İstirahat Parası Nasıl Hesaplanır

#1
Sponsorlu Bağlantılar
istirahat ücreti nasıl hesaplanır
rapor parası nasıl hesaplanır
istirahat parası hesaplamaİş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve sigortalı kadının analığı halinde verilecek geçici iş göremezlik ödeneği, yatarak tedavilerde günlük kazancın yarısı, ayakta tedavilerde ise üçte ikisidir.

İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde verilecek ödeneklerin hesaplanmasında esas tutulacak günlük kazanç; İş kazasının veya doğumun olduğu tarihten, meslek hastalığı veya hastalık halinde ise iş göremezliğin başladığı tarihten önceki 12 aydaki son üç ay içinde hesaplanacak prime esas kazançlar toplamının, bu kazançlara esas prim ödeme gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır.

Yani örneğin hastalık sebebiyle 10 gün rapor almış son üç ayda toplam 89 ssk günü ve 2100 TL prime esas kazançlar toplamı olan birinin:

2100 / 89 = 23,60 TL günlük kazancı olmak üzere,

yatarak tedavide ( 23,60 / 2 ) x 8* = 94,40 TL. şeklinde alacağı rapor parası hesaplanır.

* Hastalık nedeniyle meydana gelen istirahatlerde ilk 2 günün parasını Sosyal Güvenlik Kurumu ödemez.

ayakta tedavide ise:

2100 / 89 = 23,60 günlük kazancı olmak üzere,

(( 23,60 / 3 ) * 2) x 8 = 125,86 TL. rapor parası hesaplaması yapılır.