İşyeri İhtiyacı Nedeni ile Tahliye Davası Dilekçesi Örneği

#1
Sponsorlu Bağlantılar
İşyeri İhtiyacı Nedeni ile Tahliye Davası Dilekçesi
İşyeri İhtiyacı Nedeni ile Tahliye Davası Dilekçesi Örneği
İşyeri İhtiyacı Nedeni ile Tahliye Davası Dilekçesi Ne İşe Yarar


9/5/2007

....... MAHKEMESİNE

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : İşyeri İhtiyacı Nedeniyle Tahliye İstemi.

AÇIKLAMALAR :

1-) Müvekkilim davalı ile …/…/… tarihinde kira sözleşmesi yapmıştır. Bu sözleşme uyarınca müvekkilime ait … adresindeki … m² dükkanı davalı aylık …TL. kira parası ödemek üzere kiralamıştır.

2-) Müvekkilimin oğlu …, yıldır Almanya’da ikamet etmektedir. …, …/…/… tarihinde Türkiye’ye kesin dönüş yapacaktır ve adı geçen dükkanda … Mağazası açacaktır.

3-) Davalıya, noter kanalıyla ihtiyaç nedeniyle tahliye ihtarı göndermemize ve kira sözleşmesi bitmiş olmasına rağmen taşınmaz halen boşaltılmamıştır.

HUKUKİ NEDENLER : 6570 S. K. m. 7 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Kira sözleşmesi, ihtarname, tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, işyeri ihtiyacı sebebiyle kiralananın tahliyesine, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. …/…/…Davacı Vekili

Av.


Alıntıdır