Kızgınım Sana

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Günahına beni ortak ederken
Rahatsız olmadın, kızgınım sana
Elini elimden alıp giderken
Sevdamı bilmedin, kızgınım sana

Bir kibrit çaktın ki gönül çırama
Cehennem korları düştü bağrıma
Tuzlar bastın delik deşik yarama
Bir merhem salmadın, kızgınız sana

Sevginle sararıp solduğum günde
Resmine bakarak daldığım günde
Teselliye muhtaç olduğum günde
Yanımda kalmadın, kızgınım sana

Gözüm yaşı karışırken ummana
Çıkıp da gelmedin bir gün yanıma
Herkesi aldın da sıcak koynuna
Bir beni almadın, kızgınım sana