Kapitali Anlamak Marxin İktisat Teorisi Duncan K. Foley

DeMSaL

Özel Üye
#1

Kapitali Anlamak Marxin İktisat Teorisi Duncan K. Foley konusu hakkında yazılan mesajlar

Sponsorlu Bağlantılar
Kapitali Anlamak Marxin İktisat Teorisi Duncan K. Foley kitabi-Kapitali Anlamak Marxin İktisat Teorisi Duncan K. Foley Kitap özeti
Kitabın Yazarı :
Duncan K. Foley

Kitabın Çevirmeni :
Hakan Öngel

Kitabın Yayınevi :
Arkadaş Yayınevi

Basım Tarihi :
Ocak 2010
Duncan K. Foley bu kitabında, son dönemin küresel iktisadi çalkantılarıyla birlikte görüşleri tekrar gündeme gelen Marx ın, çoğunlukla konunun uzmanlarının ve iktisatçıların ilgi alanının dışına çıkamayan iktisat teorisini yalın bir dille anlatıyor. Marx ın kendi iktisadi metinlerinin karmaşık ve okuyucuyu zorlayan niteliklerini ustaca ortaya koyarak onun iktisadi düşüncesini açık, anlaşılır ve özellikle de öğrenme ve öğretmeye yönelik bir anlatı çerçevesinde açıklıyor. Kapital ın üç cildindeki tüm konu başlıklarını içeren Kapital iAnlamak, Marx ın iktisadi düşüncesinin en yaygın olarak bilinen unsurlarından en karmaşık ve detaylı konularına kadar önemli bir giriş kitabı özelliği taşımakta.

Kitabın bir başka önemli özelliği de özellikle 1960 ların başından itibaren Amerikan akademyasında yükselen ve önemli boyutlara varan Marksist İktisat yazınının, hemen hemen tüm tartışma zeminlerini kapsayan kısa bir özetini içeriyor olmasıdır. Uygulamaya yönelik eğilimler taşıyan ve ana akım iktisat teorisinin yöntemsel araçlarını daha da geliştiren, noksanlarını ifşa eden bu yazın, somut iktisadi sorunların Marksist düşünce çerçevesinde ölçmeye, teknik bilgi kategorilerinde sınıflandırmaya ve karşılaştırmalı çözümlemeler yapmaya yönelik olarak de ele alınabileceğini vurgulamaktadır.

Bugün, bütünsel bakış açısının gücü nedeniyle günümüz küresel iktisadi sorunlarını anlamada yeniden başvurulan Marx ın düşüncesinin geliştirilmiş bu yönlerinin ve araçlarının tanınması belki de her zaman olduğundan daha gerekli görünüyor. Foley sistematik bir sırayla ele aldığı konuların her biri için Marx ın yapıtlarındaki ilgili bölümlere doğrudan göndermeler yaparak, aynı zamanda Marx ı kendi iktisat metinlerinden takip edecek okuyucular için bir yol haritası sunuyor. Bunun yanında her bölüm için hazırladığı, kitabın sonunda yer alan okuma önerileri, Marx ın iktisadi düşüncesinin kendisinden sonra aldığı yolu takip etmek isteyen okuyucular için özellikle yararlı.

Duncan K. Foley New School for Social Research Üniversitesi nde, Leo Model İktisat Profesörü olarak görev yapmaktadır. Foley daha önce Stanford Üniversitesi, Massachussetts Teknoloji Enstitüsü (MİT), Columbia Üniversitesi, Barnard Koleji gibi önemli akademik kurumlarda öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Yapıtları arasında, Monetary and Fiscal Policy in a Grovving Economy (1971), Money, Accumulation and Crisis (1986), Growth and Distribution (1999), Unholy Trinity: Labor, Capital, and Land in the New Economy (2003) veAdam s Fallacy: A Guide to Economic Theology (2006) ile çok sayıda akademik makale bulunmaktadır