Jeolog ne demek - Jeolog nedir - Jeolog kimdir

#1
Sponsorlu Bağlantılar
JEOLOG ,JEOLOG nedir ,JEOLOG anlamı

JEOLOJİ NEDİR ?
Jeoloji kısaca YER BİLİMİ demektir. Yunanca GEO ve LOGOS kelimelerinin birleşiminden meydana gelir.Yer yuvarlağının tarihinden, yer kabuğunun bileşimi ve yapısal koşullarından, ve yer üzerinde gelişen evrimlere hakim kuvvetlerden bahseden bilimdir.
Yerbiliminde bazı kavramlar vardır. Bunlar;

MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ
Mühendislik işlerinin yerleştirilmesi, tasarlanması, yapılması, işletilmesi ve bakılmasına etkiyen jeoloji faktörlerinin tanınmasını ve elverişli bir yolda ele alınmasını sağlamak amacıyla jeoloji biliminin mühendislik olayına özgülenmesidir. Yani Bayındırlık işlerine uygulanmasıdır.
Uygulamalı jeoloji ise ; yol, baraj, bina gibi mühendislik yapılarının yapılması için gerekli jeolojik parametreleri inceler.

TARİHSEL JEOLOJİ
Yer yuvarlağı tarihindeki olayların tarih sırasını (kronolojisini ) saptamaya çalışan jeoloji koludur.

YAPISAL JEOLOJİ
Yer kabuğundaki hareketlerin neden olduğu deformasyonları inceler.

SEDİMENTOLOJİ ( ÇÖKELBİLİM )
Çökelme yasalarının bilimsel incelenmesi ve tortul çökeltilerin kökeninin öğrenilmesidir.

STRATİGRAFİ ( TABAKA BİLİM )
Yer kabuğunun kısımları olarak ele alınan tabakalı kayaların formasyonlarından, bileşimlerinden, istiflenmelerinden, ve korelasyonlarından söz eden, bir alan veya bölgedeki kayaların nitelik, kalınlık, istiflenme, yaş ve korelasyon yönlerinden ele alan tasvirci jeoloji bölümüdür

PALEONTOLOJİ ( TAŞ BİLİM )
Hayvan olsun bitki olsun fosil kalıntıları ile uğraşan, eski jeoloji çağlarının yaşamını ele alan , organizmaların fosil kalıntılarını incelemesine dayanan bilimdir.

PETROLOJİ ( TAŞBİLİM )
Köken, günümüz koşulları, ayrışma ve çürüme içinde olmak üzere kayaların doğal tarihi ile uğraşan bilim dalıdır.

PETROGRAFİ ( TAŞ BİLİM )

Kayaların tasviri ve sistemli sınıflaması ile uğraşan bilim dalıdır.


PETROJENEZ ( TAŞ TÜRÜMÜ )

Kayaların kökeni ile uğraşan bilim koludur.


MİNERALOJİ
Minerallerden, minerallerin kristalografileri ile fiziksel ve kimyasal özelliklerinden, sınıflamalarından, ve teşhislerinden bahseden bilimdir. Yerin temel taşı sayılan minerallerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini inceler.


FOSİL
Yer kabuğunda doğal işlemler ile korunmuş hayvan veya bitki kalıntı izidir.

TEKTONİK ( İSİM)
Yer yuvarlağının yapısı , yer yapısı, yer yuvarlağının büyük yapı şekillerinin illetlerinin irdelenmesidir. Yer kabuğunun büyük ölçekli hareketlerini inceler.

TEKTONİZMA
Kabuk duyarsızlığıdır. Yer kabuğundaki bir yapı unsurunun çökelme dönemleri sırasındaki yapısal hareket tarzıdır.

Kaynak : Yer bilimleri Sözlüğü