İstanbul Teknik Üniversitesi Bilişim Enstitüsü

#1
Sponsorlu Bağlantılar
İstanbul Teknik Üniversitesi Bilişim Enstitüsü

Sunuş

Bilişim Enstitüsü insan gelişiminin tüm boyutlarında bilgi teknolojileri uygulamalarına yönelik lisansüstü düzeyde eğitim ve araştırma
yapan bir İTÜ birimidir.

Bilişim Enstitüsü'nün görevi, bilgi teknolojilerinin tüm uygulama alanlarında araştırma ve eğitimi teşvik edecek disiplinlerarası bir platform
oluşturmaktır.

Özgörüş

21. Yüzyılda bilgi teknolojileri tüm insani ve ekonomik gelişmenin esas itici gücünü oluşturmaktadır. Bu teknolojilerin etkin kullanımı,
toplumlardan bireylere, tüm örgütsel düzeylerde gelişmelerin sonucunu belirleyecektir. Bu etkinliğin elde edilmesinde, yaratıcı ve
kapsamlı araştırma programları ve insan kaynakları geliştirme girişimleri anahtar bir rol oynayacaktır. Açık kaynak kodu ve kamusal
lisanslama yaklaşımları entellektüel gelişmeyi ve işbirliğini önemli bir şekilde kolaylaştıracaktır.

Özgörev

Bilişim Enstitüsü, bilgi teknolojilerinin tüm uygulama alanlarında araştırma ve eğitimi teşvik edecek disiplinlerarası bir platform oluşturmalıdır.
Bu amaçla, yerel, ulusal ve küresel ölçeklerde yaratıcı uygulamaların geliştirilmesine imkan verecek yüksek kalitede hizmetler, sürekli
güncellenen donanım ve yazılım kaynakları ve zengin bir entellektüel ortam sunar.

Yönetim Kurulu Listesi
Prof. Dr. M. Serdar ÇELEBİ (Müdür)
Yrd. Doç. Dr. F. Aylin KONUKLAR (Müdür Yrd.)
Yrd. Doç. Dr. Lale Tükenmez ERGENE (Müdür Yrd.)
Doç. Dr. Ahmet SİRKECİOĞLU (Üye)
Yrd. Doç. Dr. Mustafa KAMAŞAK (Üye)
Yrd. Doç. Dr. B. Berk ÜSTÜNDAĞ (Üye)
Elife KARAKOÇ (Raportör)

İdari Personel Listesi
Elife KARAKOÇ (Enstitü Sekreteri)
Ayhan TOKURİ (Öğrenci İşleri Şefi)
S. Sırrı DÖNMEZ (Personel İşleri)
Sedat PEKDEMİR(Maaş İşleri)
Tomris YAMAN (Müdür Sekreteri)
Cuma ÇALIŞKAN (Evrak Dağıtımı)
Pervin NASIRLIEL (UYSM Müdür Sekreteri)
E. İsmail KOÇ (Satınalma)
Ümit ÜLKER (Şoför)

Telefonlar

Müdürlük : 0 212 285 71 94 / 118
Enstitü Sekreterliği : 0212 285 71 94 / 145
Öğrenci İşleri : 0212 285 71 94 / 135
Santral : 0212 285 71 94
Faks : 0212 285 70 73

Posta
e-posta :
iletisim@be.itu.edu.tr

Adres

İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü
İTÜ Ayazağa Kampüsü, Bilişim Enstitüsü Binası
Maslak-34469, İstanbul