Karaburç Köyü Hakkında Bilgi Hacıbektaş Nevşehir

DeMSaL

Özel Üye
#1
Sponsorlu Bağlantılar
Hacıbektaş Karaburç Köyü - Karaburç Köyü Hakkında - Karaburç Köyü Resimleri - Karaburç Köyü TanıtımKaraburç, Nevşehir ilinin Hacıbektaş ilçesine bağlı bir köydür.

Karaburçlular 1600 yılları civarında Urfa'nın Harran Ova'sı bölgesinde ikamet ederlerken zor şartlar altında kalmalarından dolayı göç etmeleri gerektiği rivayet edilir. Başka bir rivayete göre de Mardin civarlarında Kürt aşiretleriyle geçinemediğinden dolayı göç ettiği rivayet edilir. Öncelikle Gülşehir'in Salanda Köyü'ne geldiler. Tabi ki Herikli Aşireti'nin birer üyeleriydiler atalarımız. Buradaki mağaralarda yaşamlarını sürdürürlerken oranın yerlileri Harameyin Aşireti'nin fertleri Herikli Aşireti'ne buradan gidin diye uyarıda bulundular, ama herikli aşireti ok yapımı ve kullanımında usta oldukları için Harameyin Aşiretini Çiçekdağı'na kadar kovaladılar ve uğrunda dövüştükleri topraklarda kalmaya karar verdiler. Burada kalarak hayvanclılkla uğraştılar hububat ve bağcılktada hayli ilerleyen Herikli Aşireti artık yavaş yavaş büyümeye başladı ve 16 köye bölündü. Bunun sekizi çöl köyüdür . Bunlar:

ABDİ CAĞŞAK GERCE KALEYCİK KARAYAĞLIK KAYAALTI KIZILAĞIL KÖŞEKTAŞ

Sekizi ise ırmak bucağı köyüdür:

