Kazanlar Köyü Gerede Bolu

#1
Sponsorlu Bağlantılar
kazanlar köyü tanıtım - kazanlar köyü resimleri - kazanlar köyü bilgileriKazanlar köyü, Bolu ilinin Gerede ilçesine bağlı bir köydür.


Tarihi

Kazanlar Köyü, Osmanlılardan beri aynı alan üzerindedir. Yazılı kaynaklara ulaşamamakla beraber, rivayetlere dayalı bazı bilgiler mevcuttur. Bu bilgilere göre, tarihte Altınordu imparatorluğunun başşehri olan daha sonra Kazan Hanlığına dönüşen ve 1552'de Rusya tarafından işgal edilen ve bugün Rusya Federasyonu içerisinde yer alan özerk Kazan (Tataristan Cumhuriyeti'nin başşehri)bölgesinden Anadoluya göç eden insanlardan bir kısmı Ankara'nın Kazan Köyü (bugün ilçe)'ne, diğer bir kısmı da Gerede'nin Kazanlar Köyü'ne yerleşmişlerdir. Yine bizim tahminlerimize göre bu göçlerin XVIII. yüzyıl sonuna doğru gerçekleşmesi gerekiyor. Köyün asıl ismi Kazanlılar olsa gerektir zira bu insanlar ayrıldıkları yerlerdeki mekan isimlerini, geldikleri yerlere de vermişlerdir. Ayrıca, Anadolunun bir çok yerinde olduğu gibi Gerede'nin bir çok köyü de ait oldukları çeşitli Türk boylarının isimlerini taşımaktadır.

Yine rivayete dayalı bir bilgiye göre bölgeye ilk gelen Kazanlılar, şimdi Bünüş Köyü'nün bulunduğu yere yerleşmişler. Daha sonra oradan ayrılarak Sipahiler (Mucumallar)'e yakın Konaklar denilen yere yerleşmişler ve sonunda bugün Kazanlar Köyü olarak bilinen yere yerleşmişlerdir. Bünüş Köyü civarıyla ilgili belge olmamakla beraber, Konaklar denilen yerde Kazanlar köyü halkının arazileri ve eski evlere ait temel kalıntıları olduğu düşünülürse halkın bir süre Konaklar bölgesinde kaldığı kolaylıkla kabul edilebilir.

Köyün Kazan göçmenlerince kurulduğuna dair en somut bilgi, Köyün ünlü kişilerinden merhum Mirzaoğlu Yakup Hoca'nın Kırım'a yerleşen akrabalarıyla görüşmek üzere Sultan Abdulhamit devrinde at sırtında Kırım'a gerçekleştirdiği iki ayrı seyahattir. Hatta rivayet içerisinde Yakup Hoca'nın Kırım'daki Abdulhamid muhalifi ittihatçılarla giriştiği hararetli tartışmalar da mevcuttur.
Kültür

GELENEKLER

Köyün gelenek, görenek ve yemekleri: Köyde nüfus azalmakla birlikte gelenek göreneklerde bir değişiklik olduğunu söyleyebilmek zordur. Ancak köyden büyük şehirlere göç edenlerin modernleşme, şehirlileşme ile birlikte gelenek görenekler anlamında değişim sürecine girdikleri söylenebilir. Büyük şehirlere, özellikle Ankara'ya ilk göç edenler, Önder Mahallesinde toplu oturdukları ve erkekler de genellikle Sitelerde çalıştıkları için modernleşme ve şehirlileşmenin olumlu ve olumsuz etkilerine karşı direnebilmişlerdi. Fakat ikinci kuşağın Önder Mahallesi'nden ayrılıp şehir havasının daha belirgin olduğu yerlere nakletmesi, çocukların okumaya başlaması, ailelerin ekonomik olarak rahatlaması Gerede'den ve köylerinden getirdikleri gelenekler ve âdetler üzerinde yıpratıcı etkide bulundu. Erkekler, bütün Gerede köylüleri gibi gelenekle bağlarını sürdürmek üzere yılda en az bir kez Ferfene Oyunu düzenlemektedir. Kadınlarsa, özellikle kendi aralarında âdet ve gelenekleri korumaya gayret etmektedirler.

