Kader Zulüm Eder mi?

#1
Sponsorlu Bağlantılar
KADER ZULÜM EDER Mİ?​Bazı insanlar zengin, güzel ve sıhhatli doğarlar; bazıları da fakir, çirkin ve sakat. Bu farkı bahane ederek zulümden söz edenler duyarız. Halbuki zulüm bir hakkın çiğnenmesidir. Kulun ise, ALLAH ‘ta hiçbir hakkı yoktur. O, ne vermişse sırf lütfundan dolayıdır.

Bize düşen verilmeyen nimetleri düşünüp isyana yeltenmek değil, verileni hatırlayıp şükret-mektir. Eksiklikler, kulun denenmesi içindir. Dün-yayı bir imtihan salonuna benzetirsek, hoşa gitme-yen durumlar birer imtihan sorusudur. Kul isyan mı edecek, yoksa verilen nimetlere şükürle, mahrum kaldığına sabırla mı karşılık verecek?

Zengin bir tüccar düşünelim. Dükkanına ge-len iki fakire, sırf merhametinden dolayı iyilik etmek istiyor. Birine gömlek ve pantolon giydirdi, diğerine ise, bunlara ilaveten palto ve ceket hediye eti. Sadece gömlek ve pantolon alan adam,“ tüccar bana zulmetti, öbür adama fazla verdi” diyebilir mi? Derse, bu sözü edepsizlik olmaz mı?

Biz insanlarda bu fakirlere benziyoruz. ALLAH, sonsuz merhameti sebebiyle, tükenmez hazinesinden nimetler veriyor. Vücudumuzu, aklı-mızı, hayalimizi, soluduğumuz havayı, içtiğimiz su-yu, yediğimiz gıdayı yaratan O. Çalışmadık, kazan-madık hak etmedik. O, sırf lütfundan dolayı ikram ediyor. Eksik alan sabrederse ebedi nimetler kaza-nacak.

Dünya hayatı kısa bir imtihandan ibaret... Az nimetlenen kul, birinci adam gibi asi olur. “ zulüm” derse, edepsizlik eder. Vazifesi verilene şükret-mektir. Aksi takdirde azaba davetiye çıkarır.

ALLAH, her işinde adildir, asla zulmetmez. Musibetlere de bu açıdan bakmak gerekir. Belalar ya işlediğimiz bir hatanın sonucudur veya imtihanın ürünüdür.

Evi yanan kişi kadere dil uzatmadan önce, bildiği bir sebep yoksa bile yine suçu kendisinde arasın.

Belki bir insanın kalbini kırmıştır!

Ev yakan suç işler, ama kader adalet eder!