kümeler matematik 6.sınıf

  • Konuyu başlatan Kayıtsız Üye
  • Başlangıç tarihi
K

Kayıtsız Üye

#1
Sponsorlu Bağlantılar
matematik testi çözmek istiyorum 6. sınıf için kümeler ile ilgili olsun lütfen
 

#2
testi hem düz yazı olarak hem de dosya olarak konu altında paylaşıyorum benim tavsiyem dosyayı indirin çünkü kümeler şekil gerektiren bir konu olduğu için düz yazıdan hiç bir şey anlamazsınız.

ben sadece önizleme olsun diye paylaşıyorum.

buyrun yazılar.

1) Aşağıdakilerden hangisi bir küme belirtmez?
A) Sınıfımızdaki bazı öğrenciler
B) Yaz mevsiminin ayları
C) 4 ayaklı tavuklar
D) Sınıfımızdaki gözlüklü öğrenciler

2) Aşağıdaki kümelerden hangisinin elemanı en
fazladır?
A) {1 ile 13 arasındaki doğal sayılar}
B) {3 ile 12 arasındaki doğal sayılar}
C) {5 ile 41 arasındaki 4 ün katları olan doğal sayılar}
D) {2 ile 26 arasındaki 3 ün katları olan doğal sayılar}

3) Verilen şemaya göre, aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) (KL)  M  b, d, g
B) M \ (KL)  b
C) K  L  M  d
D) (ML) \ K  g

4) A = { , a, 1, ▲, } kümesi veriliyor. A B K ve A B K ise, K kümesi en az kaç elemanlıdır?
A) 5 B) 6 C) 7 D) 8

5)

Şekildeki taralı bölgeleri gösteren küme aşağıdakilerden hangisidir?
A) (B C) (A \ B) B) (A B ) \ (A C)
C) (A B ) \ (B C) D) (A B ) (B \ C)


6) “32 kişilik bir sınıftan matematik kursuna katılanların sayısı 12, Türkçe kursuna katılanların sayısı 15 ve her iki kursa katılanların sayısı 6 dır.” Bu verilenlere göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Yalnız matematik kursuna katılanların sayısı 6 dır.
B) Matematik veya Türkçe kurslarına katılanların sayısı 21 dir.
C) Yalnız Türkçe kursuna katılanların sayısı 9 dur.
D) Her iki kursa da katılmayanların sayısı 12 dir.

7)

Verilen şekilde taralı
bölgeyi gösteren küme aşağıdakilerden hangisidir?
A) (B C) \ A B) B \ (A C)
C) A \ (B C) D) (A C) \ B
8) 24 dairelik bir apartmanın her dairesinde A ve B gazetelerinden en az biri okunmaktadır. 13 dairede yalnız A gazetesi, 4 dairede ise A ve B gazeteleri okunuyor. Buna göre, B gazetesinin okunduğu kaç daire vardır?
A) 7 B) 11 C) 13 D) 17

9)

Şemada gösterilen K, L ve M kümelerine göre, (K L) \ M kümesinin liste biçiminde gösterilişi hangisidir?
A) {a, b, e} B) {g}
C) {d, c, f} D) {a, b, c, d, e}

10)

Şema ile gösterilen A ve B kümelerine göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?A) A = {10 dan küçük tek doğal sayılar}
B) B = {10 dan küçük çift doğal sayılar}
C) A\B = {10 dan küçük tek sayma sayıları}
D) B\A = {10 dan küçük çift sayma sayıları}


11) s(A B) = 12, s(A\B) = 4 ve s(B\A) = 3 ise, s(A) kaçtır?
A) 4 B) 5 C) 9 D) 16


12) 30 kişilik bir turist grubunda, her turist İngilizce ve Almanca dillerinden en az birini biliyor. Bu grupta 23 kişi İngilizce, 17 kişi de Almanca bildiğine göre, her iki dili bilen kaç kişi vardır?
A) 6 B) 8 C) 10 D) 12

13)
Verilen şemadaki taralı bölgeyi ifade eden küme, aşağıdakilerden hangisidir?


A) (BC)A B) (AC)(BC)
C) (AB)C D) (AB)\( BC)


14) Herhangi A ve B kümeleri için, s(A)=10 ve s(B)=8
olduğuna göre, s(AB)\(AB) en çok kaç olur?
A) 9 B) 12 C) 16 D) 18
15) A ve B herhangi iki küme olmak üzere,
aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. AB ise, AB=A dır.
II. AB ise, AB=B dir.
III. (AB)(A)=A dır.
IV. A\B=B\A ise, A=B dir.
A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) I ve IV

16) A={a,3,5, A} kümesinin iki elemanlı alt kümelerinin sayısı kaçtır?
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6


17) s(A\B)=3, s(A B)=9 ve s(A B)=2 ise, s(B\A) kaçtır?
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6


18)

Verilen şemada, taralı olarak gösterilen küme aşağıdakilerden hangisidir?

A) (A C)\B B) (A B C)\(A C)
C) (A B)\B D) (A B) C


19) A ve B kümeleri için s(A)=14, s(B)=12 ve
s(A B) =23 olduğuna göre A B kümesinin kaç tane alt kümesi vardır?
A) 4 B) 8 C) 16 D) 32


20) s(A)=12, s(B)=7 ve s(A B)=14 ise s(A\B)+s(B\A) kaçtır?
A) 5 B) 7 C) 9 D) 11


21) A ve B olmak üzere, A B= ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) A\B= B) A B=B C) B\A=B D) A B

22)
Şemada gösterilen taralı
küme aşağıdakilerden
hangisidir?
A) (A B)\C B) (A C)\B
C) A\B D) A B
23) A B={a, b, c, d}, B={a, b, d} ise A\B aşağıdakilerden hangisidir?
A) {a, c} B) {a, b} C) {b, c} D) {c}


24) {1, 2, 3} kümesinin, alt kümelerinden kaç tanesinde 3 elemanı bulunur?
A) 4 B) 3 C) 2 D) 1


25) A ={a,b,c,d}, B={a,1,b,3}, C={a,2, 3,4} kümeleri veriliyor. (A∩ B)\C ifadesinin sonucu nedir?

A) {2,3,4} B) {a,b} C) {1,b} D){b}


26) A={☻, ■, 3, {■, ☻}} ise aşağıdakilerden kaç tanesi doğrudur?
I. s(A)=4
II. ■ A
III. ■,☻, A
Iv. {■,☻} A

A) 1 B)2 C)3 D)4

27)


Şemadaki taralı bölge aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilebilir?

A) C B) A B
C) (A B) \C D) C\ (AB )


28) A \ B = { 1,2,3 } , B \ A = { 7,8,9 } ve
A B={ 1,2,3,4,5,6,7,8,9} ise, A B kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) {4,5,6} B) {3, 4,5} C) {5,7,8} D) {1,2,3,4,5}


29) Tamamı Türkçe ve matematik kursuna giden 30 kişilik bir sınıftan,16 kişi Matematik 6 kişi hem Matematik hem de Türkçe kursuna gitmektedir. Sadece Türkçe kursuna giden kaç öğrenci vardır?
A)25 B)20 C)16 D)14


30) A B ise aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?

A) AB=A B) A∩B=B C) B \ A =Ø D) A\B =A


Burdan İndir

Linke tıkladıktan sonra şimdi indir yazan yere tıklayıp geri sayımın bitmesini bekleyin bittikten sonra bigisayarınıza kaydedin.

Kolay gelsin