Kayseri şivesi ve deyimleri

#1
Sponsorlu Bağlantılar
KELİME AÇIKLAMA

ABARI Yaa, hayret. ''Abarı, öylemi oldu?''

ABBA Abla ,"Benim abbam güzeldir.''

ABOO Şaşma, hayret ''Aboo ne kadar böyük?''

ACER Yeni, "Benim acer yeleğim nerede?''

ACIŞMAK Acımak, ''Yaram acıştı.''

AĞNAMAK Yuvarlanmak, ''Kalk Ian, ne eşek gibi ağnıyorsun?''

AĞRANMAK İncinmek, ''Senden ağrandım diyemem doğrusu.''

AĞRI Uzak, ''Ta evden Ağrı yürüyorum''

ALAAZ Geveze, ''Çok alaaz birisin sen!''

ALIYI Hepsi, ''Düğüne alıyınız davetlisiniz.''

ALLEKÇİ İki yüzlü, ''Git işine, allekçilik yapma!''

ALİFİRİK İki yüzlü, ''Ondan uzak dur, alifirik birisidir.''

ALİNGİRLİ Çapraşık, ''Alingirli bir adamsın vesselam!''

ANNAÇ Yamaç, karşı. ''Erciyes'in annacında bizim bağımız var.''

ARINLAMAK Hedeflemek, ''Niye hep beni arınlıyorsun?''

ARISTAK Tavan, ''Üzümü arıstağa astım.

ASVATA Alışveriş ''Bizim herif asvataya çıktı.''

AVGIN Su yolu, ''Bizim bağın avgını bozuldu.''

AVSUN Efsun, ''Bizim bebeyi avsunlatmaya gidiyorum.''

AYAKÇAK Merdiven, ''Ayakcaktan düştüm belim incindi.''

AYNEŞİK Hafif meşrep, "Aman git kız sen ayneşik birisin.''

AYRİYETEN Ayrıca, ''Sana ayriyeten mektup yazacağım.''

AYÜSTÜ Ayaküstü, ,, Ayüstu bir iki söz ettim.''

AZEN Ezan, ''Azen okundu, bizim bebeler hala gelmedi.''

AZINSIMAK Az bulmak, ''Verdiğim parayı niye azınsıyorsun?''

AŞHANA Mutfak, '' Aşhanadaki yemeği getir ,,

AŞKAR Görünüş, ''Aşkarı bozuk adam!''

BALDIRCAN Patlıcan, ''Çarşıdan bir kilo baldırcan aldım.''

BANNAH Parmak, ''İş görürken bannaam makinanın arasında kaldı.''

BANNAHCALIK Korkuluk, ''Dikkat et. Bannahcalıktan düşersin.''

BARİ Keşke, ''Bu işi becerebilsen bari?''

BAZLAMA ince ekmek. ''Bir bazlama olsa da yesek?''

BELLE Öğren, ''Yarına dersini belle de gel.''

BIDILIK Küçük, ''Bizim bıdılık yürümeye başladı.''

BILDIR Geçen yıl. ''Bu elbiseyi bıldır almıştım.''

BIZDIK Ufak tefek. ''Bizim bızdık yine eve gelmedi.''

BUYMAK Üşümek. ''Amanın ne soğuk hava, ellerim buyudu.''

BİDENE Bır tane. ''Badan bidene kalemn versene.''

BİLENE Bile, ''Ben gelsem bilene o gelmez.''

BİLLASE Hemen, çabuk ''Billase buraya gelsene.''

BİLİK Civciv. ''Bizim bilikler eve gelmedi.''

BÜRGÜ Örtü. ''Bürgümü ver dışarı gidicem.''

BİYANA Büyükanne. ''Ben bugün biyanama gidicem.''

BİŞEEL Değişik. ''bu nasılsa bişeel bir şey.''

BİŞİ Bir şey. ''Orda bişi mişi mi var?''

BİŞİRİK Sıva. Harç. ''Duvarın bişiriğini ihmal etme sonra yıkılır.''

BÖRAAŞI Hamur çorbası. ''Bu akşam iftarda böraaşı yedik.''

ÇABIT Bez parçası. ''Bu cabıttan elbise olur mu?''

