Kadir Gecesinde Çekilmesi Gereken Tesbihler

SeLeN

Yönetici
Editör
#1
Sponsorlu Bağlantılar
KADİR GECESİ ÇEKİLMESİ GEREKEN TESBİHLER

  1. Hz Aişe (r.a) buyurdu ki: Ya Resullulah (S.A.V.) Kadir gecesine yetişirsem nasıl dua edeyim? dedim. Oda şöyle buyurdu; "Allahümme inneke afuvvün kerimün tuhibbül afve fağfü anni"
    Anlamı: Allahım sen affedicisin, affetmeyi seversin beni affet. (Tirmizi)
  2. Laihahe illahül hakimül kerimü sübhane rabbis semavati sebği ve rabbi arşil azim.
    Hz. Peygamber (S.A.V.) buyurdu: "Her kim bu duayı üç defa okursan sanki Kadir Gecesini idrak etmiş gibi sevaba nail olur."
  3. Lailahe illallah
    kim sadakatla aşk ile Kadir gecesinde bu mübarek kelimeyi 3 defa söylerse birincisinde Allah Tealanın mağfiretine nail olur. İkincisinde cehennemden kurtulur, üçüncüsünde cenneti kazanmış olur. (Et-tuhfetül marziyye)
  4. Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illahu vallahu ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyil azim.