Kestel Köyü Bucak Burdur

DeMSaL

Özel Üye
#1

Kestel Köyü Bucak Burdur konusu hakkında yazılan mesajlar

Sponsorlu Bağlantılar
kestel köyü bilgileri - kestel köyü tanıtım - kestel köyü resimleriKestel, Burdur ilinin Bucak ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Köyün adı Büyük iskender zamanına kadar dayanmaktadır. Köyün kuzey batısında yer alan Kaynar yaylasında şimdi harabe halde bulunan Kaynar Kalesinin Büyük İskender zamanında yapılan bir uçkale olduğu arkeologlar tarafından doğrulanmaktadır. Bu kaleden dolayı Latin ve Avrupa dillerinde kale anlamına gelen CASTELkelimesinden zamanımıza kadar uyarlanıp Kestel ismini almıştır. Benzer teori ve tarihi gerçeklere Alanya Kestel Beldesi, Bursa Kestel İlçesinde de rastlanmaktadır.Zamanın yıpratıcı etkisi ve birazda insanımızın define merakı yüzünden çok kötü durumda olan Kaynar Kalesi izinsiz olarak yapılan kazılarla talan edilmiştir. Arkeolojik kazılar çok masraflı ve zaman alan ve bir o kadarda pahalı bir projedir. Ama zamanın yıpratıcı etkileri o kadar tahrip etmiştir ki geriye restore edecek birşey kalmayacak neredeyse.Akademik olmayan arkeolejik bilgilerime göre sadece bir uçkale değil neredeyse bir kasaba gibi teferruatlı bir kaledir.Daha sonra Selçukluların Anadoluya akınlarıyla Burdur yöresi tamamen Türkleştirilmiş ve bu yöreler yarı yerleşik Sarıkeçili , Akkeçili ve Karakeçili yörüklerinin mekanı olmuştur. Bölgede Roma,Selçuklu,Beylikler ve Osmanlı dönemlerine ait eserlere bol miktarda rastlanmaktadır.Bucak İlçesi ve çevresinin tarihi M.Ö.1900 yıllarına kadar uzanmaktadır. Belirtilen tarihte Bucak İlçesine bağlı şimdiki Çamlık Köyü yakınlarındaki Cremna Bölgesinde Pisidialıların yerleştiği bilinmektedir. Bu bakımdan ilçenin ilk yerleşim yerinin Cremna olduğu kuvvetli muhtemeldir.Tarihin her döneminde Bucak çevresi birçok devletin egemenlik sahası içinde görülmektedir. Günümüze kadar uzanan tarihi kalıntılar, ören yerleri, hüyükler bunu belgelemektedir. Pisidialılar M.Ö. 1200 Yıllarında Frig egemenliği altına girmişler, daha sonra bölgede sırasıyla Selekoslar, Yunanlılar, Romalılar, Bizanslar, Selçuklu Devleti, Osmanlı İmparatorluğu egemenliklerini sürdürmüşlerdir. Türklerin 1071 yılındaki Malazgirt Zaferi sonucu Anadolu’ya girmelerinden sonra 1204 yılları III. Kılıçarslan zamanında Türkler bölgeye gelerek yerleşmişlerdir. Anadolu Beylikleri zamanında Isparta ve Burdur civarında yaşayan Hamitoğulları ile Antalya çevresinde yaşayan Tekeoğulları arasında yaşanan uzun çatışmalar sonucu Hamitoğulları bölgeyi ele geçirmiş ve bölgeye yerleşmişlerdir. Tarihi kalıntılardan ve kayıtlardan anlaşıldığına göre bu dönemde İlçe çevresinde yerleşimler olmuştur.Bugünkü Çamlık Köyünde Girmiye yerleşim merkezi kurulmuş, bu köy uzun süre Teke Sancağına bağlı bir nahiye ve kaza olarak kalmıştır. Kocaaliler (Melli)’ de de yerleşimlerin ilk temeli bu dönemde atılmıştır. İncirhan çevresinde incirli köy, şimdiki incirdere köyü yakınlarında Güğüp köyü, bugün ilçemizde Turba denilen mevkide Hamit Köyü, şu anda sanayii sitesinin bulunduğu yerde Onac Köyü o dönemin önemli yerleşim merkezleridir. Büyük Türk gezgini Evliya Çelebinin Seyahatnamesinde Elmalı, Istanaz Korkuteli)’ den Ispartaya geçişinde “İncirli Teke Toprağında bir Müslüman Köyüdür” cümlesi İncirli Köyünün varlığını doğrulamaktadır. Bu köylerin günümüze kadar ulaşabileni sadece Girmiye (Çamlık Köyü)’ dür. Diğerleri günümüze kadar ulaşamamışlardır. Bunun sebebinin Şahkulu (Baba Tekeli) baskınları ile 1830 ortaya çıkan ve yedi yıl süren pek çok insanın öldüğü veba salgınları olduğu söylenmektedir. --Akca007 09:17, 11 Nisan 2009 Hüseyin Yalçın AKCA -Istanbul - Kökleri ve Kalbi Hala Kestelli.11 Nisan 2009
Kültür