ÇAKILDAK İlave, ek. ''Adamın peşinde bir sürü çakıldağı var.''

ÇALGI Süpürge ''Çalgıyı getir ahırı süpüreyim.''

ÇALKAMA Ayran. ''Bir bardak çalkama yapta içeyim.''

ÇAR Örtü, ''Gız, çarımı getir dışarı çıkıcam.''

ÇARAĞASl Zabıta. ''Niye doktor oldun, biraz daha okusan da çarağası olsaydın ne olurdu gadasını aldığım.''

CARI Acecle. ''Adam carı carı gidiyor.''

ÇARPANA Edepsiz. ''Bu kadın çarpana birine benziyor.''

CAVIRTI Kuru gürültü. ''Bırak şu cayırtıyı da yola gel.''

ÇAŞIT Müzevir, ''Utunmadan niye çaşıtlık yapıyon?''

ÇEBİŞ Keçi yavrusu. ''Bu yıl sığırın çebiş etinden yapacağım'

ÇEÇ buğday yığını. ''bu yıl harmanda çeç oldu''

CECİM İnce dokunmuş kilim. ''Cecimi getir de yere ser.''

ÇEDENE Kenevir Tohumu. ''Çedeneli kavurgayı çok severim''

ÇELPEŞİK Karışık. ''Sen işleri çelpeşik hale getirmeyi seversin''

ÇEMKİRMEK Karşı gelmek. ''Adamın yüzüne çemkirip durma.''

ÇENESEK Geveze ''Ne kadar çeneşek adamsın sen''

ÇENTE Çanta''Çente nerede?''

ÇEPİK Alkış. ''Hoşuma gitti çepikledim.''

CEREME Ceza. ''0 etti ben ceremesini çekiyorum.''

ÇIBIK Çubuk ''Çıbıklara su ver kurumasın, sonra üzüm olmaz.''

ÇIKI Bohça. ''Kız kocasına küsünce çıkısını alıp gitmiş''

CILBAH Çıplak. ''bu bebeyi sokağa cılbah bırakmayın.''

CINGAR Döğüş. ''Sen buraya cıngar çıkarımya mı geldin?''

CINGI Kıvılcım. ''Aman dikkat et, yee cıngı sıçramasm, evi yakarsın.''

CINGIL Üzümün küçük salkımı, ''Bir cıngıl üzüm versene.''

CINNAH Tırnak. ''Cınnağı etime geçti.''

ÇIRA Gaz lambası ''Eskiden evlerde çıra yakardık.''

ÇITMA Tekme ''0 attan uzak dur, çıtma atar ,,

CIVINMAK Cilve yapmak. ''sen kime cıvınıyon gız?''

DAAH Deeh, ,, Ata deeh demekle yürümüyor ki.''

DADAK Umut verme. ''Ağzıma bir dadak sürdü, altı boş çıktı.''

DALLAMAK Yapılmaması gereken işleri yapana derler. "Lan dallama, elleme oraya"

DANDİK Ters, aksi. ''Sen ne dandik adamsın.''

DANISKA En güzel. ''Ben o işin danıskasını bilirim.''

DEBİYAH Az önce, ''Debiyah, buradan geçti.''

DEKDURMAK AkıIlı, usta. ''Dek duran depik yemez.''

DIBIDAH Koşmak, ''Büküşü döndü dıbıdahı bastı.''

DIĞA Usül bilmez. ''Bu dığaya edep öğretemedim.''

DULDA Serin yer. ''Şu ağacın altına duldalanalım.''

DİBAAH Söyle bakalım, ''Hadi seni dinliyorum, dibaah''

DİĞDİRMEK Fışkırmak. "Oğlum uzağa diğdir. Üstünü batırma"DİLLİK Saadet. ''Bu kızın dillik düzenliği kalmadı.''

DİLLİKSİZ Geçimsiz. ''Sen ne dilliksiz adamsın.''

DİNGİLDEK DİLLİK Hafif, ''Kızım öyle dingildek olma, sonra evde kalırsın.''

DİYA Orada, ''Görmüyon mu, diya işte duruyor.''

DÖLECİK İyice. ''Bu çocuklar usludur. Koyduğun yerde dölecik oynar.''

