Kadın namazda nasıl örtünür?

Dine

Özel Üye
#1
Sponsorlu Bağlantılar
Kadın namazda nasıl örtünür?


Kadının başı açık olarak namaz kılması namazın şartlarından olan setr-i avret'e aykırı olduğu için böyle kılınan namaz geçerli değildir

Kadın namaz kılarken nasıl örtünmeli? "Kadınlar çorapsız olarak namaz kılabilirler mi? "Kadınların namaz kılarken çorap giymeleri şart mıdır?
"Dize kadar giyilen çorapla namaz kılınabilir mi?
"Bir kadın dirseklerine kadar uzanan bir elbise ile namaz kılabilir mi?

"Bir kadın eşinin giydiği kazakla, bir erkek de hanımının giydiği kazakla namaz kılabilir mi?"
Namazın farzlarından birisi de setr-i avrettir, namazda örtülmesi gereken yerleri örtmektir Kadının namaza durmadan önce örtmesi gereken yerleri; eli, yüzü ve ayaklarının dışında bütün bedenidir Bazı müçtehitlere göre hanımın ayakları da avretten sayıldığından namaz kılarken ayaklarını kapatması gerekir

Ancak Hanefi mezhebinin "mutemed" görüşüne göre, namazda hanımın ayakları avretten sayılmaz Dolayısıyla kendi evinde ve mahremleri (babası, kardeşi, oğlu, amcası ve dayısı gibi) yanında ayakları açık olarak namaz kılması caiz olsa da, takvaya en uygun olanı çorap giymesidir Çünkü diğer mezheplere göre kadının ayakları da avretten sayılmaktadır Meselâ Hanbelî mezhebinin bu husustaki delili şu hadis-i şeriftir:

Ümmü Seleme Validemiz (ra) anlatıyor: "Yâ Resulallah! kadın bir entari ve başörtüsü ile namaz kılabilir mi?" diye sordum Şu cevabı verdiler: "Bu elbise ayaklarını örtecek derecede uzun ise, evet" (Ebû Dâvud, Salat: 83) Giyilen elbise bedenin rengini belli edecek kadar ince olmamalıdır Böyle bir elbise ile kılınan namazı yeniden kılmak gerekir Başörtüsü de alttan saçını gösterecek şekilde ince olmamalı, sık dokunmuş başörtüsü kullanmalıdır Namazda giyilen elbise fazla dar olmamalıdır Bu takvaya ve namazın âdabına uygun düşmez

Dize kadar çorap giyilecek olsa, etek ancak diz kapağına varsa, her ne kadar namaz sahih olsa da namaz mekruh olur Bunun için namazda uzun bir elbise veya etek giymek icap eder

Giyilen çorabın da alttan ayağı gösterecek şekilde şeffaf ve ince olmaması gerekir Bunun için koyu renk veya sık dokunmuş çorap giyinmelidir

Kadın kısa kollu elbise ile namaz kılamaz Yani dirseklerine kadar uzanan bir elbise ve gömlekle namaza durulmaz Çünkü namaz kılan bir kimsenin avret sayılan azalarından birinin tamamı veya dörtte biri açık olursa namaz sahih olmaz Meselâ, dirseklere kadar kol ve kulak birer azadır Bunun için bir hanım kısa kollu bir gömlek ve elbise ile namaz kılarsa sahih olmaz

Yani, müstehap olan, yani en güzeli, namaza duracak bir hanım, geniş ve ayaklarını örtecek kadar uzun bir elbise, boynunu ve başını örtecek bir başörtüsü ile gömleğin üstünden bürüneceği sabahlık gibi bir elbise giymelidir
Bir erkeğin hanımının giydiği gömlek ve kazakla, hanımın da beyinin gömlek ve kazağıyla namaz kılmasında bir mahzur yoktur Zaten bir yerde bu durum bir zaruretten kaynaklanmaktadır Ayrıca namazda aranan en önemli husus avret yerlerinin örtünmesidir Namaz için farz olan örtünme sağlandıktan sonra mesele halledilmiş demektir

Sorularla İslamiyet Editör