Kooperatifçilik Meslek Elemanı Meslek Tanıtımı

Dine

Özel Üye
#1
Sponsorlu Bağlantılar
Kooperatifçilik Meslek Elemanı Meslek Tanıtımı

TANIM
Kooperatiflerin kurulması ve yönetimi alanında çalışan kişidir
GÖREVLER Kooperatifçilik meslek elemanı çeşitli amaçlarla (konut sahibi olma, verimli ürün elde etme, ürünleri karlı bir biçimde satma vb), güç ve kaynaklarını birleştirerek “Kooperatif” adı verilen bir tür ortaklık kurmak isteyenlere yasal, parasal ve ticari konularda danışmanlık yapar,
Çalıştığı kooperatifin gerek halkla gerekse kamu ve özel kuruluşlarla ilişkilerinin kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak yürütülmesini sağlar, Kooperatife parasal kaynak sağlar,
Kooperatifin parasının en ekonomik biçimde harcanmasını ve elde edilen kazancın üyelere pay olarak dağıtılmasını sağlar, Üyelere, yapılan çalışmalar, harcamalar ve sonuçta elde edilen yararlar hakkında bilgi verir

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

Kanun, tüzük ve yönetmelikler, Çağdaş iletişim araçları (bilgisayar, telex), Büro malzemeleri

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Kooperatifçilik meslek elemanı olmak isteyenlerin; sayısal yeteneği yüksek, sayılarla işlem yapmaktan, yönergeleri uygulamaktan, başkalarını yönlendirmekten, işbirliği halinde çalışmaktan hoşlanan, sabırlı ve dinamik kimseler olmaları gerekir Sorumluluk sahibi ve yaratıcı olmak meslekte başarıyı artırır
ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI Kooperatifçilik meslek elemanı çalışmalarını büro ortamında, plan ve hesap yaparak yürütür Birinci derecede verilerle ilgilenmekle birlikte, zaman zaman insanlarla da etkileşim halindedir ve açıklama yapma, ikna etme gibi görecleri yerine getirir

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Günümüz koşullarında insanların bazı ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarını tek başlarına karşılamaları güçleşmektedir Özellikle konut sorununa bir kişi veya ailenin kendi başına bir çözüm bulması olanaksız denecek düzeye gelmiştir Bu nedenle de son yıllarda özellikle yapı kooperatiflerinin sayısı sürekli artmaktadır Bu, Tarım, Tüketim, Köy Kalkınma, Esnaf, Kefalet Kooperatifleri için de geçerlidir Bir sorunu tek başına çözmeye çalışmak yerine, dayanışma ve işbirliği içinde çözmek hem daha kolay hem daha ekonomik olmaktadır Bu nedenle kooperatifçilik alanında yetişmiş, bilgili, dürüst, çalışkan elemanlara da ihtiyaç artmaktadır Bu alanda yetişmiş, girişimci bir kişinin iş bulma konusunda fazla sorunu olmayacağı düşünülmektedir

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Meslek eğitimi üniversitelere bağlı meslek yüksekokulların “Kooperatifçilik” bölümünde verilmektedir
MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARIMeslek liselerinin A-Grubu (Ticaret Lisesi Fen), Bankacılık, Bilgisayarlı Muhasebe, Borsa Hizmetleri, Deniz ve Liman İşletme, Dış Ticaret, Emlak Komisyonculuğu, Genel Hizmetler (Demiryolu), İşletme, İşletmecilik (Demiryolu), Muhasebe, Kooperatifçilik, Sigortacılık, Tesis İşletmeciliği, Ticaret ve Ticaret Liselerinin Kol Ayrımı Olmadığı Dönemlerde Bitirenler, “Kooperatifçilik” ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdirBunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli “Eşit Ağırlıklı (EA-1)” puanı almaları gerekir

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Eğitim süresi meslek yüksekokullarında 2 yıldır Meslek yüksekokulu kooperatifçilik programının;
1 yılında: Temel Hukuk, İşletme Bilimine Giriş, Makro İktisat, Muhasebe, Kooperatifçilik Bilgisi, Pazarlama, İşletme Hukuku, İşletme Yönetimi, Mikro İktisat, Kooperatif İşletmeciliği, Kamu Yönetimi,
2 yılında: Kooperatifler Hukuku, Vergi Hukuku, Kooperatif İşletmeciliği, Maliyet Muhasebesi, Mesleki Çalışma ve Seminer, Büro Makineleri, Vergi İşlemleri ve Muhasebesi, Bilgisayar Kullanımı, Kooperatif Muhasebesi, Büro Uygulamaları gibi dersler,
Ayrıca, 1 ve 2 sınıflarda, Yabancı Dil, Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi gibi kültür dersleri ve seçmeli olarak Beden Eğitimi,Müzik,Resim derslerinden birisi okutulmaktadır
Kooperatifçilik programında eğitim kuramsal ve uygulamalı olarak verilmektedir 1 ve 2 sınıf sonunda 40’ ar işgünü olmak üzere toplam 80 işgünü, çeşitli kooperatiflerde meslek stajı yapılmaktadır