İstanbulun fethi kısaca

#1
Sponsorlu Bağlantılar
İstanbulun fethi özet
İstanbulun fethi kısa anlatım

Sebepleri:
1.Osmanlı�nın Anadolu ve Rumeli�deki topraklarının arasında bütünlüğün sağlanmak istenmesi.
2.İstanbul�un coğrafi konumu ve ticaret merkezi olması
İSTANBUL:
Tüm uluslar ve devletler bu kenti almak için uğraşmıştır. Ancak birçok ulus kuşatsa da alınamadı. Osmanlı Devleti�nin kuruluş dönemi padişahlarından olan Yıldırım Beyazıt ve Mehmet Çelebi bunlara örnektir.

3.Avrupa�da ilerleyebilmek için Rumeli�ye asker sevkıyatının zorlaşması.
4.Avrupalıları sürekli Osmanlı�ya karşı kışkırtan ve iç işlerine karışan Bizans devletini yok etmek.
5.Hz. Muhammed�in İstanbul�u fethedecek kişiyi övmesi.(hadis-i şerif-i)
6.Boğazları ele geçirmek.

Fetihi Kolaylaştıran Etkenler
1.Bizans�ın eski gücünün olmaması.
2.Bizans�ta taht mücadelelinin yaşanması
3.Bizans�ta mezhep çatışmalarının yaşanması.
4.Osmanlı ordusunun ve donanmasının güçlenmesi.

Fetih İçin yapılan hazırlıklar

1.Yeniçeri Ocağına düzen verildi.
2.K.deniz�den gelecek yardımı önlemek için RUMELİ HİSARI yaptırıldı.
3.Donanma güçlendi.(400 parçalık donanma hazırlandı.)
4.Şahı adı verilen büyük toplar yaptırıldı.
5.Bazı kaleler alındı.

Hazırlıklar 6 NİSAN 1453�TE tamamlandı.

Türk Tarihi Açısından Sonuçları
1.Anadolu ve Rumeli�deki toprakların bütünlüğü sağlandı.
2.Balkan fetihlerinde engel ortadan kalktı.
3.Başkent Edirne�den İstanbul�a taşındı.
4.Bu olaydan sonra II. Mehmet�e fetheden anlamına gelen �fatih� unvanı verildi.
5.Osmanlı devleti yükselme dönemine girdi.
6.Boğaz ticareti, deniz ticareti gelişti.
7.coğrafi keşifler hızlandı.
8.Osmanlı�nın İslam dünyasındaki itibarı arttı.
9.Osmanlı imparatorluk karakteri kazandı.
10.Ticaret yollarından önemli bir merkeze sahip oldu.

Dünya Tarihi Açısından Sonuçları:
1.Bizans (Doğu Roma) yıkıldı.
2.Orta çağ kapandı. Yeniçağ başladı.
3.İstanbul�dan İtalya ya kaçan Bizanslı bilginler orada Rönesanssı başlattılar.
Not: Rönesans: Edebiyat, sanat, bilim ve düşünce alanındaki gelişmeler.
4.Deniz ticaretinin Osmanlı�ya geçmesiyle Avrupalılar yeni ticaret yolları aramaya başladılar. Bu olay da coğrafi keşiflerin başlamasına zemin hazırladı.
5.Fatih, patrikhanelerin açık kalmasını emretti.(Ortodoksların koruyuculuğunu üslenmiştir.)Fatih, böylece başka dinlere saygı gösterdiğini de ortaya koyar. Aynı zamanda bununla birlikte haçlı birliğini de bozmak istiyordu.