Kayseri İz Bırakanlar

#1

Kayseri İz Bırakanlar konusu hakkında yazılan mesajlar

Sponsorlu Bağlantılar
Kayseri İz Bırakanlar

Alaeddin Eratna
Alaeddin Keykubad
Ali Saib Paşa
Davud-u Kayserî
Emir Sultan

Gevher Nesibe Hatun
Kadı Burhanettin
Kayserili Ahmed Paşa
Kayserili Halil Paşa
Kayserili Mehmed Ağa
Mahperi Hatun (Hunat Hatun)
Mehmed Raşid Efendi
Melik Gâzi
Melik Muhammed Gâzi
Mimar Sinan
Mustafa Efendi (İncili Çavuş)
Müftü Mes'ud Efendi
Seyranî
Seyyid Burhaneddin
Şeyh İbrahim Tennurî
Zeynelâbidin Keyserâni
Niyazi Ağırnaslı
Seyit Burhanettin Akbaş
H.Hüseyin Aksakal (Çorakçızâde)
Ahmet Gazi Ayhan
Osman Numan Baranus
Mehmet Bayrak
Hüseyin Cömert
Mehmet Çağlıkasap
Mehmet Çalık
Mehmet Çayırdağ
Şevki Çobanoğlu
Ali Dündar
Ahmet Cemal Eringen
Halit Erkiletlioğlu
Coşkun Ertepınar
Ahmet Evintan
Turhan Feyzioğlu
Abdullah Gül
Kadir Has
Mustafa Necati Karaer
Mahmut Karatoprak
Teodor Kasap
Osman Kavuncu
Nuh Kuşçulu
Mustafa Miyasoğlu
Ali Rıza Önder
İsmet Özel
İlhan Özkeçeci
Hacı Ömer Sabancı
Sakıp Sabancı
Mehmet Yazar
Nuh Naci Yazgan