İstanbulun fethi önemi ve sonuçları nelerdir

#1
Sponsorlu Bağlantılar
İstanbul'un Fethinin Sonuçları
İstanbulun fethinin nedenleri
istanbul'un Fethinin nedenleri ve sonuçlarıİstanbul’un fethi çok çok önemli sonuçları da beraberinde getirdi. Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’un fethinden sonra batıdaki hakimiyeti pekiştirmek, sınırları genişletmek, İslam’ı en uzak yerlere kadar yaymak ve Hristiyan birliğini bozmak amacıyla Avrupa üzerine birçok seferler düzenledi.

Sırbistan (1454,1459), Mora, Eflak (1462), Boğdan (1476), Bosna-Hersek, Arnavutluk, Venedik (1463-1479), İtalya (1480) ve Macaristan seferiyle Osmanlı İ mparatorluğu Avrupa’daki hakimiyetini pekiştirdi.

Sırbistan Krallığı tamamen ortadan kaldırılıp Osmanlı sancağı haline getirildi. Mora tamamen fethedildi, Eflak Osmanlı eyaleti yapıldı, Bosna tekrar Osmanlı hakimiyetine alındı, Arnavutluk ele geçirildi. 16 yıl süren Osmanlı-Venedik Deniz Savaşları sonunda Venedik barış imzalamayı kabul etti. İtalya’ya yapılan sefer sırasında Roma’nın fethi açısından çok önemli bir merkez olan Otranto fethedildi ancak Fatih Sultan Mehmet’ in ölümü üzerine kaybedildi

İstanbul’un Fethinin Nedenleri

1 Osmanlı Devleti'nin Rumeli ve Anadolu'daki topraklarını birleştirme düşüncesi,

2 Bizans'ın, Avrupa'yı Türklere karşı her fırsatta kışkırtması ve Haçlı seferlerinin düzenlenmesine yol açması,

3 Bizans'ın, Anadolu beyliklerini Osmanlı Devleti'ne karşı kışkırtması Osmanlı şehzadelerini isyan etmeleri için kışkırtması Bu nedenle Anadolu Türk siyasal birliği ve Osmanlı Devleti'nin güvenliği açısından tehdit oluşturması,

4 Bizans'ın konumundan dolayı, Türk ordularının Rumeli'den Anadolu'ya, Anadolu'dan Rumeli'ye geçerken çeşitli zorluklarla karşılaşması,

5 Ekonomik yönden gelişmek isteyen Osmanlı Devleti'nin İstanbul'u alarak kara ve deniz ticaret yollarına egemen olmak istemesi,

6 İstanbul'un alınması durumunda, Avrupa devletlerinin Türkleri Balkanlardan atma ümidinin kırılacak olması

Kısaca; II Mehmet, Batı dünyasına üstünlük sağlamak, Anadolu ve Rumeli topraklarının güvenliğini ve bütünlüğünü sağlamak, İslam dünyasında itibar kazanmak, Türk ekonomisini canlandırmak gibi amaçlarla İstanbul'un fethi için hazırlıklara başladı

İstanbul'un Kuşatılması ve Fethi

-Hazırlıklarını tamamlayan II Mehmet, 5 Nisan 1453’te İstanbul önlerine geldi

-Şehri karadan ve denizden kuşattı

-Bizans imparatoru, Osmanlıların İstanbul'u savaşsız terk etmeleri teklifini kabul etmedi

-6 Nisan 1453'ten itibaren İstanbul kuşatması ve taraflar arasında çatışmalar başladı

-21-22 Nisan gecesinde 72 parçalık Osmanlı donanması kızaklardan kaydırılarak Haliç'e indirildi Bu durum Bizans’ın işini zorlaştırdı

-53 gün süren kuşatma, 29 Mayıs 1453'te şehrin düşmesiyle sona erdiİstanbul’un Fethinin Dünya Tarihi Bakımından Önemi


- Venedik ve Ceneviz ticareti olumsuz yönde etkilenmiştir.

-Bin yıllık Bizans imparatorluğu tarihe karışmıştır.

- Ortaçağ kapanmış, yeniçağ başlamıştır.

- İstanbul’dan kaçan Bizans’lı bilim adamları Avrupa’da Rönesans ve Reform hareketlerinin başlamasında etkili olmuşlardır.

- Feodalite (derebeylik) sistemi çözülmeye başlamıştır.

İstanbulun’un Fethinin Türk Tarihi Bakımından Önemi

- Osmanlı Devleti yükselme dönemine girmiştir.

- Osmanlı Devleti’nin başkenti Edirne’den İstanbul’a taşınmıştır.

- Osmanlı toprak bütünlüğü sağlanmıştır. Osmanlı’nın Anadolu-Rumeli geçişi kolaylaştı.

- Osmanlı toprakları arasında sürekli sorun çıkaran bir fitne yuvası ortadan kalktı.

- Karadeniz-Akdeniz deniz ticaret yolunun denetimi Osmanlılar’a geçmiştir.

- Osmanlı Devleti İslam dünyasında haklı bir şöhret ve itibara kavuşmuştur.

Fetihten Sonraki İlk Gelişmeler

İstanbul’un düştüğünü gören yabancı gemiler de kaçmak zorunda kaldılar. Denetimin sağlanmasından sonra İstanbul’a giren padişah, Ayasofya Meydanı’nda toplanan Hıristiyan halka can ve mal güvenliklerinin sağlanacağını söyledi. Fethin üçüncü günü kentteki karışıklıkların son bulmasından sonra , üç gün süren şenlikler düzenledi. 1 Haziranda camiye dönüştürülen Ayasofya’da ilk Cuma namazı kılındı. Kentte kapsamlı bir onarıma girişildi,bazı manastır ve kiliseler, cami veye mescide çevrildi. Fatih’ten sonra zengin paşa ve beyler kentin kalkınmasına yardım ederek çeşitli semtlerde cami, medrese, imaret,han,hamam,bedesten gibi binalar yaptırdı. Kentte Türk nüfusunun artması için çaba harcayan Fatih, Anadolu’dan İstanbul’a gelecek olanların oturacakları evlerin kendilerine bağışlanacağını vaat etti. Fatih Sultan Mehmet, fetihte yararlık gösteren komutanlara ve bazı tarikat ileri gelenlerine evler verdi. Bunların kurdukları mescitlerin, çevresinde ilk Müslüman mahalleler oluştu.
İstanbul’u Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti ilan eden Fatih, Kentte 1454’te Rumlar için bir patrik, 1461’de Ermeniler için bir patrik ve Yahudiler için bir hahambaşı atadı. Yavuz Sultan Selim’in Mısır Seferi (1517) dönüşünde Müslümanların kutsal emanetlerini kente getirmesi ve “halife” unvanını almasından sonra kent, İslam dünyasının merkezi olmuştur.