Kullanılmış kağıtların geri kazanılması

NeslisH

Özel Üye
#1
Sponsorlu Bağlantılar
KULLANILMIŞ KAĞITLARIN GERİ KAZANILMASI
KULLANILMIŞ KAĞITTAN KAĞIT ÜRETİMİ
Hızlı nüfus artışı, konforlu hayat şartlarının gelişmesi, şehirleşme, okuma alışkanlığının artması, matbaacılığın ve ambalajlama sanayisinin gelişmesi, kağıt - karton tüketimini arttırmaktadır.

Ülkelerin kağıt tüketimi gelir seviyeleri ile değişmektedir. Bir ülkede kağıt tüketim hızı kişi başına yada tüketilen kağıt miktarı ile belirlenmektedir.
Birimi: kg kağıt / kişi / yıldır.
Yani bir ülkede bir yılda tüketilen kağıt miktarını o ülkede yaşayan insan sayısına bölünerek kişi başına tüketilen kağıt miktarı tespit edilmektedir. Kullanılan ofis kağıtlarının bir kısmının (kitaplar, arşivler, yazışma, çeşitli mahkeme dosyaları v.s.) ömrünün çok yıllı olduğu unutulmamalıdır.

Avrupa Topluluğu Ülkelerinde 1985 yılında 28.3 milyon ton/yıl atık kağıt, yakma veya depolama tesislerinde bertaraf edilirken 1996 yılında bu değer 32.5 milyon ton/yıla çıkmıştır.Yine Avrupa Topluluğu Ülkelerinde 1983 yılında 41 milyon ton/yıl kağıt tüketilirken 1996 yılında bu değer 64 milyon ton/yıla çıkmıştır. 2010 yılında bu değerin 105 milyon ton/yıl olacağı tahmin edilmektedir.A.B.D’de yıllık kağıt tüketimi 100 milyon tondur. Çin’de kağıt tüketimi 26 milyon ton, Kanada’da 18 milyon ton ve Almanya’da 16 milyon tondur.

Türkiye’de tüketilen kağıtların yaklaşık olarak yarısının ithal edildiği görülmektedir. Bunun içinde her yıl ortalama 700- 750 milyon dolar harcanmaktadır.

Kağıt tüketiminin en fazla olduğu alanlar ofislerdir. Özellikle resmi ve özel kurum ofisleri, bankalar ile otel ofisleri, mühendislik büroları, basın merkezleri, çeşitli işyeri ofisleridir. Ayrıca fotokopi ve ozalit çekim merkezleri önemli ofis kağıdı üretim merkezleridir. Başta üniversiteler olmak üzere tüm okullar önemli kağıt tüketim merkezleridir. Bir ofiste kişi başına tüketilen kağıt miktarı 0,7 kg/gün’dür. Finans merkezlerinde ve bankalarda kişi başına tüketilen kağıt 0,9 kg/gün’dür. Bu tür merkezlerde kullanılan kağıtlar kaliteli kağıtlardır. Ofislerde tüketilen kağıtlar geri kazanılıp tekrar kağıt üretilmesinde kullanılması özellikle tavsiye edilir. Ofis kağıtlarının mutlaka geri kazanılması gereklidir.