Karşıköy Köyü Borçka Artvin

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Artvin İli Köyleri - Karşıköy Köyü Hakkında - Karşıköy Köyü Tanıtımı - Karşıköy Köyü Resimleri

Artvin ilçeleri idari bölüm haritası

Bilgiler

Alan 5,519 km²

Nüfus 1677 (2000)

Rakım 80 metre

Koordinatlar 41.360001°′K, 41.68°′D

Posta Kodu 08400

Alan Kodu 0466

Yönetim

Coğrafi Bölge Karadeniz Bölgesi

İl Artvin

İlçe Borçka

Karşıköy, Artvin ilinin Borçka ilçesine bağlı bir köydür.


Karşıköy, eski ismi olan "Heba/Kheba" olarak da anılır.
Tarihi
Artvin ve Borçn da içinde bulunduğu bölgeye ilk yerlerşenlerin Orta Asyadan gelen “HURRİLER” olduğu yazılı kaynakların incelenmesinden anlaşılmaktadır. M.Ö 2000 yılından başlayarak Hurilerin yöreyi de içine alan geniş bir bölgede devlet kurdukları bilinmektedir. Daha sonra Urartuların Hitit İmparatorluğunun yıkılması ile Borçka yöresine kadar yayıldıkları, M.Ö 720-714 yılları arasında Kimmerler, M.Ö 655‘de Sakalar daha sonra da Arsaklıların egemenlik kurduklaraı çeşitli kaynaklarda yer almaktadır. M.S 576 Yılından itibaren bölgeye Bizanslılar hakim oldular. Halife Osman döneminde İslam Ordusu, 645 yılında Bizans ordusunu yenerek bu bölgeye hakim olmuştur. Sonraları Emeviler, Hazar Türkleri ve Bagratlılar bölgeye hakim olmuştur. Büyük Selçuklu Devletinin kurulmasından sonra Artvin, Borçka, Şavşat, Yusufeli ve Ardanuç Selçuklu topraklarına katıldı(l063).Sonraları bölge Moğolların egemenligine girdi. Borçka ve Karşıköy çevresi Yavuz Sultan Selim’in Trabzon Valiliği döneminde Osmanlı egemenliğine girdi. 1877-78 Osmanlı – Rus Harbinden sonra Kars, Ardahan, Artvin ve Batum ile birlikte Borçka da Anadolu’dan koparılarak Rus yönetimine bırakıldı. Bu tarihten sonra Borçka ve çevresi sık sık savaşlara sahne olmuştur. 30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Antlaşması’ndan hemen sonra Batum, Artvin, Borçka ve Karşıköy çevresi İngilizlerce işgal edilmiş, İngilizlerin ayrılmasından sonra da bölgeye Gürcüler girmiştir. Gürcülerin hakimiyeti 9 Şubat l921 yılına kadar sürdü. T.B.M.M. ultimatonu ile Gürcüler bölgeyi terketmiş, 7 Mart 1921 yılında Karşıköy Borçka, Artvin ve çevresi kesin olarak Anayurda kavuşmuş oldu. Borçka İlçesi 7 Temmuz l921 tarihinde ilçe olmuş, 26 Haziran l926 tarih ve 877 sayılı kanunla da Bucak haline getirilmiş, 28 Mayıs l928 tarih ve 1288 sayılı kanunla da yeniden İlçe statüsüne kavuşturulmuştur. Karşıköy, Karadeniz bölgesinin doğu ucunda, Artvin–Hopa Yolu üzerinde Çoruh Nehrinin kıyısında şirin bir yerleşim yeridir. Yalçın ve geçit vermeyen karlı dağların, gür ormanların, yatakları derin ve hırçın akarsuların yarattığı eşsiz güzelliğe sahip olan Karşıköy, İl Merkezine uzaklığı 46 Km. dir. Batısı Aralık Köyü, güneyi Camili, doğusu Gürcistan Cumhuriyeti toprakları ile sınır oluşturan ilçenin denizden uzaklığı 36 kilometre ve rakımı 48km.dir. Köyümüz topraklarının büyük bir bölümünü sarp ve geçit vermeyen dağlar kaplamıştır. Çoruh vadisi bu dağlık bölgeyi ikiye ayırmıştır. Dağlar, çoğu yerde geniş vadi oluşumların olanak vermeyecek şekilde yüksektir. Söz konusu özellik tarıma elverişli toprakların geniş alanlara yayılmasını da engellemiştir. Köyümüzde ovalık alan bulunmamaktadır. Dağ ve tepeleri ayıran derin vadiler, debi ve rejimi yüksek olan akarsu yataklarını oluşturur. Köyümüzün büyük vadisinde akan Çoruh Nehri, Muratlı Köyüne geçer ve Gürcistan Cumhuriyeti sınırlarına girerek yurdu terk ederek Karadenize dökülür. köyümüz önemli gölü olan Muratlı Barajı'dır Çevresi ormanlık olup, eşsiz doğal güzelliğe sahiptir. Alanı 50.000 m2’dir.Köyümüzde, Karadeniz iklimi hakimdir. Yaz ve kış mevsimlerinde bol yağış ve ılık hava egemendir. Bitki örtüsünü ağaçlar ve meralar teşkil eder. Meralar daha çok vadi tabanlarındadır. Dağların vadiye bakan yamaçları Ladin, köknar, çam ve kızılağaçların oluşturduğu “orman denizi” ile süslenmiştir. Yüksek kesimlerde ise bu ağaçlara meşe, kestane, kızılağaç gibi yapraklılar karışır. Orman gülleri, orman altı bitkileri ve eğreltiler ormanlık alanlarda dikkatı çeker. Tarıma elverişli arazinin az olması, ormanların tahribine neden olmuştur. Yöre ormanlarının çevre ve yurt ekonomisine katkısı büyüktür. Köyümüzde bağlı 13 Mahalle vardır. Köy merkezinde toplu yerleşim olmasına karşın, mahallelerde arazi yapısının dağlık olması nedeniyle dağınık yerleşim hakimdir. Tarımsal nüfusun çoğunluğu çay, fındık ürünleriyle iştigal etmektedir. Köyümüzde kamuya ait 1 İlköğretim Okulu ve 1 Sağlık Ocağı bulunmaktadır.


