Kaizen Değerleri - Kaizen Değerleri nedir - Kaizen Değerleri hakkinda

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Kaizen Değerleri

Japonya'da değişim aynı zamanda bir yaşam tarzıdır. Değişiminin farklı türlerinden söz edililebilir: Kademeli değişim ve ani değişim. Japonya'da her iki değişim de gözlenebilirken, Batı yaşam tarzında kademeli değişimi görmek pek mümkün değildir. Japonların ve Batılıların kademeli değişime ve ani değişime yaklaşımındaki farklılık, değer sistemlerinden kaynaklanıyor denebilir. Ani değişimler herkes tarafından kolayca kavranır ve insanlar genellikle bu tür değişimlerden coşku duyarlar. Bu genel olarak Japonya'da da, Batı'da da böyledir. Ancak kademeli değişim için aynı durum gözlenemez.

Değişimin Japonya'da nasıl anlaşıldığı ve Batı'da nasıl görüldüğü arasındaki temel farka KAİZEN kavramı ile ulaşılır. Japon yöneticiler kendileri için doğal ve anlaşılır bir kavram olan KAİZEN'e hükmettiklerini çoğu kez fark etmezler. KAİZEN kavramı, Japonya'da şirketlerin neden uzun süre değişmeden kalamadıklarını açıklar.

KAİZEN'in özü basit ve açıktır: KAİZEN "iyileştirme" demektir. KAİZEN yöneticilerden işçilere herkesi içeren sürekli iyileştirmedir. KAİZEN felsefesi işyerinde olsun, sosyal ilişkilerde ve aile yaşantısında olsun, Japon yaşam tarzının sürekli iyileştirilmesi gerektiğini söyler.

Japonların savaş sonrası " ekonomik mucizesi"ni anlamak için akademisyenler, gazeticiler ve işadamları incelemelerini verimlilik hareketi, Toplam Kalite Kontrol (TKK), küçük grup faaliyetleri, öneri sistemi, otomasyon, endüstri robotları ve iş ilişkileri gibi faktörler üzerinde yoğunlaştırdı. Yaşam boyu istihdam sistemi, kıdeme göre ücret, şirket sendikaları gibi Japonlara özgü bazı yönetim uygulamalarına daha fazla ilgi gösterdiler. Ama tüm bunların ardında yatan, Japon yönetimine özgü çok basit gerçeği yakalayamadılar. "Japonlara özgü" yönetim uygulamalarının -üretimde iyileştirme, TKK faaliyetleri, Kalite Kontrol (KK) çemberleri ve iş ilişkileri- özü tek bir sözcükle ifade edilebilir: KAİZEN! Verimlilik, TKK, sıfır hata(SH), kamban ve öneri sistemi sözleri yerine KAİZEN teriminin kullanılması Japon endüstrisinde olan biteni anlamayı kolaylaştıracaktır. KAİZEN, artık dünya çapında tanınan "Japonlara Özgü" çok sayıda uygulamayı bir araya getiren şemsiye kavramıdır.

Toplam Kalite Kontrol veya Şirket Çapında Kalite Kontrol (ŞÇKK) kavramları Japon şirketlerinin prosese öncelik veren bir düşünce tarzı oluşturmasına ve organizasyon hiyerarşisinin her düzeyindekilerin katılımıyla sürekli iyileştirmeyi sağlayan stratejiler geliştirmesine yardımcı olmuştur. Şirketin herhangi bir biriminde herhangi bir gelişmenin olmadığı tek bir gün bile geçirilmemelidir, Kaizen stratejisinin verdiği mesaj budur.

II. Dünya Savaşı'ndan sonra birçok Japon şirketi en başından başlamak durumunda kaldı. İşçiler ve yöneticiler her gün yeni zorluklarla karşılaştı; her gün ileriye doğru bir adım atıldı. Ayakta kalabilmek için sürekli ilerlemenin şart olduğu iş dünyasında KAİZEN bir yaşam tarzı olarak ortaya çıktı. 1950'lerin sonu, 1960'ların başında W.E. Deming ve J.M. Juran gibi uzmanlar Japonya'ya KAİZEN kavramının gelişmesine yardımcı olacak birçok aracı tanıttılar. Günümüzde Japonya'da çok yaygın biçimde kullanılmakta olan birçok yeni kavramın, sistemin ve aracın temelinde 1960'ların istatistiksel kalite kontrol ve toplam kalite kontrol anlayışı yatmaktadır.


alintidir