İstanbul Teknik Üniversitesi Enerji Enstitüsü

#1
Sponsorlu Bağlantılar
İstanbul Teknik Üniversitesi Enerji EnstitüsüENSTİTÜ HAKKINDA

Enerji Enstitüsü; eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini daha geniş bir alanda gerçekleştirmek isteyen ve 1961 yılında kurulmuş olan Nükleer Enerji Enstitüsünün 2003 yılında yeniden yapılandırılması ile doğmuştur. 1961 yılından günümüze ülkemizde ve dünyada bilim, araştırma, eğitim-öğretim ve özel sektör alanlarında hizmet veren çok sayıda insanı da yetiştirmiş olan Enstitümüz, 2003 yılında enerjinin diğer alanlarını da faaliyetlerine katarak enerji ve ilgili alanlarda öncü nitelikte ileri bilimsel araştırmalar yapmak, kaliteli bir eğitim-öğretim vererek üst düzey akademik formasyona sahip insanlar yetiştirmek ve ilgili konularda düşünce ve öneriler üreterek yol gösterici olmak amacıyla Enerji Enstitüsü adını almıştır.

Enstitümüzün akademik yapısı; Nükleer Araştırmalar, Yenilenebilir Enerji, Konvansiyonel Enerji, Enerji Planlaması ve Yönetimi ile Enerji Bilim ve Teknoloji Anabilim Dallarından oluşmaktadır. Enstitümüzde dünyada çok az sayıda üniversitenin elinde bulunan bir olanak olarak, İTÜ TRIGA Mark-II Nükleer Araştırma ve Eğitim Reaktörü bulunmaktadır. Enstitü laboratuvarları içerisinde; Nötron Aktivasyon Analizi, Nükleer Kimya, Radyoizotop ve Radyografi, Radyoaktif İzleme Tekniği, Radyasyon Ölçümleri ve Termofiziksel Özelliklerin Ölçümü Laboratuvarları yer almaktadır. Yakın gelecekte ise bu laboratuvarlara ek olarak Yenilenebilir Enerji Teknolojileri laboratuvarı, Aydınlatma laboratuvarı gibi yeni faaliyet alanları ile ilişkili laboratuvarlar katmaya çalışmaktadır. Destek hizmetleri için, mekanik, elektrik ve elektronik atölyeleri de bulunmaktadır.

Öğretim üyeleri, araştırma görevlileri, idari ve güvenlik personeliyle büyümeye devam eden Enstitümüzün gelecek yıllarda nükleer araştırmalar yanında yeni faaliyet alanlarındaki varlığının da büyümesiyle gerek ülkemizde gerekse dünyada faaliyet alanlarında görüşlerini ve araştırmalarını daha da güçlü bir şekilde duyuran bir Enstitü olacaktır.


İTÜ Enerji Enstitüsü Tanıtım Broşürü


Özgörev (Misyon) Enerji ve ilgili alanlarda öncü nitelikte ileri bilimsel araştırmalar yapmak, kaliteli bir eğitim-öğretim vererek üst düzey akademik formasyona sahip insanlar yetiştirmek, ilgili konularda düşünce ve öneriler üreterek yol gösterici olmak.

Özgörüş (Vizyon) Enerji ve ilgili alanlarda önde gelen bir eğitim-öğretim ve araştırma enstitüsü olmak.

İTÜ Enerji Enstitüsü
Ayazağa Kampüsü, 34469 Maslak İSTANBUL

tel.+90 212 285 39 37
faks.+90 212 285 38 84

e-posta: enerji@itu.edu.tr