Köyün gelenek, görenek ve yemekleri hakkında bilgi yoktur.
Coğrafya

Burdur iline 58 km, Bucak ilçesine 18 km uzaklıktadır. Akdeniz Bölgesinin Antalya bölümünde yer alan Bucak, Burdur iline bağlı çevresinin gelişmiş bir ilçesidir. 30–31 doğu meridyenleri ile 35-38 kuzey paralelleri arasında yer almakta; Yüzölçümü ise 1436 kilometrekaredir. Burdur – Antalya karayolu üzerinde yer alan ilçe merkezinin Burdur’a uzaklığı 44 km, Antalya’ya olan uzaklığı ise 80 km.’ dir. Ovaya doğru uzanan bir vadinin taban ve iki yakasında kurulan ilçe merkezinin coğrafi yapısı iki bölüme ayrılmaktadır. Burdur-Antalya karayolunun batısında yer alan bölüm ovalık, doğusunda kalan bölüm ise dağlık ve ormanlık bir araziden oluşmaktadır. Doğudaki dağlar Teke Yöresindeki Bey dağlarının bir devamı olarak güney-kuzey doğrultusunda uzanır. İlçenin batı kesimindeki ovalar ise dağların doğrultusuna uyarak güneyden kuzeye doğru sıralanır. İlçenin denizden yüksekliği 850mt. civarında olup ortalama yükseklik 750 mt.’ dir. İlçenin topraklarını doğudan Isparta İlinin Sütçüler İlçesi, Güneyden Antalya İli, Batıdan Burdur Merkez İlçesi ve Kemer İlçesi, Kuzeyden Çeltikçi ve Ağlasun İlçeleri çevrelemektedir. Bitki Örtüsü İlçenin doğusunu kaplayan dar ve geniş karakterli vadilerden oluşan dağlık arazi, Isparta İli sınırındaki Aksu nehrine kadar %40’ lık bir eğimle iner. Burada hava biraz daha ılıktır. Bu bölgede köyler genellikle dağınık ve bölge tamamen ormanlarla kaplıdır. Ormanların % 86 ‘sını Kızıl Çam, % 6’ sını ardıç, % 4’ ünü sedir, % 2’ sini meşe, % 1’ ini Kızılağaç ve %1 ‘ini diğer ağaç türleri teşkil etmektedir. Ayrıca bu bölgede Antep Fıstığı, Zeytin ve İncir ağaçları da yer almaktadır.İlçenin batısında kalan ovalık arazide bölümler dar ve geniş sahalarla birbirine irtibatlı düz ve verimli topraklardır. Bu bölgede tepecikler pınar meşesi denilen çalılıklarla kaplıdır. Kestel, Heybeli, Yüreğil Köyleri ile Ürkütlü Beldesinin kuzeyindeki dağların yüksek kısımları çam, ardıç ve meşe ağaçlarıyla kaplıdır. Akarsuları Onaç Çayı: Çeltikçi İlçesini Bağsaray Beldesi dağlarından doğarak İlçemiz Dağarcık, Alkaya ve Seydiköy arazilerinden geçerek Onaç sel kapanında toplanır.Aksu: Isparta ile Eğirdir İlçesi Aksu Bucağından çıkarak, Isparta çayı ve yine Isparta’nın Çandır köyünden çıkan Göksu ile birleşir. İlçemiz, Çamlık ve Elsazı köylerinin arazilerinden geçerek Karacaören –1 ve Karacaören–11 barajlarından geçtikten sonra Antalya ovasına dökülür.Kestel Çayı: İlçemiz Kestel dağı ve köyünden doğarak kurutulan Kestel Gölü içerisinden geçer, yine aynı arazideki düdenlere dökülür.Kızılsu: İlçemiz Kocaaliler beldesinin kırmızı topraklı dağlık ve ormanlık arazilerinden yağışların bol olduğu zamanlarda akar, İlçemiz Gündoğdu beldesindeki sel kapanında birikir.