YEMEKLER

Tarım ve hayvancılığa dayalı bir yaşam sürüldüğünden hamur işlerinin her çeşidine rastlanabilir. Bunlar arasında somun, gömeç, kül gömeci, bazlama, kabartlama, katmerli, gözleme, tava gömeci, pide, yufka, su böreği ve diğer börek çeşitleri gibi ekmek çeşitleri; tarhana başta olmak üzere, ovmaç, sütlü makarna, göce, toyga çorbası gibi çorbalar; kıymalı yumurta, bamya, patates oturtması, keşli makarna, kıymalı makarna, yoğurtlu makarna, bulgur pilavı, patatesli pilav, kedi batmaz, diğer kuru ve yaş sebzelerden yapılan yemekler; ahlat hoşafı, armut hoşafı, üzüm hoşafı; un helvası, nişasta helvası, höşmerim gibi tatlılar sayılabilir.
Coğrafya
Küçük bir tepenin batı eteğine yerleşen Kazanlar Köyü, batıda Mürdükler ve Murat Fakı, doğuda Danişmentler, İnköy, Güneyköy kuzeyde Kayıkiraz ve Avşar, güneyde ise Yenecik, Bünüş, Yakaboy köylerine komşudur. Civardaki köylerin ulaşımı Kazanlar Köyü üzerinden yapılmaktadır. Ekilebilir arazisi düzlüktür. Gerede-Ankara yolu üzerinde bulunan Kazanlar Köyü, Bolu'ya 60 kilometre, Gerede'ye 10 kilometre, Ankara'ya 125 kilometre uzaklıktadır. Google Earth sitesinin verilerini esas alarak yaptığımız hesaplamalara göre Kazanlar Köyü 40°43'00.35 kuzey enlemi, 32°17'18.23 doğu boylamı üzerinde yer almaktadır. Gerede'nin köylerinden bahsederken yaylalarını gündeme getirmemek olmaz. Köylerimizin birbirinden güzel yaylaları olmakla birlikte, Kazanlar Köyü'nün yaylası da çok güzel bir yayladır. Temmuz ayından sonra su sıkıntısı çekilebilir. Nisan, mayıs, haziran aylarında, "dünyanın en güzel yeri neresidir?" diye sorsalar, hiç kuşkusuz Kazanlar Yaylasıdır denebilir. Hele bir Gökçen mevkii var ki tarif edebilmek mümkün değildir. Bir de Çatak mevkiine yapılan küçük gölet, yeni bir piknik alanı olmaya aday bir yerdir.
İklim

Kazanlar Köyü, Batı Karadeniz Bölgesinde yer almakla birlikte yağış rejiminin daha çok İçanadolu Bölgesine benzediği söylenebilir. Özellikle küresel ısınmayla birlikte Ankara'ya yakın bir yağış rejimi izlenmektedir. Daha önceleri kasım ile nisan arası karla kaplı iken son yıllarda ancak iki ay kadar kar görülmektedir. İlkbahar yağışları düzensiz ve az, sonbahar yağışları ise biraz daha fazladır. Eski kitaplar iklim ile birlikte bitki örtüsünden de bahsederlerdi. Köyde insan eliyle dikilen ağaçlar erik, elma, ceviz, armut, kayısı benzeri meyve ağaçları vardır. İnsanlar tarlalardan elini çekeli, tarlalarda çokça ahlat yetişmektedir. Kazanlar yaylasında ise civar yaylalara paralel olarak çam ve köknar ağaçları çoğunluktadır.
Nüfus
Yıllara göre köy nüfus verileri
2007 45
2000 106
1997 110
Ekonomi

Kazanlar Köyü'nün ekonomisi başlangıçtan itibaren hayvancılık ve tarıma dayanırken özellikle genç nüfusun büyük şehirlere taşınması, hayvancılık ve tarım alanındaki faaliyetleri sınırlandırmıştır. E-5 (D-100) yoluna yakın olmasının avantajıyla iki mobilya atölyesi faaliyettedir. Köyde bulunan hiç kimse topraklarının tamamını ekmemektedir.
Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.


Altyapı bilgileri

Kazanlar Köyü, E-5 (D-100) yolu kenarında olduğundan, ulaşımla ilgili herhangi bir sorun yaşanmamaktadır. Son yılların kurak havalarından olumsuz etkilenmesine rağmen köyün şebeke suyu vardır. Ayrıca küresel ısınmadan olumsuz etkilenen köy çeşmeleri içme ve kullanma suyu ihtiyacının giderilmesine katkı sağlamaktadır. Köydeki genç nüfusun azalması sebebiyle ilköğretim okulu olmayıp, birkaç öğrenci için, diğer köylerin öğrencileriyle birlikte Gerede'ye taşımalı eğitim yapılmaktadır. Köyde sağlık ocağı binası ve lojmanları bulunmakla birlikte doktor ve sağlık personeli yokluğundan uzun zamandır faaliyet gösterememektedir. Köyde elektrik, telefon mevcuttur. Köy halkı tarafından yaptırılan çok güzel bir "köy odası" binası mevcuttur. İhtiyaç dolayısıyla 2007 yılında üzerine kat çıkmak üzere inşaat çalışmaları başlatılmıştır. Uzun süre önce yapılan, köy halkının ifadesiyle "Dere", yani Çamaşırhane binasının yenilenmesinde fayda vardır. Köy için yapılması gerekli altyapı çalışmaları:

1. Anadolunun her yerinde olduğu gibi köy içindeki yollar, eski dönemlerde öküz ve at arabaları için yapıldığından dardır. Bugün motorlu taşıtlar için yetersiz kalmaktadır. Öncelikle yolların genişletilmesi,
2. Mevcut çamaşırhane binasının yıkılarak, 10 kişilikten aşağı olmamak üzere modern bir tuvalet ile cemaatin kalabalık olduğu zamanlar düşünülerek iyi bir şadırvanın yapılması,
3. Evlere kadar ulaştırılmış bulunan suyun herkes tarafından kullanılabilmesini sağlayacak bir düzenlemeye gidilmesi,
4. Yağmurlu havalarda sokakların çamur olmaması için köy içlerine asfalt, parke taşı, veya mıcır taş benzeri sistemlerden uygun olanıyla kaplanması,

kaynak
yerel net
vikipedi özgür ansiklopediköyünüze ait bilgi ve resimleri bu konu altında paylaşabilirsiniz