KPSS Güncel Konular

#1
Sponsorlu Bağlantılar
En Fazla İç Borcu Olan Ülkeler

Bazı ülkelerin dış borçlarının yanı sıra merkezi hükümetlerinin iç borçları küçümsenmeyecek bir düzeyde seyrediyor.

Japonya`nın iç borçlarının gayri safi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı yüzde 131,59, Yunanistan`ın ise yüzde 102,17 düzeyinde.

Bunu yüzde 86,02 ile Belçika, yüzde 63,3 ile Portekiz, yüzde 60,3 ile de İtalya izliyor.

İsrail merkezi hükümetinin iç borcu ise milli gelirin yüzde 59,63`ü, Avusturya`nın yüzde 56,99`ı Hindistan`ın yüzde 56,1`ini, Ürdün`ün de 49,17`sini buluyor.

Hollanda`da bu oran yüzde 46,49, Singapur`da da yüzde 40,34 düzeyinde.

TÜRKİYE`NİN İÇ BORÇ DURUMU

Türkiye`nin iç borcunun milli gelire oranı da yüzde 29,81. Bununla Türkiye 51 ülkenin bulunduğu sıralamada en borçlu ülkeler sıralamasında 22. sırada yer alıyor.

Türkiye`yi ise Tayvan, Macaristan, İsviçre, Kanada gibi ülkeler izliyor.

Amerika`nın iç borcunun milli gelire oranı yüzde 21,49 iken, İrlanda`da bu oran yüzde 20,11, İspanya`da da 16,68.

İÇ BORÇ BAKIMINDAN ŞANSLI ÜLKELER

Öte yandan iç borç bakımından şanslı ülkeler arasında ilk sırada iç borcunun milli gelire oranı yüzde 0,09 olan Estonya bulunuyor. Bunu yüzde 0,47 ile Hong Kong, yüzde 2 ile dünyanın en zengin ülkesi Lüksemburg takip ediyor.

İç borcun milli gelire oranı Ukrayna`da yüzde 2,65, Tayland`da yüzde 3,23, Rusya`da 3,72, Çin`de de yüzde 4,21 düzeyinde.

Bazı ülkelerde merkezi hükümet iç borçlarının GSYH`ye oranları şöyle:

İç Borç - GSYH Oranı - Ülkeler (Yüzde)

------- ----------

Japonya 131,59

Yunanistan 102,17

Belçika 86,02

Portekiz 63,32

İtalya 60,32

İsrail 59,63

Avusturya 56,99

Hindistan 56,10

Ürdün 49,17

Hollanda 46,49

Singapur 40,34

Malezya 38,52

Almanya 34,08

Filipinler 33,09

Polonya 32,71

Finlandiya 31,38

Brezilya 31,08

Güney Kore 30,92

Kolombiya 30,77

Endonezya 30,43

İsveç 30,29

Türkiye 29,81

Tayvan 29,64

Macaristan 28,69

İsviçre 28,26

Kanada 24,99

Slovenya 24,94

Fransa 24,65

Danimarka 23,71

Güney Afrika 23,52

Hırvatistan 22,98

Çek Cumhuriyeti 21,63

ABD 21,49

İrlanda 20,11

Meksika 17,26

Slovakya 16,70

İspanya 16,68

Norveç 11,59

Peru 10,81

Yeni Zelanda 10,31

Venezüella 9,15

Bulgaristan 5,66

Litvanya 4,87

Çin 4,21

Rusya 3,72

Tayland 3,23

Ukrayna 2,65

Şile 2,12

Lüksemburg 2,00

Hong Kong 0,47

Estonya 0,09


alıntı
 

#2
En Fazla Dış Borcu Olan Ülkeler


Dünya genelinde toplam dış borç tutarı 51 trilyon 780 milyar dolar. Bunun 22,7 trilyon doları ABD ve İngiltere`ye ait. İki ülke dünya toplam borç stokunun yüzde 43,84`üne sahipler. Bu ülkelere Almanya ve Fransa`yı da eklediğimizde 4 ülkenin toplam dış borç toplamı 31 trilyon 585 milyar dolara, dünya borç toplamındaki oranları da yüzde 61`e ulaşıyor.

