Kara Yosunları (Bryophyta)

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Kara yosunları (Bryophyta)


Kara yosunları (Bryophyta), ciğer otları, boynuz otları ve yapraklı kara yosunlarını kapsayan bitkiler bölümü.

Bilimsel sınıflandırma

Alem: Plantae (Bitkiler)
Bölüm: Bryophyta
Sınıflar

Anthocerotophyta (Boynuz otları)
Marchantiophyta (Ciğer otları)
Bryopsida (Yapraklı kara yosunları)
"Bryopsida" tek sınıfını kapsar. Sistematikdeki yeri değişkenlik gösteren bir gruptur. Çok hücreli, fotosentetik bitkilerdir. Kara yosunlarının iletim sistemleri ve gerçek kök, yapraktürler içerirler. Kök yerine bir ya da çok hücreden oluşan rizoidler (köksü yapılar) bulunur.

Kara yosunlarında sporofit ve gametofit evre olmak üzere 2 farklı yaşam evresi vardır. Gametofit evrede bitki tamamen ince ve yumuşak yapraksı formda ve bir sapa bağlı olup, birkaç hücre kalınlığında olan yapraklar orta ana damar genellikle içermez. FotosentezinFotosentez sonucu oluşan besinlerini depolayan bitkilerdendirler.

Yaklaşık 16.000 türü bilinmektedir. ve gövdeleri yoktur. Çoğu yapraklı olan küçük yapılı büyük bir kısmını gametofit nesil gerçekleştirir.