Koruma Röleleri Ayarı

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Koruma Röleleri Ayarı

Sistemlerde en önemli hususlardan biri sistemin kusursuz olarak çalışması ve
oluşabilecek tehlikelerden zarar görmemesinin sağlanmasıdır. Bu amaçla sistemde koruma röleleri kullanılır. Bir teknik eleman olarak bu röleleri çok iyi tanımalı, röleler hakkında bilgi ve beceri sahibi olmalısınız.
Elektrik sistemlerinde birçok sakıncalı durum (kısa devre, faz kesilmesi, motorların
herhangi bir nedenle sargılarının yanması, şebeke geriliminin yükselmesi veya düşmesi vb.) oluşabilir. Bu sakıncalı durumlar sistemdeki araçlara veya çevreye zarar verebilir. Böyle durumların oluşmasına engel olmak için veya oluştuğunda sistemi korumak için koruma röleleri kullanılır. Böylece küçük maliyetler ile büyük zararların önüne geçilebilir. Aksi halde bir motorun yanması veya tesisatta yangın çıkması gibi durumların telafisi daha zor olabilir.

Düşük ve Yüksek Gerilimin Alıcıya Etkisi

Şebeke geriliminin herhangi bir nedenle yükselmesi veya düşmesi alıcıların aşırı akım çekmesine sebep olabilir. Şebekelerde oluşabilecek gerilim düzensizliklerine karşı alıcıların korunması gerekir. Gerilim değişmelerine karşı termik rölemiz ve termistör gibi devre koruma elemanları da görev yapabilir. Ancak korumanın daha kısa sürede yapılabilmesi ve arızanın ihbarı açısından gerilim koruma röleleri kullanılarak alıcılar güvence altına alınmalıdır.Yukarıdaki şekilde cihaz üzerindeki ayar düğmesinden gerilim üst sınırını (380 V-450
V arasında) istediğiniz bir değere ayarlayabilirsiniz. Herhangi bir nedenle şebeke gerilimi bu sınırı aştığında röle kontakları konum değiştirerek devre enerjisini keser. Gerilim seviyesi normale döndüğünde röle eski konumuna geri döner.Yukarıdaki röle ani açmalı bir düşük gerilim rölesidir. Düşük gerilimden zarar
görebilecek tüm tüketici ve motor devrelerinde kullanılabilir. Cihaz üzerindeki ayar
düğmesinden gerilim alt sınırını istediğiniz bir değere ayarlayabilirsiniz. Herhangi bir
nedenle şebeke gerilimi bu sınıra düştüğünde röle kontakları konum değiştirerek devre enerjisini keser. Gerilim seviyesi normale döndüğünde röle resetlenerek eski konumuna geri döner.