Kuantum Kuramı Nedir - Kuantum Kuramı Hakkında Bilgi

SeLeN

Yönetici
Editör
#1
Sponsorlu Bağlantılar
kuantum fiziği - kuantum hareketi - zaman ve hareket

Kuantum kuramı, hareketi, kesintiye uğramış bir dizi sıçrama diye yeniden tanımlar ve bu da onun fizikte yapmış olduğu en esaslı kavramsal değişikliktir. Bu, gerçek yaşamın pürüzsüz akışının yerine bir film şeridindeki kareleri andıran kesintili, kırık dökük bir dizi durağan fotoğrafın işlerliğini anlamaya çalışmaktır.

Aslında kuram bize, hareketin, biz onu ne kadar pürüzsüz ve sürekli olarak algılasak da film şeridindeki karelerin sunuluşundaki ardı ardına sıralanış gibi planlandığını gösterdi. Ve tıpkı film karelerinin atlaması gibi, atom-altı parçacıkları da belki de daha doğal görünen aradaki bazı basamakları bırakıp "birkaç kare ileriye" sıçrayabilirler. Zihinsel ve kültürel olgular arasında da buna çok sayıda benzetme yapılabilir.

Kuantum kuramında "Varoluş" kavramını tartışırken gördüğümüz gibi, Heisenberg'in Belirsizlik İlkesi, atom-altı parçacığı, izlediği kesintili yolda izleyebilmek ve onun hareketini tanımlayabilmek sorunundan kaynaklanmıştır. Gerçekliğin sabit varoluşlarından değil de, bilebileceğimiz bir takım varoluş olasılıklarından ibaret olduğu bir dünyada, kişi herhangi bir parçacığın hareketini ne kadar derinden incelerse bu hareket de anlaşılması o kadar zor bir hale gelir. Anlaşılmazlık Kuantum hareketinin en büyük sorunudur; diğer sorun da bütün o kayıp olasılıklardır.

Eğer gerçeklik her zaman deneylediğimiz günlük yaşam seviyesinde, bedenler, sıralar ve sandalyeler benzeri gerçek şeyleri içerirse ve kuantum seviyesinde gerçek 'şeyler' i değil, fakat sayısız gerçek şeylerin sayısız olasılıklarını içerirse, tüm bu potansiyel ne olur? Evrenin türlü olasılıklarından biri hangi aşamada ve niçin kendini 'gerçek şeyler' dünyasında sabitler? İlişkilerin 'son biçiminin belirlenmesinde bu olasılıkların oynadığı rol nedir?

Gerçekliğin" niçin" ine henüz verilmiş iyi bir yanıt yoktur, fakat gerçekliği sabitlemede ya da yaratmada olasılığın insanı şaşırtan rolü daha iyi anlaşılmıştır. Bu elektron atlamalarında çarpıcı bir şekilde görülür.

ZAMAN VE KUANTUM

Bir elektron atom içinde bir enerji durumundan diğerine geçiş yapınca şimdilik nedenini anlayamadığımız bir nedenden ötürü doğaçlama yapar. Böyle bir durumda, öncesinde gayet "sakin" olan atom, önceden hiçbir uyarı ve "neden" olmaksızın, kendi elektron enerji kabuğunda bir kaos deneyleyebilir. Bu büyük oranda bir şans meselesidir. Ayrıca elektronlar yüksek enerji durumundan düşük enerji durumuna ya da düşük enerji durumundan yüksek enerji durumuna aynı olasılık dahilinde geçiş yapabilirler. Bunun nedeni kuantum seviyesinde zamanın tersine çevrilebilirliğidir. Kuantum seviyesinde olaylar her iki yöne doğru da gelişebilir.

Spiritüel anlayışta, kuantum seviyesinde zamanın tersine çevrilebilmesinin nedeni ruhsal etkidir. Elektronların ve taneciklerin dalga ya da parçacık olmasında düşünce gücü ve ruhsal etki neden olmakta ve doğal olarak zaman enerjisini de etkisi altına almaktadır. Atomda artık neden-sonuç ilişkisi bağlamında bildiğimiz sıralı olaylar yoktur. Şeyler, tıpkı bir şiirin birbirini belli bir sıraya bağlı olarak izlemeyen, birbirlerine gevşekçe bağlı imgeleri gibi, nasıl olacaklarsa öyle olurlar. Bizi "kayıp olasılıklar" sorunuyla karşı karşıya getiren daha kötü bir şey, onların aynı anda her yöne doğru eşzamanlı bir biçimde oluşmalarıdır.

Olasılık dalgası görünümündeki bir elektron bir yörüngeden diğerine geçmeye niyetlendiğinde, önce sanki "uzayda çok geniş bir alan kaplıyormuş gibi", birden çok yörüngede tekin olmayan bir varlık sergiler.


alıntı