Keseli Köstebek (Notoryctes)

#1
Sponsorlu Bağlantılar


KESELİ KÖSTEBEK (Notoryctes)

Avustralya'da «keseli köstebek» denilen hayvanın, bizim iklim kuşaklarındaki köstebekle ilişiği yoktur. Fakat şekil itibariyle ona benzer. İrileşmiş olan ön ayakları kuvvetli pençelerle son bulur. Bunlarla toprağın içinde kendine tüneller kazar. Gözleriyle kulakları ufak ve az gelişmiştir. Burnunun ucuyla kuyruğu çıplak ve kaba bir deriyle kaplıdır. Yumuşak tüylü kürkü, âdi köstebeklerinkine benzerse de, rengi hemen hemen siyah yerine sarımsı beyazdır.
Çılgınca bir hayat mücadelesi: Köstebekler umumiyetle fazla enerji harcadıklarından keseli köstebek de gecenin ve gündüzün her saatinde beslenmek zorundadır. Hayatı sadece kendine yiyecek aramakla geçer denilebilir.
Keseli köstebek, pek çabuk yediğinden bir avuç dolusu solucanı göz açıp kapayıncaya kadar midesine indirir. O an için açlığını gide-rince, süratle uykuya dalar. Sonra sıçrayarak uyanır ve tekrar yiyecek aramaya başlar.
Bu minik mahluk inini toprak yüzeyinin 7 - 8 santim altında yapar. Arkasında daimî bir tünel bırakmaz.
Muntazam aralarla toprağın yüzeyini delerek burnunu dışarı uzatır ve derin derin nefes alır.Toprağın Yüzündeyken ayaklarını yerde sürüklereyerek hızla ilerler.
Keseli köstebeğin çiftleşme âdetleri hakkında hemen hemen hiç bir şey bilmiyoruz. Dişinin ekseri keseliler gibi yavrularını taşımasına mahsus bir kesesi vardır. Bildiğimiz bu kadardır.

Keseli köstebek, keselilerin arasında yalnız başına Notoryctemorphia takımı içersinde Notoryctidae familyasına konulan Notoryctes cinsine ait iki türün ortak adıdır: Kuzey keseli köstebeği (N. typhlops) ve güney keseli köstebeği (N. caurinus). Bu hayvanların keselilere mensup olup olmadığı hala tartışmalıdır. Diğer keseliler arasındaki akrabalık bağı 50 milyon yıl evvel kopmuştur.

Yayılım

Keseli köstebekler Avustralya'nın iç kısmında bulunan kumlu çöllerde yaşarlar. Küçük keseli köstebek Avustralya'nın sadece kuzeybatısında rastlanırken büyük keseli köstebek bütün kıta üzerine yaygındır.

Özellikleri

Keseli köstebekler vücut ölçüleri ve görünüşleri ile etenelilere dahil bir familya olan altın köstebeklere (Chrysochloridae) benzer. 9 - 18 cm uzunluğa ulaşırlar ve sert, kısa bir kuyrukları vardır. Postlarının rengi beyaz, pembe ve kızıl altın rengi arası değişir. Vücut yapıları kumun içinde kazarak geçirdikleri yaşam şekillerine mükemmel uyum sağlamıştır. Ön ayaklarının üçüncü ve dördüncü parmakları diğerlerinden daha büyüktür ve kürek şeklini almıştır. Diğer parmakları daha küçüktür ama keskin tırnaklara sahiptir. Bacakları postun altında saklı durabilecek kadar kısadır. Postunun altından sadece ayakları görünür. Kuyruğu kısa ve kalın bir deri ile kaplıdır.
Burnunun üzerinde kazmakta faydalı olan çıkıntıları vardır. Küçük kulakları postunun altında saklıdır ve deriden oluşan bir kapatma fonksiyonu vardır. Gözleri neredeyse tamamen deri ve kaslar ile kaplıdır ve kullanılmaz hale gelmiştir. Kazarken kullandığı kafasının daha sağlam olması için boyun kemikleri birbirleri ile birleşmiştir.

Yaşam şekli

Keseli köstebekler, bilinen köstebekler gibi sadece yer altında yaşamazlar. 8 santimden derine dalmazlar. Kumun içinde yüzerek hareket ettiklerini söylemek daha doğru olur. Zaten kazdıkları kum arkalarında tekrar akıp eski haline dönüştüğü için kalıcı tüneller üretemezler. Ara sıra kumun üzerinde de yürüyerek hareket ederler.
Keseli köstebekler nerdeyse hiç ses çıkarmazlar. Çok nadir olarak zayıf sesli çekirge cırcırını andıran sesler çıkarırlar.

Beslenme

Keseli köstebekler genelde böcek larvaları ile beslenir. Ara sıra böcek ve tohumlar da yerler.

Üreme

Üremeleri hakkında çok az bilgi vardır. Erkeklerde testisler vücudun içinde saklıdır. Dişilerin karnında, girişi arka tarafta bulunan yassı bir kese olur. Kesenin üzerinde, keseyi ikiye bölen uzunlamasına bir deri çıkıntısı vardır. Bu çıkıntının her iki tarafında birer meme bulunur. Dişinin sabit kuyular kazıp, bir süre keselerinde besledikleri yavrularını, sonradan bu kuyuya yerleştirdikleri tahmin edilir.