KARABURÇ KARABURNA KARAHÖYÜK KAZIKLI KIRIKLI SIĞIRLI YÜKSEKLİ HACILAR

Aşiretimiz bu kadar çoğalarak bu günlere gelmiştir. Halen köylerde yaşam devam etmektedir. Herikli Obası İle İlgili Tarihi Kayıtlar ve Bilgiler : Harikli:Herek Oğulları,Herek Uşağı,Hörki,Harikan,Herecli,Herekli,HERİKLİ,Hereke ,Hareke,Heriki,Herekyan adlarıyla da tanınır.Sis Avşarlarından Doyranlı'ya mensuptur.Cemaatin 1519 tahririnde adı geçmiyor.1523-4'te 51 hane ,12 mücerret,3350 akça hasılı olan cemaat defter harici kaydedilmiş ve Altunini mezrasında ziraat yapıyordu. 1525-6'da 75 hane,18 mücerret,1 sipahi-zade,3350 akça hasıl, 1536-7'de 77 hane,29 mücerret,3648 akça hasılı vardı ve Dulkadir Sancağında Yumruktepesi mezrasında ziraat yapıyordu.Günümüzde Adana'nın Ceyhan ilçesinde Herekli adında bir köy bulunmaktadır . Sis bölgesinden dağılan Herikliler,1688-89 yıllarında Kara Şeyhli Avşarı, Beydili ve diğer bazı boylarla birlikte Hısn-ı Mansur kasabasında ekili yerleri ve köyleri tahrip edip bir çok kişiyi öldürdüler. Göçebe aşiretler devlet tarafından takip edilmelerine rağmen sürekli ayaklanıyorlardı. 1691 yılında Batı Anadolu'ya yerleştirilen ve şikayet üzere tanzimlerine karar verilen Danişmentli Türkmenlerinden ve Rum İli sakini olan cemaatlerden biri de Bektaş Kethüda,Kara Ömer Kethüda ve Hacı Oğlu Ahmet'e tabi Hereklilerdi. Batı Anadolu'daki Heriklilerden önemli kollar burada yerleşip kalmıştır.İzmir'in Seferihisar ilçesinde Hereke, Bursa'nın Keles ilçesinde Hereke, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Hereke köyleri ile Rodos adasında Hereke adlı bir yer bunlardan hatıradır. Kocaeli'nin Hereke ilçesini de hatırlatalım. Sivas civarında bulunan Heriklilerin bazılarının da bu bölgede iskan olduklarını söyleyebiliriz. Sivas merkeze bağlı Herekli ile Gümüşhane Torul'a bağlı Herek köylerinin yanında Tokat'ın Erbaa ilçesinin de eski adının Herek olması onların yerleşimiyle ilgili bize bilgi vermektedir. Ayrıca Ordu ilinin Mesudiye ilçesinde Herközü köyü de bu obayla ilgilidir. Ardından Heriklileri, Nevşehir'e iskan edilen Boynu-inceli Türkmenleri arasında görüyoruz. Bunlardan durumu iyi olanlar kasabaya diğerleri ise Eyup-İli'ne yerleştirildi. Herikliler, Nevşehir merkezde 79 hane ile iskan oldular. Ayrıca çevrede 16 köy kurdular. Bu köyler, Hacıbektaş ilçesine bağlı Karaburna, Karaburç, Kırıklı ,Kızıklı,Köşektaş, Kızılağıl, KAYAALTI ,Cağşak ,Kozaklı ilçesine bağlı Kalecik, Abdi, Karayanalak, Gerce, İmran ,Aylı, Halaka Gülşehir ilçesine bağlı Karahöyük ,Hacılar , Sığırlı , Yüksekli köyleridir. Onlardan bir kısmının bu iskan sırasında çevre illerde de yayıldıklarını tahmin edebiliriz. Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Herikli köyünü bu dağılanlar kurmuş olmalıdır. Nevşehir'de yerleşen bu Heriklilerin buraya Sis bölgesinden göç ederek geldiklerini anlıyoruz.Bölgede yaptığımız çalışmada Herikli büyüklerinden Ali Bey, bundan 250 yıl önce Kozan'dan geldiklerini dedelerinden duyduğunu söylemişti. Diğer Herikliler de bu düşünceye katılıyorlar. Böylece Nevşehir'de iskan edilen Heriklilerin Sis'ten alınıp Boynu-İncelilere dahil edildiğini anlıyoruz. Sicillerde Kayseri yöresinde de Heriklilere rastlanmaktadır. Bunlardan bazı bölüklerin burada yerleştiği tahmin olunabilir. Nitekim Maraş tahrirlerinden Heriklilerin, Pınarbaşı'nın Gökçeköy ve kösin köylerinde yerleştikleri anlaşılıyor. Günümüzde Sarız'ın Esirlik köyünde oturan Avşarlar, Herekçioğlu adıyla anılıyor. Ayrıca Kuşçu köyünde de kısmen varlar. Bunların lakapları Kıllı'dır. Dadaloğlu bir şiirinde "Oymağın Kıllı" diyor. Boz Avşarların bir kolu Kıllı adını taşıyor. Bunların yörede genel adları ise Türkmenliler'dir. Heriklilerin doğuya da göç ettiklerini biliyoruz. Nitekim, Diyarbakır Lice'de Herak, Çermik'te Herekli, Hakkari Şemdinli'nin Herki gibi köy adları onlardan kalmadır. Günümüzde Hakkari'nin Şemdinli İlçesinin büyük çoğunluğunu Herikliler oluşturmaktadır. Bu Herikliler asıl nüfusun küçük bir kısmını oluşturuyor. Aşiretin büyük bir çoğunluğu sınırlarımıza yakın Irak ve İran topraklarında yaşamaktadırlar. Kuzey Iraktaki en büyük aşiretlerden biri de bu Heriklilerdir. 