Koruma Topraklaması Yapma

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Koruma Topraklaması Yapma
Canlıları tehlikeli temas ve adım gerilimlerine karşı korumak amacı ile tesislerin
işletme akım devresine ait olmayan, fakat yalıtım hatası veya ark tesiri ile gerilim altına girebilen ve canlıların temas edebileceği iletken kısımlarını toprağa bağlamak için yapılan topraklama tesislerine "koruma topraklaması" denir.
Elektrik tesislerinin, makinelerin ve cihazların işletme akım devresi ile ilgili olamayan madeni gövdeleri ve muhafazaları, daima tesisi kullanan kişiler tarafından temas edilebilir.
Bunun gibi iletken kısımları, gerilim altında bulunan tesis kısımlarının altında
bulunduklarından, yalıtım hatası ile veya ark ve kaçak akımları tarafından potansiyel altına girebilir. Bu durumda hatalı tesise temas eden veya tesisin civarında bulunan çalışanın hayatı tehlikeye girer.
Söz konusu tesise ait iletken kısımlar topraklanacak olursa, tesisin durumuna göre devre kesilir. Tehlikeli olan bu akımlar başka yollardan toprağa iletilir veya hata gerilimleri tehlike sınırının altında tutularak tehlikeli durum önlenir.

Koruma topraklaması, temasa karşı koruma olmayıp daha çok tehlikeli temas ve adım gerilimlerine karşı korumadır. Koruma topraklaması sadece canlıların hayatını korumak içingerçekleştirilir. Buna karşılık tesislerin ve işletme araçlarının korunması için işletme topraklaması vardır.
Yönetmeliklere göre alçak gerilim tesislerinde, toprağa karşı gerilimin 65 volttan
büyük olduğu tesislerde temas gerilimine karşı koruma önlemlerinin alınması ve her bir faz hattının toprağa karşı 250 volttan daha yüksek gerilimde olması şart koşulmuştur.

Koruma topraklaması direncinin tayin edilmesinde, hata akımının tesiriyle bunun
üzerinde 65 volttan daha büyük bir gerilim düşümü sürekli olarak meydana gelmez. Hata yeri sigortalarla, otomatik anahtarlarla yeteri kadar kısa bir zaman içinde otomatik olarak kesip ayrılır. Böylece 65 volttan daha büyük bir gerilim meydana gelmez ya da sürekli olarak kalmaz.
Yıldız noktası topraklanmış bir transformatör tarafından beslenmiş bir alçak gerilim şebekesine bağlı bir motor ve R fazından toprak kısa devresi olması halinde kısa devre akımının yolu gösterilmiştir. Ayrıca aşırı akımı kesen cihazların kesme akımlarının nominal oranını veren "k" katsayıları verilmiştir