Tabii toplam dış borcun milli gelire oranı da önemli. Her ne kadar ABD, toplam dış borç miktarında ilk sırayı alsa da GSYH`ya oranına bakıldığında ABD`nin durumu İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İsviçre, Belçika, Avusturya, İsveç, Hong Kong, Danimarka, Norveç, Portekiz ve Finlandiya`dan daha iyi durumda. Gelişmiş ülkeler içinde borcun milli gelire oranı bakımından en kötü durumda olanı İrlanda. İrlanda, milli gelirinin 6,5 katı (yüzde 646) kadar bir borcu bulunurken Türkiye`de bu oranı yüzde 30,9 düzeyinde. Dış borçta en kötü durumdaki İrlanda`yı, İngiltere, İsviçre, Hong Kong, Hollanda, Belçika izliyor. En iyi durumdaki ülkeler ise İran, Çin, Suudi Arabistan, Hindistan, Venezüella, Brezilya, Meksika, Kolombiya ve Rusya.

En fazla toplam dış borcu olan 50 ülke ve İran`ın 2008 Ekim ayı itibarıyla toplam dış borçları, 2008 yılı tahmini GSYH`leri ve dış borçlarının GSMY`ye oranları şöyle:

2008 EKİM 2008 Dış Borcun Toplam Tahmini GSYH`ye Dış Borç GSYH Oranı

Ülkeler (Milyon Dolar) (Milyar Dolar) (Yüzde)

------- -------------- -------------- -----------

1- ABD 12.250,0 14.334,0 85,5

2- İngiltere 10.450,0 2.787,4 374,9

3- Almanya 4.489,0 3.818,5 117,6

4- Fransa 4.396,0 2.978,1 147,6

5- Hollanda 2.277,0 909,5 250,4

6- İrlanda 1.841,0 285,0 646,0

7- Japonya 1.492,0 4.844,4 30,8

8- İsviçre 1.340,0 492,6 272,0

9- Belçika 1.313,0 530,6 247,5

10-İspanya 1.084,0 1.683,2 64,4

11-İtalya 996,3 2.399,3 41,5

12-Avustralya 826,4 1.069,3 77,3

13-Kanada 758,6 1.564,1 48,5

14-Avusturya 752,5 432,4 174,0

15-İsveç 598,2 512,9 114,6

16-Hong Kong 588,0 223,8 262,7

17-Danimarka 492,6 369,6 133,3

18-Norveç 469,1 481,1 97,5

19-Portekiz 461,2 255,5 180,5

20-Çin 363,0 4.222,4 8,6

21-Rusya 356,5 1.778,7 20,0

22-Finlandiya 271,2 287,6 94,3

23-Türkiye 247,1 798,9 30,9

24-Brezilya 229,4 1.664,7 13,8

25-Güney Kore 220,1 953,5 23,1

26-Meksika 179,8 1.142,6 15,7

27-Polonya 169,8 567,4 29,9

28-Hindistan 149,2 1.237,4 12,1

29-Endonezya 140,0 496,8 28,2

30-Arjantin 135,8 338,7 40,1

31-Macaristan 125,9 164,3 76,6

32-Irak 100,9 ... ...

33-Tayvan 97,9 424,1 23,1

34-Kazakistan 96,4 141,2 68,3

35-İsrail 90,0 188,7 47,7

36-Yunanistan 86,7 373,5 23,2

37-Çek Cumhuriyeti 74,7 217,2 34,4

38-Romanya 74,5 213,9 34,8

39-Ukrayna 69,0 198,0 34,8

40-Filipinler 61,8 172,3 35,9

41-Birleşik Arap Emirlikleri 61,7 270,0 22,9

42-Tayland 59,5 272,1 21,9

43-Suudi Arabistan 58,6 528,3 11,1

44-Şili 57,6 181,5 31,7

45-Malezya 53,1 214,7 24,7

46-Yeni Zelanda 51,4 135,7 37,9

47-Hırvatistan 46,3 63,9 72,5

48-Venezüella 43,3 331,8 13,1

49-Kolombiya 41,4 249,8 16,6

50-Slovenya 40,4 57,0 70,9

....

