Kırsallardan Kentlere Göçün Nedenleri ve Sonuçları nedir

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Kırsal Yerleşmelerden Kentlere Göçün Nedenleri ve Sonuçları nelerdir
Kırsal Yerleşmelerden Kentlere Göçün Nedenleri ve Sonuçları hakkında bilgi


Kırsal Yerleşmelerden Kentlere Göçün Nedenleri ve Sonuçlarıİnsanların yaşadıkları yeri değiştirmelerine göç denir Eğer değiştirilen yer ülke içinde olursa buna iç göç denir Ülkemizdeki iç göçler, köy ve kasaba gibi küçük yerleşim merkezlerinden iş bulma imkânlarının daha kolay olduğu büyük kentlere doğru göç ederler


Cumhuriyetin ilk yıllarında nüfusumuzun üçte ikisi köylerde yaşamaktaydı
Göçler sayesinde günümüzde nüfusumuzun yarıdan fazlası kentlerde yaşamaktadır


Ülkemizde göçlerin büyük kısmı yerleşmek için yapılır Bu tür göçlere sürekli göçler denir Bir de mevsimlik göçler vardır Bu tip göçler genellikle yaz mevsiminde tarım ürünlerinin hasadında çalışmak için yapılmaktadır Özellikle Çukurova’ya pamuk, Doğu Karadeniz kıyılarına da çay ve fındık tarımı için mevsimlik işçi göçleri meydana gelmektedir


Ayrıca yazın turizm faaliyetlerinden dolayı Akdeniz ve Ege bölgelerinin kıyılarındaki turistik mekanlara yapılan göçleri de bu tür göçler arasında gösterebiliriz


Ülkemizde göçler özellikle Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden diğer bölgelere doğru olmaktadır


En fazla göç veren iller; Artvin, Trabzon, Rize, Bayburt, Gümüşhane, Sinop, Kastamonu, Kars, Tunceli, Hakkâri, Muş, Bingöl, Siirt, Sivas, Ağrı ve Kırklareli’dir En fazla göç alan iller ise İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Mersin, Antalya, İzmit ve Bursa’dır


Ülkemizdeki kırsal ve kentsel nüfusun değişimi


Kırsal bölgelerden kentlere doğru meydana gelen göçlerin nedenlerini söyle sıralayabiliriz;


a Kırsal Kesimdeki İtici Etkenler
Kırsal bölgelerde hızlı nüfus artışından dolayı tarım alanlarının küçük parçalara ayrılması
Kırsal kesimlerdeki eğitim ve sağlık hizmetlerinin yeterince gelişmemiş olması
Tarım alanlarında makine kullanımının artması ile birçok insanın işsiz kalması
Genellikle kırsal kesimdeki ekonomik yetersizlikler insanların göç etmesine neden olur

b Kentlerdeki Çekici Etkenler
Kentlerde gelişmiş olan sanayi ve ticaret sayesinde iş imkânlarının daha fazla olması


Kentlerdeki eğitim ve sağlık hizmetlerinin oldukça gelişmiş olması
Bu nedenlerden dolayı ülkemizde kırsal bölgelerden büyük kentlere hızlı bir göç meydana gelmektedir Ülkemizdeki kentleşme hızı sanayileşme hızını geçmiştir


Bu yüzden kentlerde birçok sorunlar ortaya çıkmıştır Büyük kentlerde çok hızlı artan nüfustan dolayı meydana gelen sorunları şöyle sıralayabiliriz;


Çevre ve hava kirliliğinin ortaya çıkması

Gecekondulaşmanın artması
Yol, su, elektrik ve kanalizasyon gibi alt yapı yetersizliklerinin ortaya çıkması
İnsanların oturabileceği konutların yetersiz kalması
Göç edenlerin kentlerdeki sosyal çevreye uyum sağlayamamaları


Alıntı