DÖŞENGİ Mobilya. '' Evin döşengesi iyi olmuş.''ELLİK Sahur, ''Bu gece elliğe kalkacağız.''

EMCEK Yalancı meme. ''Bebenin ağzına emceği var.''

ENGİ Hastalık. ''üzüntüden birden engi indi.''

ERGAP Akrep. ''Aman dikkat et bağda ergap var.''

ERİNCEK Tembel, ''Sen de amma erincek adamsın.''

ESBAP Elbise, ''Bu bayrama esbap alamadık.''

ESSAHTAN Gerçekten. ''Essahtan o sana öyle mi dedi.''

EŞKARE Açıkça. ''0 kadar milletin içinde eşkarı konuştu.''FABIRGA Fabrika. ''Senin eşin hangi fabırgada çalışıyor?''
FAKA KOYMAK Aldanma, ''Ben öyle kolay kolay faka basmam.''
FARFARI Aceleci. ''O çok farfara birisidir.''
FELFECİR Açıkgözlü. Gözüaçık ''Adamın gözleri felfecir okuyordu.''
FILLANMAK dolanmak. ''Köşeyi birden fıllandı.''
FIŞDIRIK Oynak. ''Aman ondan uzak dur, fışdırık birine benziyor.''
FOS Boş, " içi fos çıktı.''
FİTLEMEK Öğütlemek. ''Benim aleyhime seni o fitledi.''

GADA Kurbanın Olayım. ''Amanın gız gadanı alıyım sen ne zaman geldin?''
GALLE Karışık hile. '' Bu işe galle karıştı.''
GAMALAK Boş,Tembel. ''Sen ne gamalak adamsın.''
GARSAMBA Döküntü eşya. ''Bu gadar garsambayı ne yapacaksın.''
GENNEŞMEK Esnemek. ''Ne genneşip duruyon. Uyuyamadın mı?''
GIBAL Görünüm. ''Bu adamın gıbalı bozuk geldi bana.''
GIJGIRMAK Tahrik etmek ''Onu benim üstüme sen gıjgırttın.''
GIMRAMAK Kımıldamak, ''Oturduğun yerden biraz gımışsana''
GINCIFILLI Süslü, ''Amma da gıncıfıllı elbise giymişsin.''
GINDAP Gırnap ''Elindeki gındaptan biraz versene.''
GIRIK Hovarda ''Bu kaldının gırıgı varmış diyorlar.''
GISNIK Pinti ''Sen de amma gısnık adammışsın.''
GIVIŞLAMAK Kıpırdamak, Hareket etmek ''Amma da gıvışlamaz adammısın.''

GIYAK Yakışıklı. ''Senin ki amma dal kıyak giyiniyor.''
GOZEL Güzel ''benim bir gozel yarim var''
GUBAT Kaba. ''Giydiği elbise amma da gubat duruyor'
GUMAN Şüphe ,, Benden guman mı var''
GUNNAMAK Doğurmak. ''Bizim at bugün gunnadı''
GÜBÜR Süprüntü. ''Evin önündeki gübürü kaldır''
GÜCÜN Güçlükle''Bu işi gücün hallettik.''
GİCİŞMEK Kaşınmak. ''Sırtım giçişmeye başladı.''
GÜNÜ Kıskanç. ''Beni günüllemekle ne geçecek eline.''