74-İran 20,7 382,3 5,4

Dünya 51.780,0 62.054,1 83,4

alıntı
 

#3
Anayasada düzenlenen ve kamu tüzel kişiliği olan kuruluşlar


Devlet Tüzel Kişiliği
İl Özel İdaresi
Belediye İdaresi
Köy İdaresi
Üniversiteler
TRT
Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları

Kamu tüzel kişiliği kanunla kurulan kurumlar

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü
Savunma Sanayi Müsteşarlığı
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
TODAİE
TSE
TÜBA
TÜBİTAK
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
Üst Kurullar
YÖK
Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Ziraat Bankası


alıntı
 
#4
Türkiye'de üst kurullar


Rekabet Kurumu
Radyo ve Televizyon Üst Kurumu (RTÜK)
Sermaye Piyasası Kanunu (SPK)
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)
Telekomünikasyon Kurumu
Kamu İhale Kurumu (KİK)
Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu


alıntı
 
#5
Başbakanlığa bağlı kuruluşlar


Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE)
Devlet Planlama Teşkilatı (DPT)
Hazine Müsteşarlığı
Dış Ticaret Müsteşarlığı
Devlet Personel Başkanlığı (DPB)
T.C. Merkez Bankası (MB)
Darphane
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)
Yüksek Denetleme Kurulu
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT)
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)
Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA)
Türk Standartları Enstitüsü (TSE)
Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE)
Toplu Konut Idaresi Başkanlığı (TOKI )
Özelleştirme Idaresi Başkanlığı (ÖİB)
GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Gümrük Müsteşarlığı
Anadolu Ajansı (AA)
Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü
Türk EximBank
T.C. Ziraat Bankası
Türkiye Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğü
Türkiye Halk Bankası Genel Müdürlüğü
Tekel Genel Müdürlüğü
Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (TIKA)
Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü (KSSGM)
Aile Araştırma Kurumu
Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT)
Milli Piyango İdaresi (MP)
Türk Tarih Kurumu (TTK)
Atatürk Yüksek Dil ve Türk Tarih Kurumu
Türk Dil Kurumu (TDK)
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK)
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu
Diyanet Işleri Başkanlığı
Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü
Bağkur Genel Müdürlüğü
Ataturk Arastirma Merkezi Baskanligi
Devlet Malzeme Ofisi (DMO)
Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu
Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü
Özürlüler İdaresi Başkanlığı
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu


alıntı
 
#6
Uluslar Arası Kuruluşlar


AVRUPA BİRLİĞİ


Brüksel’de 18 Nisan 1951 yılında 6 Avrupa ülkesi (Belçika, Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda, Lüksemburg) Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’nu kurmuştur. İlk somut adım.

1957’de Roma’da imzalanan anlaşma ile Avrupa Ekonomik Topluluğu (AB) kurulmuştur. 1958 yürürlüğe irmiştir.

1973’te İngiltere, İrlanda, Danimarka

1981’de Yunanistan

1986’da İspanya, Portekiz

1995’te Avusturya, İsveç, Finlandiya

2004’te Polonya, Macaristan, Litvanya, Letonya, Estonya, Slovakya, Çek Cumhuriyeti, Slovenya, Malta, Kıbrıs Rum Kesimi üye olmuştur.


Avrupa Birliği Organları

Avrupa Zirvesi
Avrupa Parlamentosu (Birliğin tek demokratik organı)
Avrupa Komisyonu
Bakanlar Konseyi
Adalet Divanı
Avrupa Birliğinin Finansman Kuruluşları

Avrupa Yatırım Bankası

Ab Bütçesi

Avrupa Parasal İşbirliği Fonu

Avrupa Garanti ve Yönlendirme Fonu

Avrupa Sosyal fonu

Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu

Avrupa Kalkınma Fonu

1 Ocak 1993’te tek pazara geçmiştir.

1999’da Avrupa Birliği’nde Tek Para (Euro) uygulamasına geçildi. Fiili olarak dolaşıma 2002 yılında girdi.


TÜRKİYE-AB İLİŞKİLLERİ

1959 Türkiye, AET’ye ortaklık için başvurdu.

1963 Türkiye ile AET’yi Gümrük Birliğine götürecek ve tam üyeliği sağlayacak olan Ortaklık Anlaşması (Ankara Anlaşması) imzalandı.

