İstanbul'un Fethinin sonuçları nelerdir madde madde

#1
Sponsorlu Bağlantılar
İstanbulun fethinin önemli sonuçları
İstanbulun fethi ve sonuçları

Fethin Sonuçları

1. Türk Tarihi Açısından Sonuçları
Anadolu ve Rumeli arasındaki toprak bütünlüğü sağlandı.
Başkent Edirne�den İstanbul�a taşındı.
Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi�ni tamamladı, Yükselme Dönemi�ne geçti, imparatorluk aşamasına ulaştı.
Osmanlı Devleti�nin İslam dünyasındaki saygınlığı arttı.
Karadeniz ticareti Osmanlıların eline geçti.
II. Mehmet �Fatih� unvanını aldı.
Avrupalıların Türkleri Balkanlardan çıkarma umutları kalmadı. Osmanlıların Avrupa�daki ilerlemeleri kolaylaştı.
2. Dünya Tarihi Açısından İstanbul'un Fethinin Sonuçları
Asya ile Avrupa arasındaki önemli kara ve deniz ticaret yolları, İstanbul Boğazı ve Karadeniz ticaret yolu Osmanlıların denetimine geçti. Bu durum Avrupalıların Coğrafi Keşifleri başlatmalarında etkili oldu.
Bizans İmparatorluğu (Doğu Roma İmp.) yıkıldı.
İstanbul�dan kaçan bilginler İtalya�ya gitmişler, bu da Rönesans ve Reform hareketlerine zemin hazırladı.
Kale ve surların toplarla yıkılabileceği anlaşıldı, bu durum Avrupa�da feodalitenin (derebeyliğin) zayıflamasında ve krallıkların güçlenmesinde etkili oldu.
Venedik-Ceneviz ticareti olumsuz yönde etkilendi.
Ortaçağ sona erdi, Yeniçağ başladı.