Kabirlerde Namaz Kılmayı, İbadet Yapmayı ve Dua Etmeyi Yasaklayan Hadisler

DeMSaL

Özel Üye
#1
Sponsorlu Bağlantılar1) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
‘Ey Allah’ım! Kabrimi tapılan bir put yapma’ buyurdu”
Malik 1/172-85, Abdurrezzak 15916, Ahmed 2/246
2) Ali bin Hüseyin (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:
“Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in kabrinin bulunduğu evin yanındaki gediğe gelen bir adam gördü Adam o gediğe giriyor ve orada dua ediyordu Ali bin Hüseyin (Radiyallahu Anhuma) adamı bu fiilden yasakladı da:
−Babam ve dedem tariki ile işittiğim bir hadisi sana nakledeyim dedi:
Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
‘Kabrimi bayram yeri edinmeyin’ buyurdu”
Ebu Yağla 469, Ebu Davud 2042, Ahmed 2/246
3) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
‘Evlerinizi kabirler, kabrimi de bayram yeri edinmeyiniz Her nerede olursanız, oradan bana selam gönderiniz; sizin selamınız bana ulaştırılır’ buyurdu”
Ebu Davud 2042, Ahmed 2/367
4) Aişe (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:
“Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) kalkamayıp vefatıyla neticelenen hastalığında şöyle buyurmuştur:
‘Allah Yahudi ve Hristiyanlara lanet etsin Onlar nebilerinin kabirlerini mescid edinmişlerdir’ Aişe (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:
Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in bu sakındırması olmasaydı Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in kabri açıkta olurdu Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) kabrinin mescid edinilmesinden korkmuş ve ondan ümmetini sakındırmıştır”
Buhari 4441
5) Zeyd bin Eslem (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
‘Ey Allah’ım! Kabrimi kendisine namaz kılınan bir put yapma Nebilerinin kabirlerini mescidler edinen kavme Allah’ın gazabı şiddetlenir’ buyurdu”
İbni Ebi Şeybe 2/269
6) Aişe (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:
“Ümmü Seleme (Radiyallahu Anha) Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e Habeşistan beldesinde gördüğü bir kiliseyi zikretti O kiliseye Mariye deniliyordu Ümmü Seleme (Radiyallahu Anha) o kilisede gördüğü resimleri anlattı Bunun üzerine Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
−‘Onlar öyle bir toplum ki; içlerinde salih bir kul veya salih bir kimse öldüğünde onun kabri üzere mescid inşa ederler O resimleri de oraya yaparlar İşte onlar Allah-u Teâlâ katında mahlûkatın en şerlileridir’ buyurdu”
Buhari 427, Müslim 528/16, İbni Ebi Şeybe 3/225, Nesei 702, Ahmed 6/51
7) Abdullah ibni Mesud (Radiyallahu Anhuma) şöyle diyor:
“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i işittim:
‘İnsanların en şerlileri kendileri hayatta iken kıyamet üzerlerine kopan ve kabirleri mescidler edinen kimselerdir’ buyuruyordu”
İbni Hibban el-İhsan 2325, İbni Huzeyme 789, Tabarani 10413, Bezzar 3420, Ahmed 1/405-435
8) Cündeb bin Abdullah (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
“Vefatından beş gün önce Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i işittim:
‘Sizden önceki kimseler nebilerinin ve salihlerinin kabirlerini mescid ediniyorlardı Ben size bunu kesin olarak yasaklıyorum’ buyuruyordu”
Müslim 532/23, Ebu Avane 1/401, Tabarani Mucemu’l-Kebir 1686, İbni Sa’d 2/240
9) Ebu Mersed el-Ganevi (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
‘Kabirlerin üzerine oturmayınız ve onlara doğru namaz kılmayınız’ buyurdu”
Müslim 972/97-98, Ebu Davud 3229, Nesei 759, Tirmizi 1050, Beyhaki 4/79, Ahmed 4/135
Not: Kişi kabir ziyaretini, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in dediği gibi sadece ahreti veya ölümü hatırlamak için yapmalıdır
Bureyde (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
‘Ben kabirleri ziyaretten sizi yasaklamıştım Artık onları ziyaret edebilirsiniz Çünkü kabirler sizlere ahireti hatırlatır Kim kabir ziyareti yapmak istiyorsa yapsın, ancak batıl bir söz söylemesin’ buyurdu”
Müslim 977/106, Ebu Davud 3235, Nesei 2031, 2032, 4441, 5667, 5668, 5669, Beyhaki 4/77, Ahmed 5/3, 50, 355, 356, 361
سُبْحاَنَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