Kalemi ilk Kim Bulmuştur - Kalemi Kim İcad Etti

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Kalemi Kim İcat Etmiştir
Kalemi Kim buldu

Yazı" dediğimiz şey, uygarlığın gelişmesi ve yayılması bakımından en önemli rol oynamış unsurlardan biri, belki de birincisidir.

İnsanın düşüncelerini ve yaptığı işleri, denemeleri, çalışmalarının sonuçlarını, belirli konulardaki başarı ve başarısızlıklarını kaydedebilmesi,yazı sayesinde mümkün olmuştur. Fakat bildiğimiz anlamda gerçek kalemin yapılmasından önce de "yazı" yazmak için kullanılan bazı gereçler vardı.

Örneğin, taş devri insanı yaşadığı mağaranın duvarlarına karıdığı ilkel resimlerle,kendi çağına ilişkin bazı kayıtların günümüze kadar ulaşabilmesini sağlamıştır. İlkel insanın, parmaklarını bir takım bitkilerin renkli özsuyuna veya avladığı hayvanların kanına batırarak, boya, mürekkep yerine bundan yararlandığı bilinmektedir. Daha sonraları, renkli, katı toprak parçalarından, tebeşirden yararlanmıştı. Çinliler ,yazıdan ziyade resim figürü niteliğindeki harflerini, deve tüyünden fırçalarla çiziktirirlerdi.

Büyük bir ihtimalle,bildiğimiz anlamda ilk gerçek kalem Mısırlılar tarafından yapılmıştır. Eski mısırlılar,oyuk bir ince çubuğa bir bakır parçasını bağlıyorlardı. Bu ilkel kalemi,hokkaya batırılarak kullanılan eski tarz mürekkepli kaleme benzetebiliriz. Yunanlılar tarafından kaleme alınan ilk el yazısı 4000 yıl önceye aittir. Yunanlılar,bu iş için maden,kemik veya fildişinden yapılmış bir kalem kullanıyorlardı.Kağıt yerine de bal tohumuyla kaplı tabletlerden (fırınlanmış, düz yüzeyli toprak levhalardan,) yararlanmaktaydılar.

Daha sonraları, ince bir tüpü andıran, oyuk ve özel olarak yarık yapılmış kamış kullanıldı. İlkel bir mürekkebe batırdıkları bu kalemle papirüs üzerine yazılar yazılıyordu.

Orta Çağda kağıdın kullanılmaya başlamasıyla, kaz,kuğu ya da karga kanadı tüylerinden kalemler yapıldı. Bu tür kalemin ucu sivri ve yarıktı. Zaten İngilizce kalem kelimesinin karşılığı "pen", Latince "tüy" anlamına "penna" kelimesinden türemiştir.

Çelik uçlu kalemin kullanılmasına İngiltere'de 1780 yılında başlandı Fakat bu kalemin yaygın ölçüde kullanılması için 40 yıllık bir sürenin geçmesi gerekti. Modern yazı gereci olan dolmakalem, ilk olarak 1880 yıllarında, Birleşik Amerika'da yapıldı. Dolmakalemin ucu, genellikle 14 ayar altından yapılıyordu. Ucun sivri noktası da,osmiridyum veya iridyum'la sertleştiriliyordu.

Alıntı..
 

#2
Kalemin icadı hakkında bilgi, kalem ne zaman icat edildi, kalemin icadı kısa, kalem ne zaman icat edildi

Milattan önce, mağara adamı yaşadığı mağaranın duvarlarına taş ile resimler çizmeye başladı. Resimler, av zaferleri ya da mahsuller gibi günlük yaşamlarıyla ilgiliydi. Güneybatı Afrika Namibya’da bulunan Apollo bölgesindeki duvarların tarihteki en eski kaya resimleri olduğuna inanılmaktadır.Kağıttan önce insanlar kil yada balmumu üzerine yazmak için metal çubuk veya kemik gibi keskin objeler kullanıyorlardı.
6000 yıl kadar önce, milattan önce 4000 yıllarında, Mısırlılar papirüs adı verilen kağıt benzeri ilk maddeyi icat ettiler. Papirüs ezilip ince ve dayanıklı bir yüzey haline getirilmiş kamışlardan yapılmıştı. İngilizce paper kelimesi aslında ’papirüs’ kelimesinden gelmektedir. Eski Yunanlılarında aynı amaçla hayvan derisinden yapılmış bir tür parşömen kullandıkları bilinir. Parşömen yada papirüse yazmak için bir şeylere ihtiyaç vardı. Kemikler ve metal sopalar papirüs üzerinde uzun süre kullanılamıyordu. Böylelikle Mısırlılar papirüs için mükemmel bir kamış kalem yarattılar. Bunlar çoğunlukla içi oyuk, boru şeklinde bambu denilen bataklık sazlarıydı. Böylelikle, Eski Mısırlılar bambu çubuklarını bugünkü kalemin ilkel formuna dönüştürdüler. Bir ucunu keserek kalem ucu şeklini verdiler. Sıvıya batırarak yada çubuğu mürekkeple doldurarak kamışın ucuna sıvı akışını sağladılar.

Tarihte uzun süre kullanılan diğer bir yazma aracı da tüy kalemdir. 1300 yıl önce Milattan sonra 700’lerde ortaya çıkmıştır ve kuş tüyünden yapılmış bir kalemdir. İlkbaharda kuşların sol kanatlarından en dıştaki 5 tüy kopartılır. Sol kanadın seçilme nedeni tüylerin dışa doğru kavis yapması ve sağ elle yazan birine süreklilik sağlamasıdır. Kaz tüyleri en yaygın kullanılanıdır, kuğu tüyleri yüksek kalitelidir ancak az bulunur ve pahalıdır. Çok iyi yazmak için karga tüyleri en iyisidir, daha sonra kartal, baykuş, atmaca ve hindi tüylerini sıralayabiliriz. Tüy kalemler sadece bir hafta kullanılıyordu ve yenilemek gerekiyordu. Kullanımlarındaki diğer dezavantajlar ise hazırlanmalarının uzun zaman almasıydı.Günlük olayların yada sanat türlerinin gelişmesi açısından yazarların daha iyi kağıt ve kaleme sahip olması gerekliliği, insanın keşif yeteneğini yazı araçlarının geliştirmeye yönlendirdi. Bu durum 19 yy. da modern kalem sektörünün gelişmesine yol açtı.