Kilisin Ekonomisi Hakkında Bilgi

SeLeN

Yönetici
Editör
#1
Sponsorlu Bağlantılar
Kilis Güneydoğu Anadolu Bölgesinin güney batı bölümünde yer alan bir sınır ilidir. İlde iklimin elverişli olması nedeni ile bağcılık çok iyi bir gelişme göstermektedir. Bölgenin üzüm üretimi il sanayisinin ve ticaret sektörünün de belkemiğini oluşturmaktadır. Kilis ili bitkisel ürünler üretiminde ekilen alan itibari ile ilk sırayı 21.000 hektar ile üzüm almakta, bunu 14.000 hektar ile zeytin, 12.000 hektar ile buğday ve 11.000 hektar ile arpa izlemektedir.

İl tarımında ve ekonomisinde önemli diğer ürün ise zeytindir. 14.000 hektarda ekili 1.400.000 zeytin ağacı bulunmaktadır.

İlde önemli ölçüde bir hayvancılık yapılmamaktadır. İl hayvancılığında temelde aile tüketimini karşılamaya yönelik geleneksel bir yapı sürmektedir. Çiftçi ailelerinin büyük bir çoğunluğu ek gelir elde etmek amacıyla az sayıda büyükbaş ve küçükbaş hayvan beslemekte, tavuk yetiştirmektedir.

Kilis ili GAP kapsamında ve Kalkınmada 1. Derecede Öncelikli iller arasında olup, gerek sanayi yatırımları ve gerekse ekonomik ve ticari hayat bakımından yeterli düzeyde gelişememiştir.

Kilis 06.06.1995 tarihinde il olmuş, kalkınmasını büyük ölçüde tamamlamış komşu iller arasında henüz yeni il olması, bazı avantajları yanında sıkıntıları da beraberinde getirmiştir.

Bu yeni yapılanma içerisindeki avantajların yanındaki sıkıntıların bilinci ile başta ekonomik kalkınmanın temeli eğitim olmak üzere topyekün olarak bir seferberlik içerisine girmiştir.