Göller Ve Barajlar İlçe sınırları içerisinde sürekli suyu bulunan doğal bir göl yoktur. Yağışların bol olduğu yıllarda Kestel, Heybeli(Ambahan),Yüreğil köylerine ait arazilerde göl oluşmakta ve yaz aylarına doğru bataklık halini almaktadır. D.S.İ. Bölge Müdürlüğünün çalışmaları sonucu buralar kurutularak son yıllarda tarıma elverişli hale getirilmiştir.Aksu nehrinin İlçe sınırlarından geçtiği Karacaören köyünde Karacaören-I , Çopanpınar, Kocayer ve Kargı köylerinde Karacaören-II baraj gölleri oluşmuştur. Bu barajlar taşkından koruma ve elektrik üretme amacıyla kurulmuştur Isparta – Antalya karayolunun geçtiği bu bölge ormanlar ve baraj gölleri ile birlikte eşsiz güzellikler oluşturmaktadır. Dağlar İlçenin doğu ve kuzey bölümleri dağlarla kaplıdır. Doğudaki dağlar Beydağlarının devamıdır. İlçenin kuzey bölümünü kaplayan dağlar tektonik havzayı güney ve güneydoğudan sınırlayan dağlardır. Bunlardan en yüksek olanı 2336 mt. ile Kestel dağındaki Katrancık tepesidir. --81.215.203.230 09:54, 12 Haziran 2009 (UTC)Hüseyin Yalçın AKCA - Istanbul 12.06.2009
İklim

Köyün iklimi, Akdeniz iklimi etki alanı içerisindedir. Bucak ilçesinin iklimi tam bir geçiş iklimidir. İlçede Akdeniz iklimi ile İç Anadolu’nun kara iklimi arasında bir iklim görülmektedir. Yağış bakımından Akdeniz iklimi, sıcaklık koşulları bakımdan İç Anadolu iklimi yaşanır. Melli (Kocaaliler ) bölgesinin bir bölümü ile Aksu vadisinde kalan bölümlerde tamamen Akdeniz iklimi yaşanmaktadır. Karasal iklimin görüldüğü yerlerde kış mevsiminde soğuklarla birlikte kar yağışı görülmekte olup; ancak 2–3 günden fazla kalmamaktadır.Kış aylarında karasal iklim görülen yerlerde ısı –5 dereceye kadar düşer. Yağışlar genellikle kış ayları ve bahar girişinde görülür. Yaz aylarında ise kurak ve sıcak bir iklim görülür, genellikle ısı 40 dereceye kadar yükselir. Ortalama sıcaklık 15 derece dolayındadır. --81.215.203.230 09:55, 12 Haziran 2009 (UTC)Hüseyin Yalçın Akca - 12.06.2009
Nüfus
Yıllara göre köy nüfus verileri
2007
2000 2017
1997 2134
Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Yeraltı zenginlikleri bakımından Kestel köyü ve İncirdere köylerinde mangenez yataklarına sahip olup, ancak işletilmemektedir. Çamlık, Karaseki, Beleören ve Üzümlübel köylerinde zengin traverten mermeri yatakları işletilmektedir.İlçe ova köylerinin arazilerde taban suları mevcuttur. Kuyu ve sondajlarla yeryüzüne çıkarılan sular içme ve sulamada kullanılır. Çok fazla olan yeraltı ve yerüstü suları son zamanlarda tarımın yanında albalık çiftliklerinin kurulup toptan balık satışı ve balık restaurantları piknik alanları gibi yeni iş alanlarının açılmasına yol açmış ve köyün ekonomisine katkıda bulunmuştur. --81.215.203.230 09:56, 12 Haziran 2009 (UTC)Hüseyin Yalçın Akca - 12.06.2009
Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Altyapı bilgileri

Köyde ilköğretim okulu vardır. Köyün hem içme suyu şebekesi hem kanalizasyon şebekesi vardır. Ptt şubesi yoktur ancak ptt acentesi vardır. Sağlık ocağı vardır ancak sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.


kaynak/ yerel net / vikipedi / özgür ansiklopedi


köyünüze ait bilgi ve resimleri bu konu altında paylaşabilirsiniz