2.Abdulhamit tarafından Hakkari bölgesinde yaptırılan bir sayımda 4.500 hane Nesturi ile 12 hane Ermeni'ye karşın 30.500 hane Müslüman nüfüs vardı. Bu Müslüman nüfus arasında 500 hanesi Şemdinli Nahiyesinde yerleşik ,3.000 hanesi göçebe olmak üzere 3.500 hane Heriki bulunuyordu. Rus ve İngilizlerin Hakkari'deki Nesturi ve Ermenileri kullanarak iç isyan çıkarma çabalarına karşı 1890'dan sonra kurulması kararlaştırılan Hamidiye Alayları'nın 17,18,19,20,26 ve 39. Alaylarına bu Heriklilerin dahil edildiğini görüyoruz. Heriklilerin bir bölümü Mardin'in Silopi ve Cizre İlçesinde yerleşmiş ve günümüze kadar varlığını korumuştur. Bu Herikliler Şeyh Sayit İsyanı başta olmak üzere Cumhuriyet Devrindeki isyanlara katılmıştır. Osmanlı belgelerinde bu cemaatin Adana, Aksaray, Aksaray, Aydın, Barçinli, Boz-Ok, Danişment- Afyon, Eyüpeli, Hacıbektaş , Halep , İzmir, Karaman, Kayseri, Keşan , Kırşehir, Konya,Kütahya, Malatya , Maraş ,Mardin Musul , Nevşehir , Rumeli ,Sis , Sivas, Tekfurdağı - Çirmen, Tokat, Van ,Yeni-İl ve Yenişehir-Aydın bölgelerinde yerleştiği görülmektedir. ...Bu iskan siyaseti sonucu Afşarlar durmadan bölünerek küçük topluluklar halinde çok geniş coğrafya içinde yerleştirilmişler ve başka Türkmen gruplarına dahil edilmişlerdir. Bu parçalanmanın sonucu artık 16.yy son yarısında diğer boylarda görüldüğü gibi Afşarların başında eski boy beyi aileleri yok olmuş, yerlerini obaları idare eden ağa unvanlı kethüda aileleri almıştır. Bu Kethüda idaresindeki Afşarlar, zamanla çoğalıp eskiden bağlı oldukları oymak adlarını atarak kendi adlarını veriyorlardı. Böylece yeni obalar teşekkül ederken bağlı oldukları büyük Afşar oymaklarının takibi de zorlaşmaktaydı. Ayrıca Afşarlara ait bir çok yer adı da böylece silinmiştir. Bunun yanında yeni oluşan obaların adlarında bazı yer adlarına rastlanmaktadır. HERİKLİLER'E AİT YERLEŞİM YERLERİNİN LİSTESİ: BURSA İZNİK ÇAYÖREN HERİKLİ ADANA CEYHAN HEREKLİ HERİKLİ DİYARBAKIR LİCE HERAK HERİKLİ DİYARBAKIR ÇERMİK HEREKLİ HERİKLİ DİYARBAKIR ÇÜNGÜŞ HEREKLİ HERİKLİ GÜMÜŞHANE TORUL HEREK HERİKLİ HAKKARİ ŞEMDİNLİ AYRANLI HERİKLİ HAKKARİ ŞEMDİNLİ BEYYURDU HERİKLİ HAKKARİ ŞEMDİNLİ MEŞELİK HERİKLİ HAKKARİ ŞEMDİNLİ YAYLAPINAR HERİKLİ KIRIKKALE DELİCE HEREKLİ HERİKLİ KOCAELİ KÖRFEZ HEREKE HERİKLİ NEVŞEHİR MERKEZ İL MERKEZİ + HERİKLİ NEVŞEHİR GÜLŞEHİR HACILAR HERİKLİ NEVŞEHİR GÜLŞEHİR KARAHÜYÜK HERİKLİ NEVŞEHİR GÜLŞEHİR SIĞIRLI HERİKLİ NEVŞEHİR GÜLŞEHİR ŞAHİNLER HERİKLİ NEVŞEHİR GÜLŞEHİR YEŞİLLİ HERİKLİ NEVŞEHİR GÜLŞEHİR YÜKSEKLİ HERİKLİ NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ KARABURÇ HERİKLİ NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ KARABURNA HERİKLİ NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ KAYAALTI HERİKLİ NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ KIZILAĞIL HERİKLİ NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ KÖŞEKTAŞ HERİKLİ NEVŞEHİR KOZAKLI İLÇE MERKEZİ + HERİKLİ NEVŞEHİR KOZAKLI ABDİ HERİKLİ NEVŞEHİR KOZAKLI AYLI + HERİKLİ NEVŞEHİR KOZAKLI BOĞAZİÇİ + HERİKLİ NEVŞEHİR KOZAKLI ÇAĞŞAK HERİKLİ NEVŞEHİR KOZAKLI DÖRTYOL + HERİKLİ NEVŞEHİR KOZAKLI GERCE HERİKLİ NEVŞEHİR KOZAKLI İMRAN + HERİKLİ NEVŞEHİR KOZAKLI KALECİK HERİKLİ NEVŞEHİR ÜRGÜP BAŞDERE HERİKLİ AZ VAR . SİVAS MERKEZ HEREKLİ HERİKLİ NOT : SONLARINDA + OLANLAR KARIŞIK OLAN YERLERDİR Kaynak : Adnan Menderes Kaya

