Kuloğlu Kimdir - Kuloğlu Biyografisi, Hayatı

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Kuloğlu Kimdir,Kuloğlu Hayatı,Kuloğlu Biyografisi,Kuloğlu Eserleri

Kuloğlu , on yedinci Yüzyılın ünlü asker ozanlarındandır. Hayatı üzerine tek sağlam bilgi, bugüne kadar, Dördüncü Murat'ın ölümü üzerine söylediği ağıttı. Biz, yeni bulduğumuz on bir şiiriyle, bu repertuarı genişlettik.

Adı geçen ağıt dışında merhum Fuat Köprülü ile Sadettin Nüzhet merhumun verdiği bilgiler hepten yanlıştır.

Fuat Köprülü'nün ileri sürdüğü, Sadettin Nüzhet' in de kabul ettiği gibi Kuloğlu, Safranbolu'lu Süleyman Ağa değildir. Bir defa, Kuloğlu'nun adı Süleyman değildir. Kuloğlu, Yeniçeri olup bir şiirinde adının Mustafa olduğunu söylüyor. Şiirin ilgili bölümü şudur:

Ben Kuloğlu Mustafa'yım, mailim güzele ben
Hem münkire hem asiye, meyletmem ağyara ben
Yalın ayak, başı kabak öyle vardım yare ben
Bir kere geldi de dedi: budalam dağdan gelir

Evliya Çelebi, bir olayı anlatırken, zamanın ozanlarını sıralıyor, bu arada Kuloğlu'nu da anıyor.

SANATI

KULOĞLU, on yedinci yüzyılda yetişen çağdaşları içinde kültürü ve ünü geniş bir ozandır. Halk şiirinin her bakımdan en güçlü temsilcilerindendir. Bu görüşü, Kuloğlu'ndan az sonra yetişen ve geniş ün kazanan Aşık Ömer, <<şairname>>sinde şöyle anlatır:

Kuloğlu'nun belli nam-ü nişanı

O Aşık Ömer ki, öyle kolay kolay ozan beğenmez. Karacaoğlan'ı bile küçük görür. Ona, modası geçmiş, der.

Çağdaşlarının, Kuloğlu'nun şiirlerine yaptıkları benzeklerden anlaşılıyor ki, onlar üzerinde etkili olmuştur. Bunu yakından görmek için her hangi bir antolojiye bakmak yeter .

Kuloğlu, halk şiiri tekniğini çok iyi bilen, gerçekten güzel eserler veren usta bir aşıktır. Konusu daha çok aşktır. Onda tasavvufa hemen hiç rastlanmaz. Bir asker ve aşk şairidir. Kuloğlu, gerçekten içli ve sanatçı yaratılıştadır. Bu özelliği dolayısıyladır ki, ünü on sekizinci yüz yıl sonuna dek sürmüştür. Yüzlerce cönkte yaptığımız araştırma bu geniş ünü her zaman kanıtlamıştır.


Cahit Öztelli
Üç Kahraman Şair Köroğlu Dadaloğlu Kuloğlu
Milliyet yayınları-1974

Eserlerinden bazıları:

1

Bu Cihan İçere Bir Bir Seçilmiş
Sedef Midir İnci Dane Midir Bu
Yanakları Al Al Olmuş Açılmış
Mücella Gül-i Handane Midir Bu

Hüma Kuşu Gibi Pervaz Edersin
Aduya Kendini Hem-Raz Edersin
Bir Buse Vermeye Bin Naz Edersin
Sevdiğim, Ötüme Derman Mıdır Bu

Hünidir Gözlerin, Kaşların Hilal
Bu Hasta Gönlüme Ieblerin Zülal
Binde Bir Görmedim! Ben Böyle Cemal
Acaba Yusuf-ı Ken'an Mıdır Bu

Kuloğlu , Derdinden Çün Yanıp Tüter
Ben İnsaf Umarken Senden Hey Dilber
Beyaz Gerdan Üzre Ben Kater Kater
Habeş'e Çekilen Kervan Mıdır Bu


2
Şimdi Bir Sevdaya Düştüm Yenile
Kimse Gelip Hatır Sormak İstemez
Divanesin Derim, Deli Gönlüme
Hiç Aklın Başına Dermek İstemez

Vermedim Ben Bana Bu Yolda Elik
Her Zaman Görünüp Eyle Eyilik
Hava-Yi Heveste Geçip De Gönül
Dosta Layık Amel Görmek İstemez

Nefs-İ Emmare İle Olmaz Dirlik
Meğer Bun, Zebun,Etmek İmiş Erlik
Ömrüm Tamam Oldu, Yetişti Pirlik
Yiğitlik Gidiyor, Durmak İstemez

Gönül Var Abdal Ol, Hırka Biçin De
Sına Taliin Bir İki Biçimde
Felek Görüp Beni Halkın İçinde
Gözün Gözümden Ayırmak İstemez

Kuloğlu Dünyaya Kıldın Mı Nazar
Herkes De Halince Bir Dolap Düzer
Ecel Öncümüzden Çekinip Gezer
Fırsat Gözler, Aman Vermek İstemez

alıntı