İsmail Hakkı Demircioğlu Tüm Şarkı Sözleri - İsmail Hakkı Demircioğlu Türküleri

#1
Sponsorlu Bağlantılar
İsmail Hakkı Demircioğlu - Arpa Orağa Geldi
Arpa orağa geldi
Zülüf tarağa geldi
Kalkın selama durun
Nazlım odama geldi

Arpalar dize kadar

Kalk gidek bize kadar
Mevlam güzel yaratmış
Topuktan göze kadar
 

Son düzenleyen: Moderatör:
#2
İsmail Hakkı Demircioğlu - Aşkından Yanar Yüreğim

Aşkından yanar yüreğim
Yandığım bana hoş gelir
Hakkı gerçek sevenlere
Cümle alem kardeş gelir

Bu dünya dopdolu kalleş
Her birinden bir taş gelir
Hakkı gerçek sevenlere
Cümle alem kardeş gelir

Bir kez gönül yıktın ise
Bu kıldığın namaz değil
Yetmişiki millet dahi
Elin yüzün yumaz değil

Adımız miskindir bizim
Düşmanımız kindir bizim
Biz kimseye kin tutmayız
Cümle alem birdir bize

Biz dünyadan gider olduk
Kalanlara selam olsun
Bizim için hayır dua
Kılanlara selam olsun

Derviş yunus söyler sözü
Yaş doludur iki gözü
Bilmeyen ne bilsin bizi
Bilenlere selam olsun
 

#3
İsmail Hakkı Demircioğlu - Birinci Oğluma Ninni

Uyu tosunum uyu
Altında sıcak toprak
Üstünde ay ışığı
Karpuz gibi büyü

Ne yaşadığımı yaşa
Ne çektiğimi çek
Ne hapsi gör ne sürgünü
Uyu tosunum uyu

Gör toprağı denizi
Gör buğdayı sabahı
Gör inciri cevizi
Gör üzümü narı
Uyu tosunum uyu

Altında sıcak toprak
Üstünde ay ışığı
Karpuz gibi büyü

Bir kocaman dünya tanı
Apaydınlık cıvıl cıvıl
Ağzına kadar kardeş dolu
Uyu tosunum uyu
 
#4
İsmail Hakkı Demircioğlu - Eşref Bey Ağıtı

Giresun üstünde vapur bağrıyor
Eşref'in yarasını doktor sarıyor
Eşref'in annesi yanmış ağlıyor
Atma Hakkı atma pişman olursun
Gedik Ali zadelere anam hasım olursun
Attığın kurşundan anam sen utanırsın

Bazarsu dereleri bir ufak dere
Eşref'i vurdular anam nafile yere
Nafile nafile oda nafile
Eşref'imi koydular otomabile
Giresun'da dostum var oda nafile

Çamlı sokak bahçesini atlayamadım
Hakkı düşman olmuş anam anlayamadım
Beşli mavzerimi kavrayamadım
Atma Hakkı atma pişman olursun
Gedik Ali zadelere anam hasım olursun
Attığın mermiden anam sen utanırsın
 
#5
İsmail Hakkı Demircioğlu - Kesik Türkü

Uşak karasevdaya
Düşersen kül olursun
Yana yana çıraya

Uşak karakayaya
Güpegündüz ortaya
Serilir de ölürsün

Uşak karatakaya
Binersen boğulursun
Tam çıkarken karaya

Uşak uşak can uşak
Beline karakuşak
Değil sevda sararsın

Uşak bakma güllere
Sonra karakuyuya
Düşer kurtulamazsın
Uşak karasevdaya
 
#6
İsmail Hakkı Demircioğlu - Kiraz'ın Ağıtı (Kapımızın Önü)

Kapımızın önü
Söğütlü bağlar
Nettin Fadimemi
Dumanlı dağlar
Ben durmaz giderim
Kiraz'ım ağlar
Dumanlı dumanlı
Oy bizim eller

Göğçe bele çıktım
Tebdilim şaştı
Kaynım Mehmet büyük
Yüceden aştı
Karalı haberim
Köye ulaştı
Dumanlı dumanlı
Oy bizim eller
 
