Karakısrak

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Ağasar Deresinin başlangıç noktasının doğusunda bol sulak, ormanlık ve otlak alanı olan ve birçok Şalpazarı köylerinin mezrası olan bir tepedir. Dumanı ve sisi boldur.
Karakısrak isminin nereden geldiği:
Adamın biri, zayıf, hasta bir kısrakla yaylaya giderken kısrağının hasta ve zayıf haline acıyarak onu söz konusu tepeye salmış. Kısrağın hastalıktan dolayı çok geçmeden öleceğini düşünmüş. Dört ay sonra yayladan dönüş zamanı adam, bu tepeye geldiğinde, öldüğüne inandığı kısrağının ruhuna seslenerek şöyle demiş:
"Hey kısrağım hey,
Kimbilir neler oldun.
Çürüyüp kemik oldun."
Sahibinin sesini duyan kısrak kişneyerek koşup sahibinin yanına gelmiş. Kısrak eski hasta, zayıf kısrak değil; besili, güçlü kuvvetli eskisinin iki misli bir kısrak olarak bu tepede kendine gelmiş. O günden sonra bu tepeye Karakısrak Tepesi denilmiş.

KARAKISRAK TÜRKÜLERİ
Karakısrak Tepesi,
Hiç dumansız durur mu.
Benim buyüreciğim,
Senden ayrı kalır mı.

Karakısrak çeşmesi,
Yandan akıyu yandan.
Ben yârimi severim,
Hem yürekten hem candan.

Ey gidi Karakısrak,
Varsak orada dursak.
Eşidürmü aça yar,
Ha buradan çağırsak.

Karakısrak yokuşu,
Dizlerime dokusu,
Yârimle böyle gene,
Bana nasıl yakı şu.