*

TORUN DEĞİL Mİ ? Sen Herekçioğlusun, bilirim seni Oymağın Kıllı da kendini tanı Urum'dan Şam'a da gitmiştir ünü Terkeşlioğulları, Torun değil mi

Kabaktepe, Koç Dağı'na konardı Odasına nice beyler inerdi Düşmanına gayet şahpaz dönerdi Şahmetlioğulları, Torun değil mi

Beyazıtoğulları da methin ederdi El konunca daim uca konardı Döğüşlerde bir orduya yeterdi Mucukoğulları, Torun değil mi

Evvelden evveli kılıcı zağlı Küheylan atları tavlada bağlı Samur kürk giymiş de omuzu tuğlu Sarıvelioğulları, Torun değil mi

Der Dadal'ım Avşar aslın bilirdi Elden evvel yaylasına gelirdi Umum halkın haracını alırdı Hösükoğulları, Torun değil mi Dadaloğlu

Kültür

Karaburç köyü bir yörük köyüdür. Yörük kültürünün bütün öğelerini saf bir biçimde bünyesinde barındırır. Düğünlerinde, cenazelerinde, bayramlarında dayanışma büyüktür. Köyün yemeklerinden meşhur olanlar patates cacığı, mantı, bulgur pilavı... Kendisine has çörek dediğimiz çok güzel bir bazlaması vardır.. Soğanlı, yumurtalı, peynirli türleri vardır. Nafiye ÇALIŞKAN çok güzel yapar.

yazıyı yazanlardan allah razı olsun.yazanların hepsi zaten osmanlı arşivlerindede mevcuttur.eğer siz yazmasaydınıoz ben buraya emin olun köyün oğuzların bozok koluna mensup avşar türkmenlerinin herikli aşiretine mensup olduğunu yazacaktım.beni bu zahmetten kurtardınız.avsarobasi.com adlı sitede aynı bilgilere raslayabilrisiniz.nevşehirdeki avşarların nerdeyse tamamı herikli aşiretinden türkiyede 35 den fazla köyleri var.özünüze sahip çıkmanız beni son derece mutlu etti.

Coğrafya

Nevşehir iline 60 km, Hacıbektaş ilçesine 17 km uzaklıktadır.

İklim

Köyün iklimi, karasal iklimi etki alanı içerisindedir.

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 2004 - MEHMET KURT
> 1999 -BAYRAM KARADAĞ
> 1992 -ÖMER TEKİN
> 1989 -MEHMET KURT
> 1984 -BAYRAM KARADAĞ
> -YAŞAR DEMİR
> -BAYRAM KARADAĞ
> -MEHMET YAMAN
> -ÖMER KURT
> -İSMAİL YAMAN
> -MAHMUT KARADAĞ

Altyapı bilgileri

Köyde, ilköğretim okulu yoktur fakat taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün hem içme suyu şebekesi hem kanalizasyon şebekesi vardır. Ptt şubesi yoktur ancak ptt acentesi vardır. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.


Muhtarlık Ve Altyapı Bilgileri
Karaburç Köyüne Ait Resim ve bilgileri Bu başlık altında paylaşabilirsiniz