HACANA Ahlaksız kadın. ''Aman o hacanadan uzuk dur.''
HACAT Ev ,aleti. ''Evinin hacatı tam değilse İşin yarım kalır.''
HAZIN Kışlık, ''Bu kış hazınımız iyi oldu.''
HEDAYE Hediye. ''Bizim komşunun kızlarına hedaye alınacak.''
HEYE Evet, Tamam ''Bana dediğimi yaptın mı diye: sordu heye dedim.''
HINDIRHIT Orta karar. ''İsler hındırhıt gidiyor."
HOMMUCU Korkutucu. ''Uyumazsan hommucular seni götürür.''
HORANTA Ev halkı, ''Sizin kaç horantanız var.''
HOTLAMAK Atlamak. ''Bu duvardan sen nasıl hotladın?''
ICIK Biraz. ''Icık buraya gelsene.''
IHI İşte ''Ihı geldim de hadi.''
ILINGAÇ Salıncak. ''çocuğu ılıngaca koy da uyusun.''
IPILAK Parlak. ''Senin bileziğin ne kadar ıpılak olmuş.''
IRAFIK Yol arkadaşı. ''Hac ırafıklarımızla akşam görüştük.''
IZ Az. ''Hu verdiğin bana ız gelir.'' .
YAANİŞMEK Şımarmak. ''Öyle yaanişip durma. Git işine.''
YADIRGI Yabancı. ''Yadırgı bir adam geldi size, kimdi 0?''
YALBlRDAK Yalnayak. ''Giyecek birşeyi yok ki, yalbırdak geziyor''
YANAZ İnatçı. ''Çok yanaz bir çocuk bu.''
YANTİR Topallayan. ''Giyecek birşeyi yok ki, yalbırdak geziyor.''
YAYIŞMAK Laubali olmak. ''Yüz bulunca yayışır durur.''
İBTİBAŞTAN İlkbaştan. ''İşe ibtibaştan besmele ile başlarım''
İÇESİNE İyice. ''0 yaramazı içesine bir patakla da aklı başına gelsin.''
YEĞNİ Hafif. ''Çok yeğni bir adamsın sen.''
YELPİK Öksürük. ''Beni bir yelpik bastı az kalsın ölecektim.''
YELİPMEK Şımarmak ''Yüz verme yelikir 0''
YINNAŞlK Şımarık. ''Yüz verirsen yınnaşır durur.''
İLAAN Leğen. ''Sizin ilaanı biraz versene.''
İLAANE Lahana. ''Bu sene ilaane turşusu kuracağım.''
İLLAKİ Mutlaka. ''Bu işi illaki yapacağıın diye tutturdu.''
İLİŞME Dokunma. ''Rahat dur, bana ilişme''
İNGİ İnme, ''Boğazıma ingi indi.''
YORDAM Yöndem. ''El yordamı ile yaptı.''
YOŞUMAK Eskimek. ''Artık ben de yoşudum.''
İSKEMBİ Sandalya. ''Bir isgembi ver de oturayım şuraya.''
ÜSKEŞ Mutlaka. ''Üskeş bu işi yapmalısın.''
ÜTÜZMEK Ütülmek. ''Bu oyunda da sen ütüzdün, ödeştik.''
YUMUŞ Buyruk. ''0 yumuş tutan, terbiyeli bir çocuktur.''
YİRİK Yarık. ''Yirik hamdi dün buradan geçti.''
YÜSÜK Yüksük. ''Benim yüsük artık parmağıma olmuyor.''
İŞMAR İşaret. ''Bana niye işmar edip duruyoN
İŞTAAN İşte şimdi ''İştaan dediğini getirdim''
KADİLLİK Yazık olma. ''Bu işte ona kadiIlik oldu.''
KARINSIZ Hased. ''Karınsızlık etme.''
KELE Hey manasında. ''Kele bana baksana.''
KENN Yani. ''Bundan kenni, bende mi sizinle geleceğim?''
KERÇANA Alaylı. ''Öyle kerçana konuşup durma . ''
KERTİLMEK Böbürlenmek. ''Oyle karşımda kertilip durma.
KORGE Gölge. ''Ne o ağacın korgesi hoşuna mı gitti?''
KUDÜM Uğur. ''Ammada kudümsüz adamsın.''
KUNDE Her gün. ''Bize kunde gelir gider.''
KUULEK Külek, Yoğurt için eski tahtadan yapılmış kaplara verilen ad. ''Sizin kuulegi versen de süt sağsam biraz.''
KÜLAAŞ Kırık dökük. ''Adama bir vurdu ağzı külaaş oldu.''
KİRİMORU Dargın. "Aranızda ne geçti ki, birbirinize kirimorusunuz?''
KİTKİT Moral. ''Onun sözü benim kitkitimi kırdı.''
KÖSNÜK Hayvana verilen Ad, Kayseri'de genelde yaramaz, heşeri çocuklara kötü anlamında söylenen kelime "Dur kösnük yapma"
LE Mİ Öyle mi'? ''Bu işi sen yaptın Ie mi?
MAADENİS Maydanoz. ''Bahçede varsa biraz madenis ver bize"
MAASİMEK Önem vermek "Sen beni masimiyon mu ?"
MAAZİN Müezzin. ''Bu maazinin sesi de ne kadar güzelmiş.''
MAHAL Layık. ''Sen onu bana mahal gördünse ben de kabul ederim.''
MAYASIL Mayasır. ''Ellerimin arasında mayasıl çıktı.''
MAŞDAFA Bardak, "Bana bir maşdafa su getirsene"
MEERIM Meğerse. ''Meerim bizim adam yorulmuş da demiyormuş.."
MEMIŞAANE Tuvalet. ''Aman dur hele, bir memişaneye gideyim''
MEYMENET Biçim. ''Bizim bebe meymenetsizin biri çıktı. ''
MICIRlH Bulaşık. ''Ben öyle mıcırıhlı işi sevmem.''
MINCIMIŞ Kokuşmuş. ''Senin verdiğin et iyice mıncımıştı, attım.''
MOSTURA Ornek. ''Elbisenin kumaşından biraz mosturalık versen.''
MUDARA Muhtaçlık, ''Sana karşı hiç bir mudaram yoktur benim.''
MUKAAT OLMA ''Mukayet olma. ''Ben gelene kadar çocuğa mukaat ol.''
NAACER Ne kadar. ''Sen bundan naacer istiyon.''
NAADER Ne kadar. ''Senin naader paran var''
NAAKIT Ne zaman. ''Naakıt gidecen buradan?''
NAHAS Nasıl. ''Nahas geldin buraya?''
NALİ Tahtadan terlik. ''Nalilerde ne yeniyimiş.''
NAMAZLA Seccade ''Namazlayı getir de bir namaz kılayım şurda.''
NEMAAREK Neme gerek. ''Nemaarek ben karışmam ona.''
NENCAM Ne kadar. ''Nencam buğdayın çıktı tarladan?''
NİYANNI Hangi tarafa. ''Sen niyannı gideceksin.''
NÖREK Ne yapalım. ''Nörek yani sen ağlıyon diye bizde mi ağlayak. ?''