#7
İsmail Hakkı Demircioğlu - Nasibolsa

Nasibolsa yine gitsem yaylaya
Doya doya baksam suna boyluya
Senin için yalvarayım mevlaya
Belki seni bana yazar yaradan

Yüce dağ başında pınar gözüsün
Sürüden seçilmiş körpe kuzusun
Güzellerin başı yayla kızısın
Belki seni bana yazar yaradan

Ela göz üstüne eymedir kaşı
Başına bağlamış bir telli poşu
Talib'i coşkun der bulunmaz eşi
Belki seni bana yazar yaradan
 
#8
İsmail Hakkı Demircioğlu - Rüzgâr

Esme rüzgar, esme rüzgar
Alnımı yalayıp gitme.
Kafamda gene yangın var
Alevlerimi dağıtma.

Boşa harcama hızını
Çalma dalların sazını
Işıtlı ayın yüzünü
Kara bulutla kapatma.

Toprağa değdikçe yanıp
Düz ovalarda fır dönüp
Yüce dağlarda şahlanıp
Çukur derelerde yatma

Dağdan düşen sel gibiyim
Karla yüklü dal gibiyim
Kurumuş gazal gibiyim
Beni dört bir yana atma.

Sen deli, efkarım deli
İkimiz şaşırdık yolu
Viranda baykuş misali
Ötme deli rüzgar, ötme.
 
#9
İsmail Hakkı Demircioğlu - Sevdalı Kuş

Hey dağların küçük kuşu
Uça uça yoruldun mu
Oylum oylum koyaklarda
Yaylım yaylım yaylaklarda

Badem ötüşlerin kaldı
Yeğnikçem tüylerin kaldı
Salkım salkım leylaklarda
Yelkim yelkim yapraklarda

Aradığın gökçe gülü
Bunca yıl geçti buldun mu
Gümül gümül bağçalarda
Gürül gürül akçalarda

Kanadın oynak çırpardın
Yüreğin toynak çırpardın
Noldu sana duruldun mu
Seve seve yoruldun mu

Yaşar'ın diline düştün
Türkü türkü yırıldın mı
Gurbetin bağrına düştün
Yılkı yılkı yıkıldın mı
 
#10
İsmail Hakkı Demircioğlu - Şu Uzun Gecenin Gecesi Olsam

Şu uzun gecenin gecesi olsam
Sılada bir evin bacası olsam (anam anam anam)
Dediler ki nazlı yarin pek hasta
Başında okuyan hocası olsam (anam anam anam )

Evlerinin önü üç ağaç çınar
Dillerim tutuşur yüreğim yanar (anam anam anam)
Eşinden ayrılan böyle mi yanar
Anam anam hangi derdima yanam (anam anam anam)

Katipler oturmuş yazıya bakmaz
Herkes sevdiğini dilden bırakmaz (anam anam anam)
Hey Allah'tan korkmaz kuldan utanmaz
Gönül defterinden sildin mi beni (anam anam anam)

 
#11
İsmail Hakkı Demircioğlu - Uyan Osman'um Uyan

Uyan Osman'um uyan
Kuşluğa geldi mallar
Osman'un senden sonra
Veran kalsun bu dağlar

Koyin kalkti gideyi
Sabanun çizesine
Uyan Osman'um uyan
Cinlaklarun sesine

Osman'um seni arar
Hem yaylalar hem dağlar
Babanun gözi yaşli
Anan geride ağlar
 
#12
İsmail Hakkı Demircioğlu - Yad Eller Duymadan

Yaylaya giderken
Yolun olayım
Elinde kuruyan
Gülün olayım
Ağzında söyleyen
Dilin olayım
Yad eller duymadan
Sar beni beni

Ateşim yanıyor
Dumanım tütmez
Söylediklerimi
Duymaz işitmez
Ne beni alır
Ne de terk etmez
Yad eller duymadan
Sev beni beni

Ben sana aşığım
Yolum şaşırdım
Sarp kayadan beni
Dağdan aşırdın
Gece gündüz
Hayaline düşürdün
Yad eller duymadan
Sar beni beni