Kültür
Köyün lahana,silor ve laz böreği en lezzetli yemeklerindendir.Geçim kaynakları fındık,çay,mısır ve balıkcılıktır.


Coğrafya
Alanı 5,519 km² dir. Orman Alanı, 14138 Hektar, Acıklık Alan 6330 Hektardır. İlçeye uzaklığı 13 km'dir. Doğuda Gürcistan sınırı, batıda Aralık köyü, kuzeyde Çavuşlu köyü, güneyde ise Camili Köyü bulunmaktadır. Borçka'nın kuzeyinde yer alan Karşıköy, Artvin iline 46 km, Borçka ilçesine 14 km uzaklıktadır. Doğusunda Gürcistan sınırı, batısında Aralık köyü, kuzeyinde Çavuşlu köyü, güneyinde ise Camili öyü bulunmaktadır.


İklim
Köyün iklimi, Karadeniz iklimi etki alanı içerisindedir. Yaz ve kış mevsimlerinde bol yağış ve ılık hava egemendir. Bitki örtüsünü ağaçlar ve meralar teşkil eder. Meralar daha çok vadi tabanlarındadır. Dağların vadiye bakan yamaçları Ladin, köknar, çam ve kızılağaçların oluşturduğu “orman denizi” ile süslenmiştir. Yüksek kesimlerde ise bu ağaçlara meşe, kestane, kızılağaç gibi yapraklılar karışır. Orman gülleri, orman altı bitkileri ve eğreltiler ormanlık alanlarda dikkatı çeker


Nüfus
Yıllara göre köy nüfus verileri

2007

2000 1677

1997 1660


Ekonomi
Köyümüzde yaygın olan çay ve fındık üretimi yöre insanın en önemli gelir kaynaklarını oluşturmaktadır. Zengin orman varlığının bulunduğu köyümüzde 2 marangöz atelyesi, 1 atölye bulunmaktadır. Köyümüzde hayvancılığın ekonomik yaşantıdaki payı azdır. Hayvancılık tamamen iç tüketime yöneliktir. Orman köylerinde arıcılık yaygındır. Karşıköy'de turizm değeri olan doğal ve tarihi zenginliklere sahip olmasına karşın, köyümüzde turizm sektörü yeterince gelişmemiştir. Köyümüzde Karçal Dağlarının eteklerini kaplayan geniş yaylalar (Karçal Yaylaları, Küçük Yayla), irili ufaklı tepeler (Vergetil Sırtı), soğuk suları (soğuk su, beyaz su), dere ve gölleri (Karagöl,Yıldız Gölü) ile doyumsuz manzaralar arz eder. Karşıköy Köyü sınırları içerisinde bulunan Muratlı Barajı, “orman denizi” içerisinde mavi ve yeşil deniz görünümlü, alabalığı, buz gibi soğuk suyu ve eşsiz manzarası ile önemli bir kamp yeridir. Köyde, balıkçılık (Alabalık) ve av turizmi (Ayı,Domuz , Çakal, Tilki, Kurt, Dağ Keçisi, Vaşak vb. ) açısından zengin bir potansiyele sahiptir. Köyümüzün doğusunda bulunan Karçal dağları dağ turizmine oldukça musaittir. Dağcılar için bir cennet sayılabilecek Karçal dağları (3400 m), eşşiz güzellikteki manzaraları, buzulları, buzul devrinden kalma irili ufaklı gölleri, buzulların erimesinden doğan dereleri, tarihi kemer köprüleri ve yaylaları ile zengin bir turizm potansiyeline sahiptir.


Muhtarlık
Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.


Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:


2009 - Necmettin Özçelik

2004 - Necmettin Özçelik

1999 - Yaşar Yelkenci

1994 - Kahraman Ataşimşek

1989 - Kahraman Ataşimşek

1984 - Mehmet Ali Arslan

1979 - Mehmet Ali Arslan

1974 - Kemal Kahraman

1969 - Kemal Kahraman

Altyapı bilgileri
Köyde 1 ilköğretim okulu, 1 Sağlık ocağı ve köy merkezine bağlı içme suyu şebekesi vardır. İbadethane olarak merkezde 1 cami mahallerlere ait 6 cami bulunmaktadır. Köyde 1 adet Telefon santrali bulunmaktadır (Yakında dijital santrale geçmesi bekleniyor).19.01.1959 Orman İşletme Şefliği 19.01.1959 kurulmuş, fakat 2001 yılında başlayan baraj yolu dolayısıyla istimlak edilip hazineye kalmıştır. Şefliğimiz Borçka merkeze taşınmıştır. Kanalizasyon şebekesi ve Ptt şubesi yoktur. Sağlık Ocağımızda 2 doktor görevli gözküyor ancak ilçede görev yapmaktadır, hemşire ve sağlık memuru henüz tayin edilmemiştir. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.


Kaynak : Vikipedi, özgür ansiklopedi

Kaynak : Yerel Net
Köyünüze Ait Bilgi ve Resimleri Bu Konu Altında Paylaşabilirsiniz