Kız Velîsinin Tasvibini Almak Şartiyle Denk Olmayan Biriyle Evlenirse

Dine

Özel Üye
#1

Kız Velîsinin Tasvibini Almak Şartiyle Denk Olmayan Biriyle Evlenirse konusu hakkında yazılan mesajlar

Sponsorlu Bağlantılar
Kız kendini denk olmayan bir adama tezvic eder ve «Velimin tasvibini almadan seni kendime yaklaştırmam »derse, bu kıyasa uymamakla beraber caizdir. Velisine müracaat ettiğinde, tasvip ederse, yapılan nikâh akdi sahihtir. Tasvip etmezse, kız bunu feshedebilir. Ama Meşayihten bir çoğu, bunun, hilâfına fetva vermiştir. Fâkih Ebu Leys ise birinci görüşü uygun bulmuş ve ona göre fetva vermiştir.(Fetâvâ-yi Hindiyye : 1/293)