1964 Türkiye-AET Ankara Anlaşması yürürlüğe girdi.

1982 Avrupa Topluluğu, Türkiye ile ilişkilerini dondurma kararı almıştır.

1987 Türkiye, AT’ye, tam üye olmak üzere müracaat etti.

1996 Türkiye ile AB arasında Gümrük Birliği oluşturuldu.

1999 Türkiye'ye adaylık statüsü tanındı.

2001 AB Bakanlar Konseyi Türkiye için Katılım Ortaklığı Belgesini kabul etti.

2004 Türkiye ile üyelik müzakerelerinin 3 Ekim 2005 tarihinde başlatılması kararlaştırıldı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

BM, uluslararası barış ve güvenliği korumak, ülkeler arası işbirliğini sağlamak amacıyla 51 ülke tarafından 24 Kasım 1945 yılında kurulmuştur. Merkezi New York’tadır. Şu an 191 üyesi bulunmaktadır.

Birleşmiş Milletlerin Amaçları:

1. Uluslararası barış ve güvenliği sürdürmek.

2. Ülkeler arasında iyi ilişkileri pekiştirmek.

3. Uluslararası ekonomik, sosyal, kültürel işbirliğini sağlamak.

4. İnsanlık sorunlarının çözümünde, temel hak ve özgürlüklerin geliştirilmesinde birlikte çalışmalar yapmak

Birleşmiş Milletlerin temel organları

Genel Kurul:

Üye devletlerden oluşur. Her üyenin bir oy hakkı vardır.

Güvenlik Konseyi:

Siyasal alanda bir yürütme organıdır. Güvenlik Konseyi’nin 15 üyesi vardır. Bunlardan beşi (ABD, Çin, Fransa, İngiltere ve Rusya) daimi üyedir. Diğer 10 üye ülke Genel Kurul tarafından iki yıllık dönem için seçilir.

Ekonomik ve Sosyal Konsey:

Genel kurulca seçilen 27 üyeden oluşur. Birleşmiş Milletler'in ekonomik ve sosyal çalışmalarını yürütür.

Uluslararası Adalet Divanı: Birleşmiş Milletler'in yargı organıdır. Ülkeler, istedikleri davayı Adalet Divanı'na götürürler. Divan 15 yargıçtan oluşur. Merkezi Lahey'dir.

Genel Sekreterlik:

Ortaya konan program ve politikaları uygular. Uluslararası barış ve güvenliği bozucu olaylar konusunda raporlar hazırlayıp Güvenlik Konseyi'ne sunar.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLERE BAĞLI UZMANLIK KURULUŞLAR

UNESCO: Birleşmiş Milletler Eğitim,Bilim ve Kültür Örgütü

FAO: Gıda ve Tarım Örgütü

UNICEF: Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu

IMF: Uluslar arası Para Fonu

ILO: Uluslar arası Çalışma Örgütü

WHO: Dünya Sağlık Teşkilatı

IMF (Uluslar arası Para Fonu)

1945 yılında kurulmuştur. Merkezi Washington’dur.
IMF’nin en yetkili organı Guvernörler Kuruludur.
IMF’nin para birimi SDR
Türkiye IMF’ye 1947 yılında üye olmuştur.
DÜNYA BANKASI

1945 yılında kurulmuştur. Türkiye 1947 yılında üye olmuştur.

Temel amacı; gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere mali imkanları yönlendirerek, gelişmekte olan ülkelerin yaşam standartlarının yükseltilmesini sağlamak.

NATO (Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü)
4 Nisan 1949’da Washington’da 12 devletin imzalamış oldukları ittifak anlaşmasıdır.

-Kurucuları: Hollanda, Belçika, Portekiz, ABD, Fransa, İngiltere, İzlanda, İtalya, Lüksembourg, Norveç, Kanada, Danimarka

Türkiye 1952 yılında üye olmuştur.

G-8 ÜLKELERİ

Dünyanın en gelişmiş 8 ülkesi tarafından kurulmuştur. G-8 Ülkeleri; ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada ve Rusya’dır.

alıntı