ONCAAM 0 kadar. ''Eh oncaam olacak işte.''
OSSAAT Hemen. ''Söylediğim sözü o saat yerine getirdi.''
OŞŞE O şekil. ''Oşşeel iş de hiç görmedim
ÖFKE Öfke. ''Öyle karşımda öfkelenip durma.''
ÖNÜK Önlük. ''Senin önüğü ver de süt sağayım.''
ÖTAAN Önceki gün. ''Ötaan aradım bulamadım, neredeydin sen?''

PAHIL Cimri. ''Ammada pahıl çıktı komşumuz.''
PARPI Çare ''Bu işin parpısı ne?''

SAFDERUN Aptal. ''Öyle safderun durma karşımda.''
SAKI Ceket. ''Kızım babanın sakısını getir camiye gidecek.''
SANTIR Aptal. ''0 santır bu işi beceremez.''
SASIK Kokuşmuş. ''Bu peynir biraz sasık gibi geldi bana.''
SAVATSIZ Çehresiz. ''Bu gelin savatsız birine benziyor.''
SEEM Hisse, "Bu kurbanlık tosun kaç seem"
SELLALE Rahat. ''Çok sellale birine benziyor.''
SEME Aptal. ''Öyle orada seme seme dikilip durma.''
SEPLI Düzenli. ''Hu işi bana sepli geldi.''
SINDI Makas. ''Komşusunun sındısını getir de şu kumaşı keselim.''
SINDIK Sandık. ''Senin kızın sındığında epey çeyiz var.''
SIRACALI Tehlikeli ''Git buradan sıracalı adam.''
SOHRANMA Mırıldanma. ''Kendi kendine sohranıp durma.''
SUMSUK Yumruk. ''Sumsuğumu yersen dünyanın kaç arşın olduğunu görürsün.''
SUUSÜN Ense. ''Suusününe indirirsem sumsuğumu anlarsın halini.''
SİFTAH iık satış. ''Bu zaman oldu daha siftah etmedi''
SÜMDÜK Aç gözlü. ''Amma da sümdük adammış.''
SİNTİR Aptal, şaşkın. ''Orada öyle durma buraya gel sintir ''
ŞAMATA Gürültü ''Orada öyle şamata yapıp durma.''
ŞAPTİRİP Kılıksız. ''0 şaptiriğin biridir.''

