Kiliste Bulunan Tarihi Eserler

SeLeN

Yönetici
Editör
#1
Sponsorlu Bağlantılar
01 — Hükümet Binası
02 — Atatürk Anıtı
03 — Tekke Camii
04 — Şeyh Mehmed Ensari Türbesi
05 — Toğlu Hamamı
06 — Daltaban Hanı
07 — Fellâh Çeşmesi
08 — Kaffafzade Çeşmesi
09 — Şör Habil Hasene (Şurahbil İbn-i Hasene)
10 — Alacacı (Katran) Camii
11 — Zeytinli Camii
12 — Kurt Ağa (Kurt Paşa) Çeşmesi
13 — Çekmeceli Cami
14 — Nakşibendî Tekkesi
15 — Kürdler Camii
16 — Şıhlar Camii
17 — Uluç Camii (Cami-i Kebir)
18 — Cüneyne Camii
19 — Muallak Camii
20 — Eski Hamam
21 — Körimam Camii
22 — Karakadı Camii
23 — Paşa Hamamı
24 — Mevlevi Türbesi
25 — Semun (Samson Dalila)
26 — Hindioğlu Camii
27 — Efezade Çeşmesi
28 — Özbek Camii
29 — Şeyh Ahmed Camii
30 — Zübeyr Bin Avvam (Zübeyr. ve Talha’nın kabirleri)
31 — Pirlioğlu Camii
32 — Pirlioğlu Kasteli (Çeşmesi)
33 — Nahaslı Çeşmesi
34 — İbşir Paşa Çeşmesi
35 — Koca Hamam
36 — Tabakhane (Şeyh Gökçe) Camii
37 — Salihağa Çeşmesi
38 — Çalık Camii
39 — Hacıömer Çeşmesi
40 — Akcurun Camii
41 — Kesikminire Camii
42 — Veliağa Çeşmesi
43 — Şeyh Camii
44 — Şeyh Kastel Çeşmesi
45 — Muhammed Bahaeddin Bağdadi Şeyh
Muhammed ŞahabeddinTürbesi
46 — Bekirdede (Ziyaretgah)
47 — Hulkdede
48 — Hasanbey Hamamı
49 — Şeyh Muhammed el-Ensari
50 — Şeyh Mansur Bedyihi
51 — Kendini Kilisesi
52 — Havra
53 — Melik Eşref Baybars Çeşmesi
54 — Ferahiye Camii
55 — Şakir Atik Camii
56 — Hacı Yusuf ve Neş’et Topaloğlu Camii
57 — Hacıderviş Camii
58 — Musalla Mezarlığı
59 — Köro Mezarlığı
60 — Garipler Mezarlığı
61 — Yenidünya Mezarlığı