Kırıklar için ilk yardım

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Kırıklar için ilk yardım

Kırıklar için başvurulacak ilk yardım metotları nedir?
a Hastanın sakin kalmasını sağlayın ve kırığın derecesi tayin olmadan kırık olan yeri kıpırdatmayın
b Hastayı bir yere kaldırmadan kırık olan yeri kımıldamaz hale getirin veya ince tahtalarla sarın
c Hastayı daima yatar vaziyette hastaneye kaldırın Hastayı hiçbir zaman oturur vaziyette tutmayın ve kırılan yeri mümkün olduğu derece kıpırdatmayın

Eğer kırığı saracak tahta parçaları bulunmazsa ne yapılmalıdır?
Muvakkat bir destek olarak kullanılabilecek bir tahta parçası, bir sopa veya düz olan sert bir cisim her zaman bulunabilecek şeylerdir Ayrıca, kırılan bir kol vücuda, kırılan bir bacaksa öteki bacağa bağlanabilir

Kırığa yerleştirilecek tahta parçası yumuşatılmak mıdır?
Evet Bir kumaş veya giysi parçası ile kırılan alan arasına yerleştirilmelidir Böylece fazla baskı nedeniyle kırık yerin daha fazla zedelenmesi önlenmiş olur

Kırık kemiğe sarılacak ince tahta, yerine nasıl tutturulmalıdır?
Kırık üzerine yerleştirilecek tahta birkaç mendille veya yırtılarak bandaj yerine kullanılacak gömlek parçaları ile kırık alanının üstünde birkaç yerden bağlanmalıdır

Kırığı tutacak tahta konmadan önce kırılan kol veya bacağa ne yapılmalıdır?
Kırık kol veya bacağı mümkün olduğu kadar düz tutun Bunu hastanın canını yakmamak için elinizden geldiğince yavaş yapın

Kırık bir kolu tahta bandaj içerisine almanın en iyi pozisyonları hangileridir?
Düz bir pozisyon Veya kol vücuda bağlanabilecek, böylece vücut tahta yerine destek görevini yapacaktır

Kınlan bir bacağı tahta destek içine almanın en iyi yolu nedir?
Öteki bacak destek olarak kullanılabilinir Böylece kırık bacak düzletildikten sonra öteki bacağa başlanabilir Bu vakaların çoğunluğunda mükemmel bir destek vazifesi görebilecektir

Açık kırıklar için özel olan ilk yardım metotlarına başvurmak gerekli midir?
aEvet Yara temiz bir bandajla örtülmelidir; bandaj bulunamazsa temiz bir mendil kullanılmalıdır
b Eğer açık kırık ciddi kanamaya neden olmaktaysa, geçici olarak sıkı bir sargı (turnike) kullanılması gerekli olabilecektir
c Kol veya bacak, tahta destek içine alınmalıdır; ancak kırık parçaların yer değiştirmesi için hiçbir teşebbüse girişilmemelidr

Sıkı bir bandaj, zarar vermeden ne kadar süre yerinde bırakılabilir?
Kan akımının geri gelmesini temin bakımından konacak sıkı bandaj, her 20 dakikada bir birkaç dakikalık süre için gevşetilmelidir Bu ara sürelerde kanayan arter üzerinde parmak ile bastırılmalıdır

Kırılan bir kafatası için ne gibi acil ilk yardım gerekmektedir?
a Hastayı sırt üstü yatırmalı ve başı düz ve vücuduyla aynı seviyede olmalıdır
b Hasta sakin tutulmalı ve kıpırdanması engellenmelidir
c Hasta sıcak tutulmalı ve mümkün derecede çabuk hastaneye nakledilmelidir

Kafatası kırılan bir Kişiye alkollü bir içki veya sancı dindirici ilaçlar verilmeli midir?
Hayır Bu, hastanın durumunu vahimleştirebileceği için kesinlikle verilmemelidir

