Karl Marx Eserleri

#1

Karl Marx Eserleri konusu hakkında yazılan mesajlar

Sponsorlu Bağlantılar
Karl Marx kitapları
Karl Marx eserleri nelerdir

* 1844 Elyazmaları (1844)
* Kutsal Aile (1845)
* Feuerbach Üzerine Tezler (1845)
* Alman İdeolojisi (1845-1846)
* Felsefenin Sefaleti (1847)
* Komünist Manifesto (1847-1848)
* Ücretli Emek ve Sermaye (1848-1849)
* Fransa'da Sınıf Savaşımları (1850)
* Louis Bonaparte'in 18 Brumaire'i (1852)
* Grundrisse (1857-1858) (Marx'ın Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı ve daha sonra Kapital'i oluşturacak ön çalışmalarını ve taslak notlarını içeren defterlerinden oluşan bu eser ilk kez 1939 yılında yayımlanmıştır)
* Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı (1859)
* Artı-Değer Teorileri (1862-1863) (Yine Marx'ın el yazmalarından oluşan ve Kapital'in dördüncü cildi diyebileceğimiz bu eser 1905-1910 yıllarında Kautsky tarafından yayımlanmıştır)
* Das Kapital I. cilt (1867) (ikinci cilt 1885'te ve üçüncü cilt 1894'de Marx'ın taslaklarına uygun olarak onun ölümünden sonra Engels tarafından düzenlenerek yayımlanmıştır)
* Fransa'da İç Savaş (1871)
* Gotha Programı'nın Eleştirisi (1875)