Kitle İletişim Teknolojileri Nelerdir

SeLeN

Yönetici
Editör
#1
Sponsorlu Bağlantılar
kitle iletişim hakkında - iletişim teknolojileri nelerdir


Kitle iletişim teknolojilerinin çalışmasında kitlelere yönelik bir merkezden iletilerin aktarılması esastır. Bu açıdan bakıldığında kitle iletişim teknolojilerinin hedef kitlesinin bazı özellikleri vardır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

Kitle iletişim teknolojilerinin iletileri genelde bireyleri içinde bulunduğu ortamda yakalar.
Kitle iletişim teknolojilerinin hedef kitlesi durumunda olan kişilerin aktif olarak katılması çok sınırlıdır. Dolaysıyla genellikle hedef kitle edilgen bir roldedir.
Kitle iletişim teknolojilerinden yaralanmada yayın alanı içinde olma ve yayınları izleme olanağını sunacak teknoloji ye sahip olma dışında herhangi özel bir çaba gerekmez.
Kitle iletişim teknolojilerinin hedef kitlesi en kısa sürede iletileri alma olanağına sahiptir.
Kitle iletişim teknolojilerinin hedef kitlesi, iletişim teknolojisi yayınları yoluyla dünyanın en uzak köşelerinden haber alma olanağına sahiptir.

Kitle İletişim Teknolojilerinin İşlevleri
Kitle iletişim teknolojilerinin pek çok işlevleri vardır. Bunlar sekiz ana başlık altında toplanabilir:

1. Haber ve bilgi sağlama
Kitle iletişim teknolojileri,haber ve bilginin en kısa sürede çok geniş kitlelere iletilmesinde etkilidir.Bu işlev sayesinde ulusal ve uluslararası koşulların anlaşılması, koşullara karşı bilinçli olarak tepkide bulunulması sağlanır.

2. Toplumsallaştırma
Bireylerin, toplumları hakkında genel bilgi ve değerleri edinebilmeleri ve toplumsal yaşamın bir parçası haline gelmelerine katkı sağlamak kitle iletişim teknolojilerinin bir işlevidir.

3. Güdüleme
Toplumların kendilerine belirledikleri amaçları açıklayarak, özendirerek, bireyin topluluk yaşamına olduğu gibi, bu amaçlar için sarf edilen çabalara da katılmasını sağlama işlevidir.

4. Tartışma ortamı hazırlama
Kitle iletişim teknolojileri, bireylere toplumun değerlerini aktarma ve onları toplumsal amaçlar yönünde harekete geçirmenin yanında, hazırlayabilecekleri bir tartışma ortamı ile bu toplumsal değer ve amaçlara açıklık kazandırabilirler, gelişmelerine katkıda bulunurlar.

5. Eğitim
Toplum üyelerinin bilgi düzeylerini, yetenek ve becerilerini daha üst düzeye çıkarma işlevidir.

6. Kültürün gelişmesine katkı
Kültürün tanıtımı, geliştirilmesi ve kültür mirasının korunması işlevidir.

7. Eğlendirme
Toplumsal yaşamın baskıcı temposunda bunalan bireylere, hoşça zaman geçirme, onları dinlendirme olanakları sağlama işlevidir.

8. Bütünleştirme
Yukarıda belirtilen işlevler sayesinde, toplumdaki bireyler ve gruplar arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkı sağlama işlevidir.

Kitle İletişim Teknolojilerinden Eğitimde Yararlanma Nedenleri
Özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kitle eğitimine olan talebin artmasına karşın yeterli okul yapılamaması, yeterli nitelikli insan gücü faktörünün eksikliği; dersliklerde gereğinden çok öğrencinin yığılmasına ve eğitimin niteliğinin düşmesine neden olmuştur. Doğal olarak öğrenci sayısındaki artışlarda eğitime yapılan yatırımların artmasına neden olmuş ve harcamaların yükselmesi sonucunu doğurmuştur.
Bu sorunlara çözüm arandığında daha çok okul açma, daha çok öğretmen yetiştirme, öğretim süresini uzatma gibi geleneksel yaklaşımların yeterince çözüm olmaması yöneticilerin ve eğitimcilerin dikkatlerini yeni yönelimlere kaydırmıştır. Bunun sonucunda kendi kendine öğrenme-öğretme sistemlerine geçilmesi amacıyla, kitle iletişim teknolojilerinin eğitime entegrasyonu gündeme gelmiştir.