Kabartma Haritası Nedir - Kabartma Haritası Nasıl Yapılır ?

#1

Kabartma Haritası Nedir - Kabartma Haritası Nasıl Yapılır ? konusu hakkında yazılan mesajlar

Sponsorlu Bağlantılar
Kabartma Haritası Nedir - Kabartma Haritası Nasıl Yapılır ?

Kabartma haritası nedir?

Plastik levha üzerine basılan harita bilgilerinin midform bloktaki (İki ayrı kimyasal sıvının atölye ortamında karıştırılarak ve kalıplara dökülerek elde edilen sert PVC blok) arazi modeli üzerine vakumlandırılmasıyla elde edilen üç boyutlu haritaya plastik kabartma harita denir Buradaki arazi modeli, arazi yüzeyinin belirli bir ölçekte üç boyutlu hazırlanmış hali olup, genel olarak düşey ölçek için yatay ölçeğe göre bir abartma oranı uygulanır

Plastik kabartma haritalar araziyi kolay algılama ve hızlı yorumlama olanağı sağlar Askerî veya sivil amaçlı olarak faydalanılan plastik kabartma haritalar;

• Okullarda eğitim amaçlı,
• Resmî ve özel kuruluşların arazi ile ilgili çalışma yapacak personelinin yetiştirilmesi, toprak altı ve üstü gelişme, yayılma planlarının hazırlanmasında ana altlık olarak,
• Tanıtım, uygulama vb alanlarda kullanılır

Bir bölgenin plastik kabartma haritası ilk kez üretilecekse, sayısal yükseklik verisinin ve vektör ya da raster haritasının mevcut olması koşulu ile, maliyetin optimum olması için tirajın en az 100 olması gerekmektedir Çünkü 1:250000 ölçeğindeki bir plastik kabartma haritanın sadece arazi modelinin üretim maliyeti 1000-1200 ABD dolarıdır Buna plastiğe basım maliyeti olan 300 ABD doları da eklenirse, bir adet plastik kabartma haritanın maliyeti 1500 ABD doları civarında olacaktır Üretim tirajı 100 alınırsa; kalıp ve plastik maliyeti toplamı 2200 dolar, dolayısıyla bir adet plastik kabartma haritanın maliyeti ise yaklaşık 22 ABD doları olacaktır
Herhangi bir plastik kabartma haritanın 100 adet üretimi için gereken süre ise, istenilen bölgenin sayısal yükseklik verisi ve haritasının mevcut olması koşuluyla, 3-4 gündür
Netice olarak, Harita Genel Komutanlığı, kendi üretimleri dışında plastik kabartma harita üretim talebi olması durumunda, istenilen bölgenin sayısal yükseklik verisi ve haritasının mevcut olması koşuluyla, azami 66x96 cm boyutunda her ölçekte plastik kabartma harita üretebilmektedir Bu boyutu aşan haritalar parçalı olarak üretilmekte ve montaj işlemi ile birleştirilmektedir

Nasıl yapılır?


Dağları ceviz kabuğu ile güzelce yapın ,bazılarını findik kabuğuyla yapın.
denizleri,nehirleri maviye boyayın.
Eyer uğraşırım diyorsanız hamurlada yapabilirsiniz...
Oyun hamuruyla da yapılabilir, en kolayı da budur.

Alıntı