Yüzde meydana gelecek kemik kırıkları, kafatası kırıkları olarak kabul edilerek tedavilerine gidilmeli midir?
Evet Yüzde meydana gelen bir kemik kırılması çok kez kafatasında bir kırıkla birlikte gelmektedir

Kırılan bir çene için en iyi ilk yardım metodu nedir?
a Dişlerin birbirilerine mümkün derece yakınlaşması için ağzı kapatın
b Çeneyi, bir mendille başı çevreleyerek, başın üstünde bağlayın
c Hastayı oturur vaziyette tutun

Kırılmış bir omuz veya köprücük kemiği için en iyi ilk yardım metodu nedir?
Elini göğsüne getirin ve hasta rahat bir pozisyona girince bunu vücut etrafından bir gömlek veya kravatla bağlayın Kol ve el göğüs duvarına yakın kalmalıdır Bu bir destek vazifesi görecek ve kırık alanda hareketi önliyecektir

Kırılan bir kol veya bacağı hastanın en rahat edebileceği şekilde hareketsiz hale getirmek doğru bir metot mudur?
Evet Bu kırılan kol veya bacağı zorla düzeltmeye çalışmaktan daha iyi bir metotdur

Bacaklarından ciddi yaralar almış bir kimsenin bu bacakları üzerinde yürümesine veya ağırlık taşımasına izin verilmeli midir?
Hayır Kırık olmadığına emin olmadıkça bu uzuvların ağır bir yük taşımalarına engel olunmalıdır

Ciddi bir burkulma ile bir kırık birbirinden nasıl ayırdedilebilinir?
Bu ayırımın yapılması her zaman mümkün olmamaktadır Bunun içindir ki bütün ciddi incinmelerin kırüanış gibi ele alınması en doğru yoldur

Çıkıklar için en uygun ilk yardım metodu nedir?
Doktor olmayanlar çıkıkları düzeltmeye kalkışmamalıdırlar Yapılacak iş, çıkığın olduğu yeri kıpırdanamaz hale getirdikten sonra hastayı bir an önce hastaneye götürmektir

Çıkık bir kol veya parmağı çekmek güvenli bir iş midir?
Bu ancak tıbbi müdahalede bulunmak imkansızsa yapılmalıdır

Boyun yaralanmalarına ne gibi ilk yardım metotları tavsiye edilmektedir?
Eğer yaralanma ciddi ise, hasta sırt üstü olarak bir tahta döşeme üzerine yatırılarak hastaneye kaldırılmalıdır Vücudun kıvrılması veya boynun oynatılması tehlikeli olabilir

Boyun bölgesinde bir yaralanma veya zedelenme olmuşsa başın dik kalması ve boynun oynatılmaması önemli midir?
Evet Bel kemiğinde herhangi bir hareketi önlemek için bunlar çok önemlidir Hareketler omurilikteki sinirler üzerinde baskı yaparak felç olmasına yol açabilir

Boynun oynamamasını temin etmek için en iyi metot hangisidir?
Bir kişi hastanın başının iki tarafını avuç içleriyle tutmalı ve böylece başının oynamasını engellemelidir

Sırtta meydana gelmiş olması muhtemel bir kırık için başvurulması gerekli en uygun ilk yardım metotları nedir?
Sırtlarından yara alanlar veya sırtları zedelenenler yüz üstü hastaneye kaldırılmalıdırlar Hasta ya bir tahta döşeme üzerine, bu temin edilemezse bir battaniye içerisine yatırılarak derhal hastaneye kaldırılmalıdır

Ciddi bir kırık halinde hastanın doktor gelinceye kadar kaza yerinde tutulması mı daha güvenli bir tedbirdir, yoksa derhal hastaneye kaldırılması mı?
Eğer mümkünse doktor gelinceye kadar hastayı yerinde tutmak eh iyi yoldur Çünkü yetersiz taşıma nedenlerinden çok ciddi kompli-kasyonlar meydana gelebilir Bütün kırıklar hastanın birkaç dakika içerisinde hastaneye kaldırılmasını gerektirecek ölçüde ciddi olmamaktadır