Japonya'nın İş Kültürü

KaRDeLeN

Özel Üye
#1
Sponsorlu Bağlantılar
Japon iş kültürünün temeli
sürekli gelişme ve bunun teşvikidir. Bunu sağlamak için en önemli koşul
işçilerin onayının alınması ve değişim karşısındaki direnişin kırılmasıdır. Bu amaçla aşağıdaki koşulların sağlanması gereklidir:

 • Endüstriyel ilişkilerin sürekli geliştirilmesi
 • İşçilerin eğitimine önem verilmesi
 • İşçilerin arasından resmi olmayan lider çıkmasının sağlanması
 • Kalite çemberleri benzeri küçük gruplaşmaların oluşturulması
 • Çalışma ortamının işçiler için çalışılabilir kılınması
 • Çalışma alanında sosyal fonksiyonlara imkân tanınması
 • İşyerine disiplinin yerleştirilmesi
Japon firmalarında üst düzey yönetimin temelde üç işlevi bulunmaktadır:
 • Firmanın gelecekteki vizyonunu belirlemek
 • Stratejik kararları almak
 • İşleri sevk ve kontrol etmek
Japon firmaları kişilerin firmaya olan bağlılıklarını
kişilerin kendilerini firma ile özdeşleştirmeleri yolu ile sağlamaktadır. Çalışanların firma ile özdeşleşmesi
sürekli iş imkânı
kıdeme verilen önem ve aktif iletişim ile daha da pekiştirilmektedir. Kişilerin terfisi önceleri otomatik olarak kıdem ile olurken
son yıllarda yaptığı işe ilişkin becerilerine de değer verilerek belirlenmeye başlanmıştır. Japon firmalarında yöneticiler firma içinden çıkmakta
nadiren dışarıdan gelmektedir.
Japon firmalarının işçi-yönetici veya işveren arası diyalogu güçlü tutmak için uyguladığı yöntemlerden bazıları aşağıdaki gibidir:

 • İşçi ailesine üretim tesisini gezme imkânını sağlamak
 • Başarılı kişileri ödüllendirmek
 • Bölümler arası yarışmalar düzenlemek
 • Yeni işe başlayan işçilere hoş geldin partisi düzenlemek
 • Firma bülten ve gazetesi yayınlamak
 • Yöneticilerle işçiler arası düzenli toplantılar yapmak
Japon firmaları elemanlarını aşağıdaki altı değişik yöntemle eğitime tabi tutmaktadırlar:
 • Çalışma esnasında eğitim
 • Görev değiştirerek eğitim
 • İş dışı yerlerde eğitim
 • Kişinin kendi kendini geliştirmesi yoluyla eğitim
 • Şirket içi grup eğitimi
 • Terfi öncesi eğitim
Japon firmalarındaki yönetim kontrol sistemini oluşturan bölüm planlarının oluşum süreci aşağıdaki gibidir:
 • Grubun sahibi ve yöneticisi tarafından
  şirketin o yılki felsefesinin belirlenmesi ve tüm yöneticilere duyurulması
 • Bölümler için genel ve yönlendirici çerçevenin çizilmesi
 • Her bölümün
  hem bütünü hem de birimleri için ana çerçeveye uygun planları hazırlaması
 • Her birimin daha detaylı planları hazırlaması
 • Her birimin maliyet ve kar analizine dayanan bütçesini hazırlaması
 • Bölümün
  birimlerinden gelen veriler ışığında kendi bütçesini hazırlaması
 • Genel merkezde
  bölümün plan ve bütçesinin incelenip
  onaylanması
 • Plan ve bütçenin grup yöneticisi tarafından da onaylanıp
  bölümden beklenenlerin özetlendiği çerçevenin kendisine verilmesidir
Japon firmalarındaki yöneticilerin üretim süreçleri ile ilgili genel sorumlulukları aşağıdaki gibidir:
 • Maksimum kaliteyi maksimum etkinlikle sağlamak
 • En az stok ile çalışmak
 • Zor işleri azaltmak
 • Tesisi ve ekipmanları
  kalite ve verimliliği artıracak
  işgücü ihtiyacını azaltacak şekilde değerlendirmek
 • Grup çalışması ve işbirliğinin devamlılığını sağlamak için sorgulayan ve açık görüşlü olan tutumunu sürdürmek
Japon firmalarındaki öneri sisteminin amaçları aşağıdaki gibidir:
 • İşlerin daha kolay hale getirilmesi
 • Ağır ve sıkıcı işlerin kaldırılması
 • İş güvenliğinin sağlanması
 • Verimliliğin artırılması
 • Kalitenin yükseltilmesi
 • Zaman ve para tasarrufunun sağlanması