İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya-Metalürji Fakültesi

#1
Sponsorlu Bağlantılar
İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya-Metalürji Fakültesi

İstanbul Teknik Üniversitesi 1996 yılından başlayarak İTÜ 2001 Atılım Projesi kapsamında eğitim ve araştırmanın gelişimine yönelik birçok yeni projeyi uygulamaya geçirmiş bulunmaktadır. Bu projelerin en önemlilerinden birisi, eğitimin yeniden yapılandırılması ve çağdaş eğitim sistemlerinin uygulamaya geçirilmesidir. Bu bağlamda Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilli eğitim sistemi benimsenmiş, bir yıl zorunlu hazırlık sınıfı ve ders programında yer alan derslerin en az %30' unun İngilizce dilinde verilmesi uygulaması başlatılmıştır. Ayrıca iki diploma olanağı sağlayan, çift anadal programı ve üniversite içi serbest dolaşımı/bölümler arası yatay geçişi kolaylaştıran kredili sisteme geçilmiştir.

İTÜ Kimya-Metalurji Fakültesi Bölümleri Akademik Kurullarında 1998 yılında oy birliği ile mühendislik eğitiminde Toplam Kalite Yönetimi sistemini oluşturmayı ve mühendislik programlarını uluslararası akreditasyon sürecinden geçirme kararı almışlardır. Bu bağlamda Fakültemizin her üç bölümünde akreditasyon hazırlıklarını tamamlamış, EC 2000 Ölçütleri'ne göre Öz Değerlendirme Raporlarını (Self Study Report) hazırlamışlar ve Haziran 2002' de Amerikan ABET (Accreditation Board of Engineering and Technology) Uluslararası Eşdeğerlik Programı' na başvuruda bulunmuştur.

Mart 2003' te gerçekleşmesi planlanan ABET kampus ziyareti Irak savaşı nedeniyle 13-15 Ekim 2003 tarihinde tamamlanmıştır. EC 2000' e göre Amerika Birleşik Devletlerin' deki benzer programlara eşdeğerlik değerlendirmesine başvuran fakültemizin üç mühendislik bölümüde akreditasyona uygun bulunmuş ve 1 Ekim 2004 tarihinde 6 yıl süreli eşdeğerlik (substantial equivalency) belgesini almıştır.

Kimya-Metalurji Fakültesi misyonu, sürekli gelişim anlayışı ile uluslararası düzeyde eğitim yapan, bilimsel araştırmalar ve endüstriyel hizmetler yürüten ve İTÜ' nün gelenek ve değerlerini ilke edinerek üniversitenin politikalarını izleyen, geliştiren ve yeniliklerine önderlik eden bir fakülte olmaktır...

ITU Kimya-Metalurji Web Sitesi