KiLometreLerce Uzakta OLan ßirini Sevmek...

#1

KiLometreLerce Uzakta OLan ßirini Sevmek... konusu hakkında yazılan mesajlar

Sponsorlu Bağlantılar
Onca insan arasından kaLkıp da kiLometreLerce uzakta oLan ßirini sevdiğiniz,


seçtiğiniz için "hayatın ßir ßiLdiği var" diyebiLmektir. TeLevizyonun

kar$ısına geçip oturduğunuzda ßiLe, evdeki en dağınık haLinizde ßiLe onun

yanında oLmayı istemek, onun da aynı $eyLeri dü$ündüğü inancına
güvenebiLmektir. "özLemek" keLimesinin hakkını vere vere yeri geLdiğinde

gözya$Larınız güLümsemenize karı$mı$ uyumak, ve uyurken onu dü$ünmemeyi

diLemektir, çünkü uyku ve o hiç iyi anLa$maz. Sırf sesini duymak için

telefon açmak, saçmasapan ya da iLginizi çekmeyecek $eyLer oLsa ßiLe

anLattıkLarı dinLeyebiLmektir. €n kötü anınızda anne babanızı ßiLe değiL,

onu arayarak, tüm sevdiklerinizi es geçebilmektir. Ve €n önemLisi dahası en

zoru, onun sizi çok sevdiğine inanıp, tüm korkuLarı ßastırarak o uzakta dahi

oLsa ona güvenebiLmektir...