ŞATİLLİ Gösterişli seven. ''0 adam şatiIli birine benziyor.''
ŞEMŞAMER Ayçiçeği. ''Bu yaz tarlaya şemşamer ekeceğiz.''
ŞİKİR Surat. ''Amma da şikri bozuk adam.''
ŞİNCİ Şimdi. ''Şinci yanına gelirsem görürsün dünyanı sen.''
TANKÜ Sosyete, Süslü. ''Şimdi de tankü kadın çıktı sokağa.''
TAZİR Azarlama. ''0 çocuğu haksız yere tazirledin''
TEBELLEŞ Dadanma. ''Başıma tebelleş olup durma, git şuradan.''
TENGERLEK Yuvarlak. ''Tengerlek şapka giyen adamımı soruyon.''
TEPİK Tekme. ''0 attan uzak dur, tepik atar''
TEVİR Şekil. ''Bu adam günde kırk tevire döner.''
TEZİKMEK Koşmak. ''Tezikme, yorulursun.''
TIRSlK Pörsük. ''Bu kavun tırsımıaya başlamış, yenmez artık.''
TlĞSlRlK Aksırık. ''Adamı bir tığsırık tuttu, göreydin halini.''
TOKANA Mutfak. ''Aşağı tokanadan biraz pekmez getirsene''
TOPARLAK Yuvarlak. ''Hamuru toparlak yap. İlaneye koy.''
TÜKEN Dükkan. ''Bizim adam tüken açtı bakalım iş yapabilecek mi'?''
TÜLEK Dönek. ''Aman o tülek adamın biri.''
TİMDİK Fisk ''Çocuğa timtikle vurdum ağlamaya başladı.''
TÜYMEK Kaçmak. ''Aman çabuk tüv. Baban geliyor döver seni.''
UĞRUNDA Önünde . ''Baksana kitap uğrunda duruyor.''
UGRUN Gizlice. "Aman dikkat et, uğrun gel, kimse görmesin.''
URBA Elbise. ''Bu urbayı yeni mi aldın?''
USULCAM Yavaşça. ''Usulcam yürü elindekini dökersin.''
UYMAK Sataşmak. ''Bana uylama, git şuradan
YAANİŞMEK Şımarmak. ''Öyle yaanişip durma. Git işine.''
YADIRGI Yabancı. ''Yadırgı bir adam geldi size, kimdi 0?''
YALBlRDAK Yalnayak. ''Giyecek birşeyi yok ki, yalbırdak geziyor''
YANAZ İnatçı. ''Çok yanaz bir çocuk bu.''
YANTİR Topallayan. ''Giyecek birşeyi yok ki, yalbırdak geziyor.''
YAYIŞMAK Laubali olmak. ''Yüz bulunca yayışır durur.''
İBTİBAŞTAN İlkbaştan. ''İşe ibtibaştan besmele ile başlarım''
İÇESİNE İyice. ''0 yaramazı içesine bir patakla da aklı başına gelsin.''
YEĞNİ Hafif. ''Çok yeğni bir adamsın sen.''
YELPİK Öksürük. ''Beni bir yelpik bastı az kalsın ölecektim.''
YELİPMEK Şımarmak ''Yüz verme yelikir 0''
YINNAŞlK Şımarık. ''Yüz verirsen yınnaşır durur.''
İLAAN Leğen. ''Sizin ilaanı biraz versene.''
İLAANE Lahana. ''Bu sene ilaane turşusu kuracağım.''
İLLAKİ Mutlaka. ''Bu işi illaki yapacağıın diye tutturdu.''
İLİŞME Dokunma. ''Rahat dur, bana ilişme''
İNGİ İnme, ''Boğazıma ingi indi.''
YORDAM Yöndem. ''El yordamı ile yaptı.''
YOŞUMAK Eskimek. ''Artık ben de yoşudum.''
İSKEMBİ Sandalya. ''Bir isgembi ver de oturayım şuraya.''
YAANİŞMEK Şımarmak. ''Öyle yaanişip durma. Git işine.''
