paşa'nm İstanabul Matbuatı Erkânı'na Pek Mühim Beyanatı başlığı altında Paşa'mn kontrol ve tasvibinden geçtiği anlaşılan,basm toplantısında değinilen çok önemli bazı konuların çıkarılmış olduğu bir haber-bildiri yer alıyordu.

Aynı yıl içinde Ankara'da Matbuat Müdüriyet-i Umumiyesi tarafından yayınlanan Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri İzmir Yollarında adlı kitaba da bu bildirinin alınmış olduğunu görüyoruz.

Altı yıl sonra,1929'da Atatürk'ün yakınlarından bir gazeteci-milletvekili,onun özel iznini alarak, İzmit basm toplantısında TBMM stenografları tarafından tutulan zaptı aynen yayınladı.

alıntıdır..emeği geçen arkadaşlara teşekkürler