Kritik Analitik Düşünme Tekniği Nedir - Kritik Analitik Düşünme Tekniği Hakkında

SeLeN

Yönetici
Editör
#1
Sponsorlu Bağlantılar
Kritik Analitik Düşünme Tekniği Nedir - Düşünce Okuma - Analitik Düşünme

Kritik Analitik Düşünme, bir konuyu, sorunu ya da problemi alt başlıklarına ayrıştırıp tümden gelimle ve her bir başlığı ayrı ayrı irdeleyip eleştirerek, ve her biri arasındaki bağlantıları gerçekçi kanıtlarıyla ortaya koyarak, yani tüme varımla düşünmek ve değerlendirmektir. Burada düşünme eyleminin kaliteli olması gereklidir. Yoksa istemsiz, refleksi bir düşünme sözkonusu olur. Bu nedenle bilinçli, yani istemli bir düşünme sistematiği kritik ve analitik olma amacı açısından ilk temel başlangıç noktasıdır. Bunun için:Sahip olunan bilgiyi analiz etmek çok önemlidir.Verilerden bir sentez oluşturmak gerekir.Sonra da bunları değerlendirip bir neticeye ulaşmak önemlidir.


Bilgilerimizi, inançlarımızı, eylemlerimizi, düşünce, duygu ve kanaatlerimizi, davranışlarımızı, fikri ve ruhi yapımızı sağlam, gerçek verilere dayanan, ana kaynaklara uygun hale getirmeliyiz.

Sadece gerçeğe bağlı, hiçbir yönlendirmenin yönlendiremediği; tahminlerin, duyguların, ön yargıların belirlemediği; kişiye, gruba, ülkeye ve tüm insanlara rağmen, sadece ve sadece doğru olanı yapmak ve yaptırmak
Aristotel template.gif Felsefe ile ilgili bu madde bir taslaktır. İçeriğini geliştirerek Vikipedi'ye katkıda bulunabilirsiniz.

Belki de analitik düşünce bir noktada bireyin karşılaştığı problemlere üretebileceği çözümün sayısının birden fazla olması şeklinde de tanımlanabilir.Ama yine de analitik düşünceyi sadece problemlere üretilen sonuçlar olarak da tanımlamak onu bu şekilde sınırlandırmak yanlış olabilir.Analitik düşünce bir hayat tarzıdır.Her konuda,her yerde analitik düşünceyi kullanabiliriz.Gerek maddi gerekse de manevi variyetimizi onla olduğundan daha da yükseklere taşıyabiliriz.Bu analitik düşüncenin işlevlerinden yalnızca biri.Söz konusu analitik düşünce olunca işlevlerin de işlevlerini hesaba katmak hiç de zor olmayacaktır. Halk arasında ince fikirlilik diye bi kavram söylenegelir.Belki de temel seviyede düşündüğümüzde analitik düşünce "ince fikirliliğe" denk gelir."Analitik düşünmek düşünmeyi düşünmektir."