YADIRGI Yabancı. ''Yadırgı bir adam geldi size, kimdi 0?''
YALBlRDAK Yalnayak. ''Giyecek birşeyi yok ki, yalbırdak geziyor''
YANAZ İnatçı. ''Çok yanaz bir çocuk bu.''
YANTİR Topallayan. ''Giyecek birşeyi yok ki, yalbırdak geziyor.''
YAYIŞMAK Laubali olmak. ''Yüz bulunca yayışır durur.''
İBTİBAŞTAN İlkbaştan. ''İşe ibtibaştan besmele ile başlarım''
İÇESİNE İyice. ''0 yaramazı içesine bir patakla da aklı başına gelsin.''
YEĞNİ Hafif. ''Çok yeğni bir adamsın sen.''
YELPİK Öksürük. ''Beni bir yelpik bastı az kalsın ölecektim.''
YELİPMEK Şımarmak ''Yüz verme yelikir 0''
YINNAŞlK Şımarık. ''Yüz verirsen yınnaşır durur.''
İLAAN Leğen. ''Sizin ilaanı biraz versene.''
İLAANE Lahana. ''Bu sene ilaane turşusu kuracağım.''
İLLAKİ Mutlaka. ''Bu işi illaki yapacağıın diye tutturdu.''
İLİŞME Dokunma. ''Rahat dur, bana ilişme''
İNGİ İnme, ''Boğazıma ingi indi.''
YOŞUMAK Eskimek. ''Artık ben de yoşudum.''
İSKEMBİ Sandalya. ''Bir isgembi ver de oturayım şuraya.''
ÜSKEŞ Mutlaka. ''Üskeş bu işi yapmalısın.''
ÜTÜZMEK Ütülmek. ''Bu oyunda da sen ütüzdün, ödeştik.''
YUMUŞ Buyruk. ''0 yumuş tutan, terbiyeli bir çocuktur.''
YİRİK Yarık. ''Yirik hamdi dün buradan geçti.''
YÜSÜK Yüksük. ''Benim yüsük artık parmağıma olmuyor.''
İŞMAR İşaret. ''Bana niye işmar edip duruyon!''
İŞTAAN İşte şimdi ''İştaan dediğini getirdim''
ÜSKEŞ Mutlaka. ''Üskeş bu işi yapmalısın.''
ÜTÜZMEK Ütülmek. ''Bu oyunda da sen ütüzdün, ödeştik.''
YUMUŞ Buyruk. ''0 yumuş tutan, terbiyeli bir çocuktur.''
YİRİK Yarık. ''Yirik hamdi dün buradan geçti.''
YÜSÜK Yüksük. ''Benim yüsük artık parmağıma olmuyor.''
ZAHAR Zahir. ''Bu işi zaahar yapacak 0.''
ZAPLl Sağlam. ''0 zablı bir koltuktur, kolay kolay kırılmaz.''
ZAVRAK Hıyar. ''Bu yıl tarlaya zavrak ektik.''
ZAVZA Sebze. ''Çarşıya zavza almaya gittim''
ZERZEMİ Bodrum. ''Biz kışlıkları zerzemiye koruz.''
ZlBlLDAK Görgüsüz. ''Ona uyma, zıbıldağın biridir 0''
ZlLLAMAK Caymak. ''Sen niye zıllıyorsun'?''
ZlRINClMA Ağlama. ''Zırıncıyıp durma, gel buraya.''
ZlRNlK Hiçbir şey. ''Sana bu işten zırnık çalışmaz.''
ZOT Aniden. ''zot diye çıktı ortaya.''
ZİBİDİ Kılıksız. ''Zibidi bir oğlanla gezerken gördüm seni.''
ZİBİL Gübre. ''Tarlaya zibil taşımak İçin araba arıyorum.''
İŞMAR İşaret. ''Bana niye işmar edip duruyon!''
İŞTAAN İşte şimdi ''İştaan dediğini getirdim''
VANILAMAK Bağırmak. ''Başımda vanılayıp durma, git şuradan.''
VELESBİT Bisiklet. ''Bizim bebe okulu bitirince ona babası velesbit aldı.''
VİYRA Daima. ''0 viyra buradan gider gelir